Vitomax 300-LW M84A – lavtrykskedel i Low-NOₓ-udførelse


Profitér af disse fordele

  • Miljøvenlig forbrænding med lave kvælstofoxid-emissioner
  • Sikker bortledning af varmen; enkel hydraulisk integrering
  • Lavt strålingstab på grund af optimal isolering
  • Kontrolskabet Vitocontrol til alle kedelspecifikke regulerings- og styreanordninger
  • Tilladt iht. direktiv for trykbærende udstyr 97/23/EF eller direktiv for gaskedler 90/396/EØF


Miljøvenlig forbrænding med lave emissioner

Vitomax 300-LW M84A er en lavtrykskedel til tilladte fremløbstemperaturer på op til 120 °C, et tilladt driftstryk på 6, 10 og 16 bar og en varmeydelse på 8,0 til 20,0 MW.

Tretrækskedlen (Low-NOₓ-serie) udmærker sig med en lav brændkammerbelastning med miljøvenlig forbrænding og lave kvælstofoxid-emissioner. Ved gasdrift ligger NOx-emissionerne under 70 mg/Nm³, ved oliedrift under 150 mg/Nm³.

Store vandkamre og højt vandindhold sørger for en god selvcirkulation og sikker afledning af varmen.

Der kræves ingen ekstra kedelpumper, hvilket gør den hydrauliske integrering betydeligt mere simpel.

Lav modstand på røggassiden vha. optimal udformning af hedeflader og røgrør.


Velkendt og pålidelig teknik

Det præfabrikerede udstyr til 110°C- og 120°C-sikringen reducerer planlægningsarbejdet og mindsker omkostningerne.

Viessmann tilbyder derudover andet tilpasset tilbehør:
F.eks. anordninger til varmegenvinding, til fordeling af varmen og trykholdesystemer.

Takket være vandkølede brændergennemføringer bortfalder tørringsprocesserne for udmuringer, hvilket reducerer idrifttagningstiden betydeligt.

Produktsnit

Vitomax_300-LW_M84A-Schnitt.png