Vedligeholdelse af din varmepumpe

Gældende for alle varmepumper, der indeholder mere end 1 kg. kølemiddel er der lovpligtig eftersyn årligt, hvilket skal udføres af en godkendt person og virksomhed, som udstedes af  KMO.

Ligesom et traditionelt gasfyr skal serviceres regelmæssigt for at sikre, at det ikke lækker kulilte, er det også vigtigt, at du får din varmepumpe serviceret. En varmepumpe bruger et kølemiddel til at transportere varme fra jorden eller luften til dit hjem. Derfor skal varmepumpen serviceres i henhold til leverandørens servicevejledninger. 

Det anbefales, at din varmepumpe serviceres for at sikre, at den kører effektivt og for at forbedre levetiden. Din varmepumpe kan dale i effektivitet over tid, så en vel-serviceret varmepumpe sparer dig også penge.

 

Hvad inkluderer et eftersyn af varmepumpe?

Når du får din varmepumpe serviceret er der et par ting, som den autoriserede installatør vil kontrollere i forbindelse med et servicebesøg. De kan dog variere en smule afhængigt af, hvilken type varmepumpe du har installeret.

Installatøren sikrer sig, at området omkring luft/vand-varmepumpen er frit og uden affald fra naturen. Affald såsom blade kan begynde at blokere filtrene, derfor er dette et vigtigt skridt for at sikre, at din varmepumpe kan kører effektivt. Derefter vil installatøren funktionsteste de individuelle dele, såsom elektriske forbindelser og -følere, ventilationsmotorer og kondensatorer. Installatøren vil også kontrollere om kølemidlet skulle lække og efterse kompressorens start- og driftstid for varmepumpen. 

Ventilationsbladene vil blive renset, alle filtre kontrolleres for skidt eller tilstoppelse, som er blokeret eller beskidte. Såfremt filtrene er for tilstoppede vil de blive udskiftet, således at varmepumpen altid vil fungere optimalt under alle driftsforhold.

 

Hvad er en varmepumpes forventede levetid?

Moderne varmepumper kan leve i op til 20-25 år. Selvom betalingen for varmepumpen kan være relativt høj, så tjener den sig godt hjem med den lange levetid og de årlige besparelser på varme. 

Aftagelige dele som kompressoren kan blive slidt ned over tid. Dette er helt almindeligt. Hvis det sker kan det være værd at overveje, hvad en ny kompressor koster ift. hvad en ny varmepumpe, som vil kunne fortsætte med at køre i 20 år, vil koste. Varmepumpeleverandører udsteder garantier og gennem dem kan du få udskiftet dele gratis, afhængigt af hvilken del det er og hvorfor der er brug for en udskiftning. 

 

Opdag når der er fejl på din varmepumpe

Hvis din varmepumpe ikke varmer dit hus er der et par ting du selv kan tjekke, før du tilkalder en autoriseret installatør.

Et par basale ting, der skal efterses er at sikre, at varmepumpen er tændt og at der er vandtryk på dit varmeanlæg, hæv herefter rumtemperaturen med et par grader. Ved at gøre dette er der mulighed for at kickstarte varmepumpen til at producere ekstra varme.

Om vinteren kan udedelen på en luft/vand-varmepumpe blive iset. Isen kan forhindre varmen i at blive transporteret mellem kølemidlet og luften. Din pumpe bør have en indstilling, der kan afrime, så isen gradvist smelter. Alternativt kan det også være en blokeret rist, som gør at kølemidlet ikke bliver varmet effektivt. Er fejlen mere kompliceret end dette, bliver du nødt til at kontakte en installatør, som kan tjekke varmepumpen. 

Tjek at varmepumpen er sat til at varme, da nogle varmepumper også kan køle og den kan derfor ved en fejl være blevet skiftet til køling.

Hvis din varmepumpe er sat til at varme og systemet stadig har problemer, bør du ikke prøve at gøre yderligere. I stedet bør du kontakte en autoriseret installatør, som kan kigge på varmepumpen for dig.