Fordele ved varmepumper

Stille, sikkert og økonomisk. For mange mennesker er varmepumpen den optimale løsning til opvarmning, fordi den udnytter den allerede eksisterende og frit tilgængelige miljøvarme og gør dem anvendelige til opvarmning og varmt vand.
 

Økonomiske fordele

Det er ikke mange år siden at elvarme blev betragtet som uøkonomisk og uøkologisk, da elektricitet hovedsageligt blev produceret på kul. I mellemtiden er de mere og mere effektive varmepumper blevet meget populære og holder varmeudgifterne permanent nede. En af hovedårsagerne til dette, er at varmekilden hovedsageligt er energi fra miljøet. I modsætning til naturgas og olie er miljøet ikke er udsat for økonomiske og politiske udsving. Det er altid tilgængeligt og gratis, og den eneste påvirkelige faktor er derved strøm, som i den seneste tid er blevet mere og mere grøn.

Yderligere økonomiske fordele ved en varmepumpe ligger i de lave vedligeholdelsudgifter og muligheden for reduceret elpris ved registrering i BBR registeret. Det er muligt at opnå reduction af sin elpris på forbrug på over 4000 kWh, såfremt man registrerer sin bolig som opvarmet med varmepumpe i BBR registret.

 

Billedet af grønne træer i skoven symboliserer de økologiske fordele ved varmepumpen

Økologiske fordele

Økonomien spiller altiden meget vigtig rolle ved køb af et varmesystem. Men en øget miljøbevidsthed er på det seneste i stigende grad på vej. Enhver der idag investerer i en varmepumpe bidrager også væsentligt til at reducere den skadelige drivhusgas CO₂.

En varmepumpe bruger vedvarende energi til opvarmning og kræver kun en lille mængde elektrisk energi. Dette betyder at mindre fossile energikilder skal udvindes og brændes. CO₂-balancen for el anvendt til opvarmning, er markant lavere sammenlignet med andre fossile varmesystemer. Hvis der derudover bruges en "grøn" strøm fra eksempelvis batteri, solceller eller en vindmølle, arbejder en varmepumpe helt CO₂-neutralt.