Vitomax 300-LT M343B – til fremløbstemperaturer på op til 110 °C


Profitér af disse fordele

  • Omdannelse af den anvendte energi med op til 96 procent
  • Kondensationsteknikken øger energiudbyttet med op til 10 procent
  • Økonomisk energiforbrug pga. glidende sænket kedelvandstemperatur
  • Kontrolskabet Vitocontrol til alle kedelspecifikke regulerings- og styreanordninger
  • Tilladt iht. direktiv for gaskedler 2009/142/EF (efter enkeltgodkendelse også iht. direktiv for trykbærende udstyr 97/23/EF)


Denne kedel sætter nye standarder

Hedtvandskedlen Vitomax 300-LT sætter ny standarder inden for ydelsesområdet op til 6 MW: Lavtemperatur-tretrækskedlen med flervæggede konvektionshedeflader af Duplex-rør og lav brændkammerbelastning tillader en fremløbstemperatur på op til 120 °C.

Takket være Duplex-rør er særdeles lave returtemperaturer mulige (38°C ved olie-, 45°C ved gasdrift).

Den i forvejen høje norm-udnyttelsesgrad kan øges yderligere ved at supplere med røggas-/vand-varmeveksleren Vitotrans 300.

Lave emissioner af skadelige stoffer samt dens høje servicevenlighed kendetegner denne kedel.

Ud over teknikken udmærker hedtvandskedlens design sig også: I 2014 fik den German Design Award i guld.


Enkel hydraulisk integrering

Vitomax 300-LT kræver ikke minimum-kedelvandsflow. Store vandkamre og højt vandindhold sørger for en god selvcirkulation og sikker afledning af varmen.

Der kræves ingen ekstra kedelpumper, hvilket gør den hydrauliske integrering betydeligt mere simpel.

Det præfabrikerede udstyr til 110 °C- og 120 °C-sikringen reducerer planlægningsarbejdet og mindsker omkostningerne.

Produktsnit

Vitomax_300-LT_M343B-Schnitt.png