Vitoplex 200 – specialist til snævre pladsforhold


Profitér af disse fordele

  • Lavtemperatur-olie-/gas-kedler, 90 til 1950 kW
  • Passer op til 350 kW gennem hver standarddør med en bredde på 80 cm
  • Ydelser fra 90- 350 kW kun i forbindelse med eftermonteret røggasveklser, vitotrans, eller til process/industri løsninger.
  • Fra 700 kW med kedelafdækning som gangbro; gør montage og vedligeholdelse nemmere
  • Udnyttelse af brændværdien med røggasvarmeveksleren i rustfrit stål til højere energiudbytte (option)
  • Miljøvenlig drift pga. lange brænderløbetider og færre koblingsintervaller


Fleksibel til mange brændere

Den kompakte stålkedel Vitoplex 200 leveres i tre versioner fra 90 til 1950 kW.

Afhængigt af brændstof er to-trins-blæsebrændere Vitoflame 100 (olie op til 270 kW, gas op til 200 kW) tilpasset og kontrolleret i varm tilstand fra fabrikken.

Over det samlede ydelsesområde udmærker tretrækskedlen sig med en miljøvenlig forbrænding med særligt lave kvælstofoxidemissioner.


Passer også til snævre pladsforhold

Den kompakte tretrækskedel passer op til 350 kW gennem enhver standarddør (80 cm) og gør dermed indbringningen betydeligt nemmere.

Tretrækskedlen Vitoplex 200 sparer plads, og kedelafdækningen som gangbro (fra 700 kW) gør montagen og vedligeholdelsen nemmere.

Det digitale reguleringssystem Vitotronic sørger for varmeanlæggets økonomiske drift.

Vitoplex 200 | 90 til 560 kW

Oversigt

Ydelse (kW)
90 til 1950 kW
Normnyttegrad
til drift med fyringsolie: 89 % (Hs)/95 % (Hi)
Brændstof
icon-oel.png icon-gas.png
Naturgas. Alle gængse fyringsolier kan anvendes. Egnede brændere til Vitoplex 200 fra 350 kW fra Weishaupt og ELCO.
Anvendelsesområde
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png icon-kommunen.png
Flerfamiliehus, store beboelsesejendomme, erhverv, kommuner, nybyggeri og modernisering
Betjening
Einfaches RGB
Brugervenlig Vitotronic-regulering med klartekst- og grafikvisning, afhængigt af reguleringstype betjening via Vitotrol App mulig
Brugsvandsopvarmning
Yderligere varmtvandsbeholder(e) nødvendig(e) til høj varmtvandskomfort
Yderligere kendetegn
Op til 500 kW integreret hurtigopvarmningsfunktion Therm-Control erstatter returhævningspumpe eller konstant returtemperaturhævning og sparer montagetid og omkostninger
Vitoplex-200-560kW-Schnitt.png

Vitoplex 200 | 700 til 1950 kW

Oversigt

Ydelse (kW)
90 til 1950 kW
Normnyttegrad
til drift med fyringsolie: 89 % (Hs)/95 % (Hi)
Brændstof
icon-oel.png icon-gas.png
Naturgas. Alle gængse fyringsolier kan anvendes. Egnede brændere til Vitoplex 200 fra 350 kW fra Weishaupt og ELCO.
Anvendelsesområde
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png icon-kommunen.png
Flerfamiliehus, store beboelsesejendomme, erhverv, kommuner, nybyggeri og modernisering
Betjening
Einfaches RGB
Brugervenlig Vitotronic-regulering med klartekst- og grafikvisning, afhængigt af reguleringstype betjening via Vitotrol App mulig
Brugsvandsopvarmning
Yderligere varmtvandsbeholder(e) nødvendig(e) til høj varmtvandskomfort
Yderligere kendetegn
Op til 500 kW integreret hurtigopvarmningsfunktion Therm-Control erstatter returhævningspumpe eller konstant returtemperaturhævning og sparer montagetid og omkostninger
Vitoplex-200-1950-kW-Schnitt.png

warmwasserspeicher.jpg

Indstillet til hinanden: Systemteknik

„Helheden er mere end summen af delene.“ I overensstemmelse med dette grundprincip tilbyder Viessmann ikke kun enkelte varmekomponenter, som opfylder Viessmanns høje standarder mht. kvalitet, pålidelighed og effektivitet. Samtlige produkter er snarere integreret i et afstemt samlet system, hvor alle komponenterne passer perfekt til hinanden. For det er kun det perfekte samspil af de systemintegrerede komponenter, der kan udnytte det samlede ydelsespotentiale ved innovativ teknik i topklasse.

Viessmanns systemteknik omfatter alt, der udgør en pålidelig og økonomisk opvarmning. Fra Vitotronic-regulering med trådløs fjernbetjening over den effektive Vitocell-varmtvandsbeholder til den bedste varmtvandskomfort og helt til solvarmeanlæg af høj kvalitet som økonomisk opvarmningssupplement.