Typer af varmepumper

Varmepumper er blandt de reneste og mest effektive opvarmningsteknologier. De bruger den allerede eksisterende miljøvarme og beskytter derved miljøet og reducerer forbrugernes vedligeholdelsesomkostninger på anlægget. Blandt de mest kendte typer varmepumper er luft-/vand varmepumper, jordvarmepumper, vand-/vand-varmepumper og brugsvandsvarmepumper. Store varmepumper er på det seneste også blevet en mere og mere udbredt i Danmark, men benyttes primært i industrien til processer, eksempelvis i biogas branchen.  

Luft-/vand varmepumper

En luft-/vand varmepumpe trækker varmen ud af luften og fører den videre ind til en indbygget varmeveksler (fordamper). I dette cirkulerer et kølemiddel, der begynder at fordampe ved lav temperatur. Da den varme, der frigives under fordampningen, er for lav til varmesystemet, komprimeres dampen. Kompressionsprocessen og den tilhørende temperaturstigning er ens for hver varmepumpe. Hvordan denne proces ser ud i detaljer, forklares på denne side: Sådan fungerer en varmepumpe
 

Jordvarmepumper

Der er en enorm mængde energi der gemmer sig i jorden,  som næsten er uudtømmeligt. Ved brug af en jordvarmepumpe kan en brøkdel af denne energi bruges til opvarmning og vandopvarmning. Der er to metoder til at levere varmen til varmepumpen: Jordslanger anbringes nær overfladen og absorberer termisk energi gennem deres store områder, og sendes dem videre til varmepumpen. Alternativt geotermiske prober der indføres lodret eller skråt i jorden og får termisk energi fra en dybde på 40 til 100 meter. Deres pladsbehov er derfor mindre end ved jordslanger

I modsætning til luft-/vand varmepumper opnår jordvarmepumper sædvanligvis højere effektivitet - uanset om det er slanger eller boringer. Planlægningsfasen er en anelse mere omfattende på grund af det store pladsbehov og den lovgivningsmæssige godkendelse.

Vand-/vand varmepumper

Grundvandet er også et fremragende energilagringssystem, som giver konstante temperaturer på over ti grader Celsius hele året. Ligeledes kan spildevand i de rigtige mængder også være et fremragende energilager. For at driften af en vand-/vand varmepumpe skal være økonomisk, skal flere faktorer såsom vandets sammensætning, forventet temperatur og mængden af vand overvejes. Et afgørende aspekt ved planlægningen af en sådan varmepumpe er vand og miljø beskyttelsen. I nogle tilfælde kan de lokale myndigheder nægte at tillade vand-/vand varmepumpe.  

Brugsvands varmepumper

En brugsvands varmepumpe er kun til fremstilling af varmt brugsvand. Som varmekilder bruger den enten cirkulerende luft i opstillingsrummet eller udsugningsluft fra kanalsystemet. Den er kan frakobles det eksisterende varmesystem og kan optimalt udnytte egenproduceret solcellestrøm med passende komponenter. Hvis brugsvands varmepumpen bruger cirkulationsluften som varmekilde, affugter den samtidig rummet og dermed beskytter den mod faren for skimmelvækst. Hvis det på den anden side er forbundet med et eksisterende kanalsystem, kan det endda ventilere og ventilere værelserne på en kontrolleret måde. For at der ikke opstår noget negativt tryk, er en aktiv udeluftventil nødvendig.

Billedet viser indesiden af en "Eisspeicher" cisterne

Varmepumpe med "Eisspeicher"

Ud over jorden, grundvandet og den omgivende luft kan en "Eisspeicher" også fungere som en pålidelig varmekilde. Det er en cisterne fyldt med vand, der er begravet lige under jordens overflade. Inde er en spiral af rør, som fyldt med en frostvæske. Vandet i cisternen tjener som en energikilde til varme under anvendelse af bl.a. varmen i jorden for at regenerere sig igen og igen.