Vitomax 200-HS M75A – den klassiske dampkedel


Profitér af disse fordele

  • Mindre størrelse end lignende forgængermodel
  • Manostatholder på kedelsiden
  • Integreret Economiser (kan også sættes på på opstillingsstedet)
  • Kedelafdækning som gangbro til montage og vedligeholdelse
  • Modulær kedelplatform, der kan udvides til hver en tid


Opfylder alle kravene

Højtryksdampkedlen Vitomax 200-HS M75A er en kedel med en klassisk konstruktion. Flammerøret ligger i midten, forskudt en smule nedad. Røggasudtrækkene til det andet og tredje træk er placeret symmetrisk foroven.

Højtryksdampkedlen Vitomax 200-HS producerer 5 til 26 t/h. Driftstrykket ligger fra 6 til 25 bar (28, 30 bar på forespørgsel). Med den tilhørende systemteknik udnytter kedlen de anvendte brændstoffer særdeles effektivt.


Miljøvenlig og med lave emissioner

Tretrækedlen er miljøvenlig på hele ydelsesområdet. En konstant temperatur i området, hvor flammen opstår, støtter den stabile flammedannelse og reducerer NOx.

En udmuring er ikke nødvendig, det bageste vendekammer på røggassiden er fuldstændigt vandkølet. På den måde anvendes den producerede varme fuldstændigt til genering af damp.

Produktsnit

Oversigt

Dampydelse (t/h)
5 til 26 t/h
Kedelvirkningsgrad
op til 95,5 (med integreret Economiser)
Tilladt driftstryk
6 til 25 bar (28, 30 bar på forespørgsel)
Brændstof
icon-oel.png icon-gas.png
Let fyringsolie (HEL), F- eller (bio-)naturgas
Anvendelsesområde
icon-gewerbe.png icon-industrie.png
Erhverv, industri, nybyggeri og modernisering
Reguleringsteknik
Forenklet betjening via styringen, der kan programmeres til beholderen (SPS), med selvforklarende, ergonomisk grafisk brugeroverflade (10,4 tommer touch-farvepanel)
Yderligere kendetegn
Tretrækskedel med og uden Economiser. Olie/gas-højtryksdampkedel i overensstemmelse med kravene i direktivet for trykbærende udstyr 97/23/EF og TRD-regelsamlingen i forbindelse med brancheforeningernes aftaler. En kedel med klassisk konstruktion. Flammerøret ligger centralt, forskudt en smule nedad, røggasudtrækkene til det andet og tredje træk er placeret symmetrisk foroven.
Vitomax-200-HS-M75A-Schnitt.png