Vitomax 300-HW M92A – til fremløbstemperaturer på op til 150 °C


Profitér af disse fordele

  • Miljøvenlig forbrænding med lave kvælstofoxid-emissioner
  • Sikker bortledning af varmen; enkel hydraulisk integrering
  • Lavt strålingstab på grund af optimal isolering
  • Kontrolskabet Vitocontrol til alle kedelspecifikke regulerings- og styreanordninger
  • Tilladt iht. direktiv for trykbærende udstyr 97/23/EF


Miljøvenlig drift langt under grænseværdierne

Vitomax 200-HW er en olie/gas-højtrykshedtvandskedel til fremløbstemperaturer på op til 150 °C. Dens driftstryk ligger mellem 6 og 16 bar. Varmeydelsen ligger mellem 2,1 og 6 MW.

Flammerørets optimale konstruktion muliggør en miljøvenlig drift ved fuldlast og konstant drift. Tretrækskedlen (Low-NOₓ-serie) ligger med NOx-emissioner i gasdrift under 70 mg/Nm³, ved oliedrift under 150 mg/Nm³.

Vitomax kræver ingen minimum-kedelvandsflow:
Store vandkamre og stort vandindhold giver en god selvcirkulation.

Der kræves ingen ekstra kedelpumper, hvilket gør den hydrauliske integrering betydeligt mere simpel.


Vedligeholdelsesvenlig konstruktion

Som alle kedlerne i Vitomax-serien har Vitomax 300-HW også mange inspektionsåbninger og renselem. Vitomax-varmeforsynere opfylder således alle forudsætningerne for længst mulige kontrolfrister.

Drejelige kedeldøre, der åbnes let, gør rengøring og vedligeholdelse nemmere. Komponenter som gasarmaturer eller brænder skal ikke afmonteres og bidrager dermed til lave driftsomkostninger.

Takket være vandkølede brændergennemføringer bortfalder tørringsprocesserne for udmuringer, hvilket reducerer idrifttagningstiden betydeligt.

Produktsnit

Vitomax_300-HW_M92A-Schnitt.png