Vitoradial 300-T – effektiv med kondensationsteknik


Profitér af disse fordele

  • Fås efter ønske med gas- eller oliebrænder
  • Omdannelse af det anvendte brændstof (fyringsolie) til varme med op til 97 procent
  • Miljøvenlig drift takket være lange brænderløbetider; stort vandindhold betyder færre koblingsintervaller
  • Kompakt udførelse med lav anlægshøjde (vigtigt i forbindelse med modernisering)
  • Brugervenlig Vitotronic-regulering med klartekst- og grafikvisning


Høj effektivitet med to-trins varmeindvinding

Vitoradial 300-T er en innovativ kombination af lavtemperaturkedlen Vitoplex 300 med en direkte placeret Inox-radial-varmeveksler til udnyttelse af brændværdien.

De effektive konvektionshedeflader og den korrosionsbestandige varmeveksler muliggør en højeffektiv to-trins varmeindvinding.

Vitoradial 300-T egner sig til drift med almindelige fyringsolier eller naturgasser. Dens ydelse udgør 101 til 545 kW.

Takket være den kompakte konstruktion med den lave opstillingshøjde egner Vitoradial 300-T sig bedst til modernisering, f.eks. i flerfamiliehuse.

Brugeren profiterer af en enkel rengøring af brændkammeret med lave vedligeholdelsesomkostninger.


Udnyttelse af brændværdien med Inox-radial-varmeveksler

Inox-radial-varmeveksleren tilbyder kondensationsteknik selv ved mellemstore kedelanlæg som f.eks. Vitoradial 300-T. Den øger nyttegraden med otte til 97 procent.

Ved dette princip sker forbrændingen og kondenseringen rumligt adskilt fra hinanden, hvorved forbrændingsgasserne kan kondenseres uden aflejringer.


Effektiv kondensering med dokumenteret Inox-Radial varmeveksleroverflade 

Den særligt kompakte Vitoradial 300-T kondenserende kedel leveres som en enhed med Vitoflame 100 blæserbrænder (op til 335 kW) og Inox-Radial varmeveksler. Med sin lave installationshøjde anbefales kondenseringskedlen til modernisering af eksisterende bygninger. En Weishaupt luftolieforbrænder fås som tilbehør til ydelser på 425 og 545 kW.

Høj effektivitet med totrins varmegenvinding

Vitoradial 300-T er en kombination af Vitoplex 300 lavtemperaturkedel med en Inox-Radial varmeveksler til brug af kondenseringsteknologi. De gennemprøvede flerlags konvektionsopvarmningsflader i forbindelse med den nedstrøms korrosionsbestandige varmeveksler muliggør meget effektiv totrins varmegenvinding.

Dette opnår en grad af udnyttelse på 97 procent (Hs). Med dette princip finder forbrænding og kondensering sted adskilt fra hinanden, hvor forbrændingsgasserne kondenseres uden aflejringer. I praksis er vedligeholdelse begrænset til billig og enkel rengøring af forbrændingskammeret. Varmeveksleren er lavet af rustfrit stål. Der er ingen risiko for korrosion fra sur kondens.

Triplex rør øger varmeoverfladen

Vitoradial 300-T's flerlags opvarmningsoverflader består af stålrør skubbet ind i hinanden, som presses sammen for at lede varme. Det indre triplexrør med sine foldede langsgående ribber danner en 2,5 gange større opvarmningsoverflade end et glat rør.

På grund af de forskellige afstande mellem de pressede punkter doseres varmeoverførslen på en sådan måde, at det bagerste område af triplexrørene spreder mindre varme til kedelvandet, da forbrændingsgassens temperatur allerede er lavere der. På denne måde forbliver overfladetemperaturen over dugpunkttemperaturen og modvirker dannelsen af ​​kondens. Denne proces undgår korrosionsskader og sikrer pålidelig og langvarig drift af kedlen.

Komplet og komfortabelt udstyret

Vitoradial 300-T er fuldt udstyret med varmevekslerrør og pumpe fra fabrikken. Therm-Control start-up kredsløb, som også er integreret, letter hydraulisk integration. Det betyder, at der ikke er behov for en blandepumpe og en returtemperaturforøgelse. I sidste ende undgås yderligere omkostninger, da der ikke er behov for en vandmangelbeskyttelsesanordning.

Komfortable und leistungsstarke Regelung Vitotronic mit Farb-Touch-Display

Praktisk og kraftfuld Vitotronic kontrolenhed

Vitotronic-kontrolenheden med et stort farvetouch-display muliggør hurtig idriftsættelse ved hjælp af hjælpefunktionen og nem betjening. Kedlen kan tilsluttes direkte til internettet til fjernovervågning via det integrerede LAN-interface. Serviceværktøjet Vitosoft 300 kommunikerer direkte via WLAN. Energiforbruget kan visualiseres transparent via kontrolens energikockpit.

Produktsnit

Oversigt

Ydelse (kW)
101 til 545 kW
Normnyttegrad
97 % (Hs)/103 % (Hi)
Energieeffizienzklasse
-
Brændstof
icon-oel.png
Alle almindelige svovlfattige typer af fyringsolie – også til fyringsolie DIN 51603-6-EL A Bio 10: Svovlfattig fyringsolie EL med op til 10 % tilsætning af biokomponenter (FAME)
Anvendelsesområde
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png icon-kommunen.png
Flerfamiliehus, store beboelsesejendomme, erhverv, kommuner, nybyggeri og modernisering
Betjening
Einfaches RGB
Vitotronic 200 regulering med klartekst- og grafikvisning, betjening via Vitotrol App mulig
Brugsvandsopvarmning
Yderligere varmtvandsbeholder nødvendig til høj varmtvandskomfort
Yderligere kendetegn
Integreret hurtigopvarmningsfunktion Therm-Control til en enkel hydraulisk integrering – en returhævningspumpe og returtemperaturhævning kan udelades
Vitoradial-300-T-Schnitt.png

warmwasserspeicher.jpg

Indstillet til hinanden: Systemteknik

„Helheden er mere end summen af delene.“ I overensstemmelse med dette grundprincip tilbyder Viessmann ikke kun enkelte varmekomponenter, som opfylder Viessmanns høje standarder mht. kvalitet, pålidelighed og effektivitet. Samtlige produkter er snarere integreret i et afstemt samlet system, hvor alle komponenterne passer perfekt til hinanden. For det er kun det perfekte samspil af de systemintegrerede komponenter, der kan udnytte det samlede ydelsespotentiale ved innovativ teknik i topklasse.

Viessmanns systemteknik omfatter alt, der udgør en pålidelig og økonomisk opvarmning. Fra Vitotronic-regulering med trådløs fjernbetjening over den effektive Vitocell-varmtvandsbeholder til den bedste varmtvandskomfort og helt til solvarmeanlæg af høj kvalitet som økonomisk opvarmningssupplement.