Kondenserende oliekedler til moderniseringen

Profitér af disse fordele

  • Kondenserende oliekedler til moderniseringen, til en fordelagtig pris
  • Omdannelse af det anvendte brændstof til varme med op til 97 procent
  • Høj driftssikkerhed og lang levetid takket være gennemprøvede komponenter
  • Selvrensende Inox-radial-varmeveksler af rustfrit stål
  • Brugervenlig Vitotronic-regulering med klartekst- og grafikvisning
  • Energiklasse: A


Billig og pålidelig

Vitorondens 200-T er en gulvmonteret kondenserende oliekedel til en attraktiv pris. Ydelsen udgør 20,2 til 53,7 kW (type BR2A) og 67,6 til 197,3 kW (type J2RA). Den overbeviser med de kompakte dimensioner og Eutectoplex-hedeflade med lang levetid. Dens styrke ligger i moderniseringen af flerfamiliehuse og erhvervsvirksomheder.

Vitorondens kondenserende oliekedler er baseret på støbegodskedlen - Vitorond 100, som i mange år har været effektiv. Takket være kombinationen af hedefladen med en efterkoblet varmeveksler forløber forbrændingen og kondensationen adskilt fra hinanden. Fordelen: Forbrændingsrester forbliver i brændkammeret, mens forbrændingsgasserne kondenseres aflejringsfrit i varmeveksleren.

Fra Viessmanns tilbehørsprogram fås Vitocell varmtvandsbeholdere med forskellige kapaciteter.


Komfortabel regulering

Reguleringen Vitotronic 200 med klartekstvisning og grafisk understøttelse gør det muligt for brugeren at benytte en simpel, selvforklarende og menustyret betjening.

Via Vitotronic er det muligt at regulere varmeanlæg komfortabelt med en adskilt og op til to blandede varmekredse.

Ved en blandet varmekreds afgives den resterende varme fra varmekredsreturen til varekredsfremløbet. Kedlen skal således producere mindre energi og arbejder mere økonomisk.


Produktsnit

Oversigt

Ydelse (kW)
20,2 til 107,3 kW
Normnyttegrad
97 % (Hs)/103 % (Hi)
Energiklasse
energieeffizienklasse.png
A
Brændstof
icon-oel.png
Alle almindelige svovlfattige typer af fyringsolie – også til fyringsolie DIN 51603-6-EL A Bio 10: Svovlfattig fyringsolie EL med op til 10 % tilsætning af biokomponenter (FAME)
Anvendelsesområde
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png icon-kommunen.png
En-/to-/flerfamiliehus, erhverv, kommuner, modernisering
Betjening
icons-vitotrol-app.gif
Vitotronic 200 regulering med klartekst- og grafikvisning, betjening via Vitotrol App mulig
Brugsvandsopvarmning
Yderligere varmtvandsbeholder nødvendig til høj varmtvandskomfort
Yderligere kendetegn
Efterkoblet, selvrensende Inox-radial-varmeveksler af rustfrit stål til kondensationsanvendelse
Vitorondens-200-T-Schnitt.png

fernbedienungen.jpg

Indstillet til hinanden: Systemteknik

„Helheden er mere end summen af delene.“ I overensstemmelse med dette grundprincip tilbyder Viessmann ikke kun enkelte varmekomponenter, som opfylder Viessmanns høje standarder mht. kvalitet, pålidelighed og effektivitet. Samtlige produkter er snarere integreret i et afstemt samlet system, hvor alle komponenterne passer perfekt til hinanden. For det er kun det perfekte samspil af de systemintegrerede komponenter, der kan udnytte det samlede ydelsespotentiale ved innovativ teknik i topklasse.

Viessmanns systemteknik omfatter alt, der udgør en pålidelig og økonomisk opvarmning. Fra Vitotronic-regulering med trådløs fjernbetjening over den effektive Vitocell-varmtvandsbeholder til den bedste varmtvandskomfort og helt til solvarmeanlæg af høj kvalitet som økonomisk opvarmningssupplement.