Ferskvandsmoduler fra Viessmann til hygiejnisk opbevaring af varmt vand

Vitotrans 353 ferskvandsmodul fra Viessmann tilbyder et alternativ til varmtvandsbeholderen. Det betyder, at det ikke er nødvendigt at opbevare drikkevandet, da drikkevandet opvarmes efter det øjeblikkelige vandvarmerprincip. Varmen til dette kommer fra opvarmningsvandbufferlageret, som igen kan oplades med varme fra forskellige varmesystemer - kedler til fast brændsel, solsystemer, olie- eller gaskedler, varmepumper og mere. Modulerne er præfabrikerede stationer, der er velegnede til både vægmontering og installation direkte på lagertanken.

Frischwasser-Module.jpg

Kombinationsmulighed med Solar-Divicon

Ferskvandsmodulerne Vitotrans 353 egner sig perfekt til anvendelse med et termisk solvarmeanlæg. Den særdeles gode afkøling af kedelvandet af pladevarmeveksleren til Vitotrans 353 medfører en stigning i sovarmekredsens effektivitet, da solvarmekredsens middeltemperatur kan sænkes takket være det kolde returløb.

Opvarmning af varmt vand ved hjælp af en pladevarmeveksler

Den måde, hvorpå ferskvandsmodulet fungerer, er kendetegnet ved indirekte opvarmning af drikkevandet ved hjælp af det såkaldte øjeblikkelige vandvarmerprincip. Men hvordan ser det ud i detaljer?

Hvis der er behov for varmt vand ved en hane i bygningen, strømmer frisk drikkevand gennem ferskvandsmodulet forbi det varme opvarmningsvand og opvarmes. Opvarmningsvandet fra buffertanken køler ned i løbet af denne periode. Begge væsker strømmer i separate systemer i varmeveksleren. De kommer aldrig i kontakt med hinanden og blandes ikke, da opvarmningsvand ikke opfylder kvalitetskravene for drikkevand og også har væsentligt lavere iltindhold. Processen med varmeoverførsel fra det ene medium til det andet finder sted, så længe varmt vand er påkrævet og trækkes fra trækpunkterne.

Trækkapacitet og andre nøgledata

Der er fem forskellige typer Vitotrans 353 ferskvandsmoduler, som enten er velegnede til vægmontering eller til montering direkte på varmtvandsbderen. Man kan skelne mellem basis- og cirkulationsserien. Afhængigt af typen er vandhanekapaciteten mellem 25 og 68 liter pr. Minut. Dette gælder på følgende betingelser:

●  indstil varmtvandstemperatur på 45 grader Celsius
●  Opvarmningsvandstrømningstemperatur på 60 grader Celsius
●  Indgangstemperatur for koldt vand på 10 grader Celsius.

Dispenseringsvolumenstrømmen kan også øges ved at forbinde op til fire identiske moduler i en kæde for at danne en kaskade. Dette er muligt uden problemer uden en yderligere regulering.

Den maksimale opvarmningstemperatur for alle modeller er 95 grader Celsius. På denne måde kan ferskvandsmodulet kombineres med forskellige varmesystemer. Den maksimale drikkevandstemperatur er dog 75 grader Celsius. Det er varmt nok til at forhindre kimdannelse. Dette gør denne form for opvarmning af varmt vand særligt hygiejnisk.

Konstant udløbstemperatur garanteret

De perfekt koordinerede komponenter gør det muligt at sikre en konstant udløbstemperatur ved vandhanen med forskellige doseringsmængder. Højeffektive cirkulationspumper i den nyeste generation er hastighedsstyret af et integreret styresystem, så volumenstrømmen til opvarmningsvand optimeres til den aktuelle kapacitet.

Integration i varmesystemer med lav temperatur

Dybest set kræves kun lave fremløbstemperaturer for at et ferskvandsmodul skal fungere optimalt. Derfor er de ideelle til integration i lavtemperaturvarmesystemer. Modulerne afrunder energibesparende drift af varmepumper, gas- eller oliekondenserende kedler og systemer med solstøtte.

Overblik over fordelene ved ferskvandsmodulerne

●  høj tapkapacitet
●  alsidig
●  konstant tilgængelighed af frisk varmt vand
●  hurtig og nem montering
●  kompakt design
●  optimal integration i varmesystemer med lav temperatur

Ferskvandsmoduler

Ferskvandsmoduler er beregnet til komfortabel og hygiejnisk brugsvandsopvarmning efter gennemstrømningsvarmerprincippet. I modsætning til almindelige varmtvandsbeholdere anvendes levnedsmidlet vand ikke alene til energilagring, men opvarmes først vha. en effektiv pladevarmeveksler ved behov. Energien til brugsvandsopvarmning kommer fra en kedelvandsbufferbeholder, som kan opvarmes vha. forskellige systemer – både vha. solvarmesystemer og vha. fastbrændselskedler, almindelige olie-/gas-kedler, varmepumper eller andre systemer.