Vitomax 300-HS M93A – industrikedel med høj ydelse


Profitér af disse fordele

  • 3-træks-stålkedel uden udmuring
  • Stort dampkammer med lav dampkammerbelastning sørger for høj dampkvalitet med lav restfugtighed
  • Konstruktionen med lav spænding sikrer en lang levetid
  • Let at vedligeholde takket være talrige inspektions-og adgangsåbninger samt manglende udmuringer
  • Optimal flammerørsgeometri garanterer miljøvenlig forbrænding


Over 95,5 procent virkningsgrad

Højtryksdampkedlen Vitomax 300-HS M93A opfylder alle krav til en miljøvenlig forbrænding. Ved gasdrift ligger NOx-emissionerne under 70 mg/Nm³, ved oliedrift under 150 mg/Nm³.

Uafhængigt af det anvendte brændstof yder den 1 til 4 t/h uden ydelsesreducering.

Driftstrykket ligger fra 6 til 25 bar (op til 30 bar på forespørgsel).

Dens virkningsgrad er større end 95,5 procent ved fuldlast og ved konstant drift.

Vitomax 300-HS er konciperet til produktionsindustrien, hvor der kontinuerligt er brug for damp. Det omfatter især levnedsmiddel-, gødnings-, materiale-, papir-, drikkevare-, kemisk og farmaceutisk industri samt sygehuse og raffinaderier.


Kedel med en lang levetid

Røgrørenes indbyrdes afstande, røgrørenes afstand til måtten og også til flammerøret ligger langt over kravene.

Dermed er forskydningskraften på forsiden af bundene yderst svag pga. røgrørenes og flammerørets forskellige længdeudvidelser.

Denne konstruktion garanterer en lang levetid for Vitomax 300-HS.

Talrige inspektions-og adgangsåbninger gør en service af kedlen nemmere.

Produktsnit

Oversigt

Dampydelse (t/h)
1 til 4 t/h
Kedelvirkningsgrad
op til 95,5 (med integreret Economiser)
Tilladt driftstryk
6 til 25 bar (28, 30 bar på forespørgsel)
Brændstof
icon-oel.png icon-gas.png
Fyringsolie EL iht. DIN 51603 del 1. Naturgas, bygas og F-gas i henhold til DVGW-arbejdsblad G 260/I og II samt de lokalt gældende bestemmelser. Fyringsolie S eller SA iht. DIN 51603 del 2,3,5. Andre brændstoffer på forespørgsel
Anvendelsesområde
icon-gewerbe.png icon-industrie.png
Erhverv, industri, nybyggeri og modernisering
Reguleringsteknik
Forenklet betjening via styringen, der kan programmeres til beholderen (SPS), med selvforklarende, ergonomisk grafisk brugeroverflade (10,4 tommer touch-farvepanel)
Yderligere kendetegn
Tretrækskedel med og uden Economiser. Højtryksdampkedel i Low-NOx-udførelse iht. kravene i direktivet om trykbærende udstyr 97/23/EF. Denne kedel opfylder takket være 3-træks-teknikken og dens stort dimensionerede brændkammergeometri de strengeste emissionskrav.
Vitomax-300-HS-Schnitt.png