Vitomax 200-LW M62A – driftstryk op til 16 bar


Profitér af disse fordele

  • Miljøvenlig forbrænding med lave kvælstofoxid-emissioner
  • Sikker bortledning af varmen; enkel hydraulisk integrering
  • Lavt strålingstab på grund af optimal isolering
  • Kontrolskabet Vitocontrol til alle kedelspecifikke regulerings- og styreanordninger
  • Tilladt iht. direktiv for trykbærende udstyr 97/23/EF eller direktiv for gaskedler 90/396/EØF


Hedtvandskedel til fremløbstemperaturer på op til 120 °C

Vitomax 200-LW type M62A er en hedtvandskedel til fremløbstemperaturer på op til 120 °C. Dens tilladte driftstryk udgør 6, 10 og 16 bar og varmeydelsen 2,3 til 6,0 MW.

Til den tidsbesparende montage og idrifttagning tilbyder Viessmann også komplette Vitomax-hedtvandsanlæg som formonterede systemer.


Skræddersyet med passende komponenter

Viessmann tilbyder andet tilpasset udstyr også for disse anlæg (110 °C eller 120 °C). F.eks. anordninger til varmegenvinding, til fordeling af varmen og trykholdesystemer.

Produktsnit

Vitomax_200-LW_M62A-Schnitt.png