Fordele ved en varmepumpe

Stille, sikkert og økonomisk. For mange mennesker er varmepumpen stadig det optimale varmesystem, fordi den bruger den gratis miljøvarme, der allerede er tilgængelig og gør den anvendelig til opvarmning og varmt vand. Grundlæggende kan fordelene ved en varmepumpe opdeles i to områder: økonomiske fordele og miljømæssige fordele.

Økonomiske fordele

For få år siden blev opvarmning med elektricitet anset for at være uøkonomisk og uøkologisk, fordi effektivitetstabet var meget stort, og fordi elektricitet hovedsageligt blev produceret af kul. I dag er de fleste varmepumper imidlertid meget effektive og holder varmeudgifterne permanent lave. En af hovedårsagerne hertil er varmekilden miljøenergi. I modsætning til naturgas og olie er det ikke underlagt økonomiske og politiske udsving. Desuden er den altid tilgængelig og gratis.

Andre økonomiske fordele ved en varmepumpe er den lave vedligeholdelse og de mange finansielle muligheder, når du ønsker at udskifte din nuværende varmekilde til en varmepumpe. Varmepumper er en stor del af den omstilling og derfor er der gennem den sidste tid dukket flere muligheder op, som kan gøre den økonomiske investering lidt lettere for dig. I afsnittet om finansiering af varmepumper forklares det, hvordan du ansøger om disse.

Høj driftssikkerhed og forøgelse af ejendomsværdien

En anden fordel ved at købe en varmepumpe er den høje driftssikkerhed. Sidst men ikke mindst kan de fleste Viessmann varmepumper sænke temperaturen i de varme måneder ved hjælp af funktionen "Aktiv og passiv køling". Yderligere økonomiske fordele ved en varmepumpe er:

  • Ingen omkostninger til skorsten og skorstensfejer
  • Stigning i ejendommens værdi ved salg
  • Opfylder alle krav for nye og renoverede gamle bygninger

Miljømæssige fordele

Økonomi spiller en meget vigtig rolle, når du køber et varmeanlæg. Enhver, der investerer i en varmepumpe i dag, yder også et vigtigt bidrag til at reducere den skadelige drivhusgas CO₂.

Varmepumpen anvender vedvarende energi til opvarmning og kræver kun en lille mængde elektrisk energi, hvilket reducerer behovet for at udvinde og brænde fossile brændstoffer. CO₂-balancen for den elektricitet, der anvendes til opvarmning, er betydeligt lavere end for andre fossile opvarmningssystemer. Hvis der desuden købes vedvarende drivkraft, kører en varmepumpe helt CO₂-fri.

Statistikken illustrerer også de miljømæssige fordele ved en varmepumpe i praksis: Ifølge det tyske forbundsministerium for økonomi og energi forhindrede brugen af vedvarende energikilder på varmemarkedet alene i 2016 ca. 37 millioner tons CO₂-emissioner i Tyskland. Til sammenligning udgjorde de energirelaterede emissioner i transportsektoren 166,2 mio. tons i samme år.