Vitomax 200-WS M250 – specielt til gartnerier


Profitér af disse fordele

  • Energibesparende isolering
  • Lave kvælstof-emissioner
  • Høj virkningsgrad på op til 94 procent
  • Vandkølede vendekamre uden udmuringer
  • Lave vedligeholdelsesomkostninger


Den rigtige kedel til grøntsager og blomster

Lavtrykskedlen Vitomax 200-WS er den rigtige løsning for gartnerier. Kedlen arbejder iht. TRD 702 til en tilladt fremløbstemperatur på op til 110 °C og et maks. driftstryk på 3,0 bar. Med en kedelvirkningsgrad på 94 procent er kedlen økonomisk og effektiv. En ekstra cirkulationsledning i den nedre del af kedelområdet sørger for den interne cirkulation af kedelvandet og fører dermed til den optimale varmefordeling i kedlen.


Servicevenlig og belastbar

Vitomax 200-WS udmærker sig med en høj driftssikkerhed og lang levetid. Og ved en kontinuerlig drift i et stort gartneri scorer hedtvandskedlen point med sin høj servicevenlighed takket være vandkølede bøjninger uden udmuringer. Den store rengøringsdør bidrager til lave vedligeholdelsesomkostninger. Dækplade som gangbro på oversiden af kedlen er omfattet af leverancen – letter monteringen og vedligeholdelsen og beskytter kabinettet mod beskadigelse.  

 

Produktsnit

Vitomax_200-WS_M250-Schnitt.png