Vitomax 300-LW M82A – til hedt vand på op til 120 °C


Profitér af disse fordele

  • Miljøvenlig forbrænding med lave kvælstofoxid-emissioner
  • Sikker bortledning af varmen; enkel hydraulisk integrering
  • Lavt strålingstab på grund af optimal isolering
  • Kontrolskabet Vitocontrol til alle kedelspecifikke regulerings- og styreanordninger
  • Tilladt iht. direktiv for trykbærende udstyr 97/23/EF eller direktiv for gaskedler 90/396/EØF


Hedtvandskedel i Low-NOₓ-udførelse

Vitomax 300-LW M82A er en lavtrykskedel til fremløbstemperaturer på op til 120 °C, et driftstryk på 6, 10 og 16 bar og en varmeydelse på 2,1 til 6,0 MW.

Tretrækskedlen (Low-NOₓ-serie) udmærker sig med en lav brændkammerbelastning med miljøvenlig forbrænding og lave kvælstofoxid-emissioner. Ved gasdrift ligger NOx-emissionerne under 70 mg/Nm³, ved oliedrift under 150 mg/Nm³.

Uafhængigt af det anvendte brændstof yder den 2,1 til 6,0 MW uden ydelsesreducering.

Store vandkamre og højt vandindhold sørger for en god selvcirkulation og sikker afledning af varmen.

Der kræves ingen ekstra kedelpumper, hvilket gør den hydrauliske integrering betydeligt mere simpel.

Lav modstand på røggassiden vha. optimal udformning af hedeflader og røgrør.


Tid er penge

Dette gælder især for industri- og erhvervsvirksomheder, hvor nye varmecentraler som regel skal være driftsklare så hurtigt som muligt for rettidigt at kunne levere varmen til produktionen.

Det præfabrikerede udstyr til 110°C- og 120°C-sikringen reducerer planlægningsarbejdet og mindsker omkostningerne.

Takket være vandkølede brændergennemføringer bortfalder tørringsprocesserne for udmuringer, hvilket reducerer idrifttagningstiden betydeligt.

Produktsnit

Vitomax_300-LW_M82A-Schnitt.png