Vitomax 200-LW M64A – hedt vand på op til 120 °C


Profitér af disse fordele

  • Miljøvenlig forbrænding med lave kvælstofoxid-emissioner
  • Sikker bortledning af varmen; enkel hydraulisk integrering
  • Lavt strålingstab på grund af optimal isolering
  • Kontrolskabet Vitocontrol til alle kedelspecifikke regulerings- og styreanordninger
  • Tilladt iht. direktiv for trykbærende udstyr 97/23/EF eller direktiv for gaskedler 90/396/EØF


Velkendt og pålidelig

Vitomax 200-LW M64A er en hedtvandskedel til fremløbstemperaturer på op til 120 °C, et driftstryk på 6, 10 og 16 bar og en varmeydelse på 8,0 til 20,0 MW.

En konstruktion med lav spænding sikrer en lang levetid.

Store vandkamre og højt vandindhold i kedlen sørger for en god selvcirkulation og sikker afledning af varmen. Ekstra kedelpumper er derfor ikke nødvendige. Lav modstand på røggassiden vha. optimal udformning af hedeflader og røgrør.


Tid er penge

Dette gælder især for industri- og erhvervsvirksomheder, hvor nye varmecentraler som regel skal være driftsklare så hurtigt som muligt for rettidigt at kunne levere varmen til produktionen.

Det præfabrikerede udstyr til 110°C- og 120°C-sikringen reducerer planlægningsarbejdet og mindsker omkostningerne.

Produktsnit

Vitomax_200-LW_M64A-Schnitt.png