Vitocrossal 100, 80 til 320 Kw, op til 640 KW som dobbelt kedelanlæg.

Få disse fordele med Vitocrossal 100

 • Samlet unit: Hurtig og enkel montage takket være kabelførte, formonterede komponenter
 • Meget kompakt gulvstående gasfyr, sparer værdifuld plads i kedelrummet: 450 mm (80 kW), 570 mm (120 og 160 kW) ved adskilt kedel
 • Normnyttegrad op til 98%(Hs)
 • Varmeveksler i rustfrit stål tillader maksimal effektivitet
 • Modulerende MatriX-cylinderbrænder med lang levetid på grund af MatriX-væv i rustfrit stål – Denne er upåvirkelig ved høj temperaturbelastning.
 • Slidfattig drift og lang levetid, modulationsområde på op til 1:5 og lange drifttimer uden at kedlen takter.
 • Forbrændingsregulering Lambda Pro Control tilpasser sig automatisk ved skiftende gaskvaliteter, og sikrer derfor højeffektiv og økonomisk drift.
 • Nem tilgang til alle komponenter i forbinelse med service og vedligehold.
 • Nem og overskuelig Vitotronic regulering med menustyring og klartekstvisning
 • Lavt strømforbrug, da det ikke er nødvendigt med kedelkredspumpe grundet kedlens store vandindhold. (varmekredspumper er stadig nødvendige) 
 • Lydsvag drift (ikke nødvendigt med yderligere lydbeskyttelse)
 • Kan reguleres med tilkøbsmodulet Vitoconnect 100 over app på mobil eller tablet
MatriX-Zylinderbrænder

Moderne kondenserende teknik gør Vitocrossal 100 til
en økonomisk kedel med mange anvendelsesmuligheder.

Vitocrossal 100 er en gulvstående kondenserende gaskedel med en ydelse fra 80 til 320 KW til universel brug. Med det gode forhold mellem ydelse og pris, er gaskedlen ligeledes en fornuftig økonomisk løsning til beboelsesejendomme og erhvervsvirksomheder.

Gaskedlen har den gennemprøvede Inox-Crossal varmeveksler med en robust MatriX cylinder brænder. Modulationsområdet på kedlen er op til 1: 5, og den effektive brænder sikrer lange driftimer og et lavt energiforbrug.

Komplet og kompakt

Vitocrossal 100 måler i den mindste anlægsvariant kun 450 millimeter, og kan derfor også anbefales til moderniseringopgaver. Netop ved udskiftning af gamle anlæg skal der ofte regnes med at tage hensyn til trange pladsforhold.

Kedlen kan bestilles som komplet enhed eller med separat leverede enkeltkomponenter.
Den er kabelført og formonteret fra fabrikken. På den måde mindskes installationstiden
og –udgifterne betydeligt

Vitocrossal 100 Doppelkedel enhed

Simpel kaskadeløsning med
et kabinet fra 400 til 640 kW

Avanceret kondenserende teknologi

Inox-Crossal varmeveksleren af rustfrit stål giver ideelle betingelser for udnyttelse af brændværdien. Den glatte rustfrie varmeveksler tillader kondensvandet at løbe let ned hvilket resulterer i højere udnyttelse af brændværdien, den højere udnyttelse opstår ved brug af modstrømsprincippet i den rustfrie varmeveksler. Dette medfører i kombination med den glatte overflade af rustfrit stål i en permanent selvrensende effekt.

Effektiv udnyttelse af røggasserne

Vitocrossal 100 udnytter i sin konstruktion med de lodret anbragte varmeveksler-flader, kondensationsvarmen i røggassen enormt effektivt. Således opnås en effektivitet på op til 98 procent.

Lambda Pro Control nedsætter omkostningerne

Den integrerede forbrændingsregulering Lambda Pro Control tilpasser automatisk brænderen til  den aktuelle gaskvalitet og sikrer derved en konsekvent høj og effektiv forbrændingskvalitet med få emissioner. Vitocrossal 100 kan fås til rumlufts afhængig og rumluftsuafhængigt drift.

Nem og overskuelig regulering

Den integrerede Vitotronic regulering tillader en hurtig idriftsættelse og simpel betjening. Med tilkøbsmodulet Vitoconnect 100 kan kedlen styres komfortabelt med app ved hjælp af mobil eller tablet 

Kaskadereguleringen Vitotronic 300-K (MW1B) styrer op til 8 kedler

Vitoconnect

Vitoconnect skaber forbindelsen

Tilkøbsmodulet Vitoconnect 100 gør det muligt for slutbruger, at fjernbetjene og overvåge sin kedel eller varmepumpe ved hjælp af en app. Dette modul kan eftermonteres på alle gaskedler og oliekedler, som er monteret efter 2004 og varmepumper efter 2010

ViCare App - Styr varmen fra mobilen

ViCare app tilbyder nye muligheder for varmestyring via en app på telefon. Systemet danner en fælles platform for bruger og servicefirma, så man let kan overvåge anlægget og dermed giver brugeren en sikkerhed mod driftsudfald, samt mulighed for at opdage uregelmæssigheder inden det bliver til driftsstop.

ViCare app

Produktsnit Vitocrossal 100

Gas-Brennwertkessel Vitocrossal 100