Vitocal 333-G – det kompakte opvarmnings- og kølesystem

 

Profitér af disse fordele

  • Kompakte dimensioner til små pladsbehov
  • 170 liters varmtvandsbeholder integreret
  • "natural cooling"-funktion
  • Styring af det valgfrie ventilationsapparat Vitovent 300-F via varmepumpereguleringen
  • Optimeret udnyttelse af egen strøm ved fotovoltaikanlæg
  • Energiklasse A++ *
*Energiklasse iht. EU-forordning nr. 811/2013 Opvarmning, gennemsnitlige klimaforhold – lavtemperaturanvendelse (W35)
 


Varmer om vinteren, køler om sommeren

Vitocal 333-G er et særligt kompakt varmepumpesystem. Den har en indbygget varmtvandsbeholder med 170 liter volumen. Derudover fås apparatet med integreret kølefunktion "natural cooling". Vha. den kan der på varme sommerdage tages varme fra varmekredsen og overføres til jorden.

Med dens lille opstillingsflade og en ydelse på op til 10,3 kW er varmepumpen særligt egnet til nybyggeri af enfamiliehuse. Fremløbstemperaturen på 65 °C er høj nok til en komfortabel varmtvandsforsyning. En effektiv kølekreds og strømbesparende lavenergi-cirkulationspumper er med til at skabe lave driftsomkostninger.

 

Rådgivning

Find installatør

For gratis, uforpligtende og individuel rådgivning, kan du kontakte din lokale Viessmann forhandler

Den kompakte jordvarmeanlæg Vitocal 333-G

Den kompakte jordvarmepumpe Vitocal 333-G

Jordvarmepumpen Vitocal 333-G er designet som en kompakt og effektiv løsning til nybyggeri. Varmepumpen kan levere en høj COP (COP = coefficient of performance) på op til til 5,0 i henhold til EN 14511, ved temperatursættet brine 0 ° C / vand 35 ° C. Dette opnås ved hjælp af stort dimensionerede varmevekslere til overførsel af energien.

 

Med naturlig køling

I den kompakte jordvarmepumpe Vitocal 333-G, er der monteret en 170 liters varmtvandsbeholder til at sikre brugsvandskomforten. Ønskes der særlig komfort på varme sommerdage o form af køling findes der også en version af Vitocal 333-G med integreret "naturlig køling" funktion.

Takket være en kølekreds med elektronisk ekspansionsventil (EEV), vores RCD-system (Refrigerant Cycle Diagnostic) samt standard udstyr med energibesparende højeffektive pumper er den kompakte varmepumpe særdeles økonomisk. Dette afspejles sig i hele levetiden ved høj energieffektivitet og lave forbrugsomkostninger.

Pladsbesparende montering

Med sin lille fodaftryk, er jordvarmepumpen Vitocal 333-G optimal til montering i bryggers eller kælder. I det kompakte kabinet er pumper til varme- og brinekreds, samt omskiftningsventil til varmt brugsvand allerede monteret.

Det kompakte kabinet der indeholder kølekreds i separat hydraulisk modul som indkapsler lyden og sammen med den tredimensionale vibrations aflastning begrænser varmepumpens støjniveau til et minimum. Med en akustisk effekt på kun 38 dB (A) ved 0 ° C brine / vand 35 ° C falder den kompakte varmepumpe ind under nogle af de mest støjsvage i sin kategori.

For lettere håndtering, blev højden på varmepumpen reduceret og designet til at kunne skilles ad for lettere indbringning. Tilslutningerne på den scandinaviske version er designet således at tilslutninger kommer ud af siden således at varmepumpen kan monteres helt op af væggen.

Reguleringen Vitotronic 200

Reguleringen Vitotronic 200, med valgfri mulighed for styring over app

Den vejrkompenserende regulering Vitotronic 200 gør betjening nemt og overskueligt med almindelig tekst og grafisk display. Det er nemt og intuitivt at skifte indstillinger på varmepumpen. Det er desuden muligt at styre sit anlæg over mobil eller tablet gennem ViCare App.  

Vitoconnect skaber forbindelsen

Tilkøbsmodulet Vitoconnect 100 gør det muligt for slutbruger, at fjernbetjene og overvåge sin kedel eller varmepumpe ved hjælp af en app. Dette modul kan eftermonteres på alle gaskedler og oliekedler, som er monteret efter 2004 og varmepumper efter 2010. 

Vitoconnect 100
ViCare App

ViCare App - Styr varmen fra mobilen

ViCare app tilbyder nye muligheder for varmestyring via en app på telefon. Systemet danner en fælles platform for bruger og servicefirma, så man let kan overvåge anlægget og dermed giver brugeren en sikkerhed mod driftsudfald, samt mulighed for at opdage uregelmæssigheder inden det bliver til driftsstop.

Produktsnit

Oversigt

Ydelse (kW)
5,9 til 10,3 kW
COP ved opvarmning
afhængigt af effekttrin op til 5,0
Energiklasse
energieeffizienklasse.png
A++ * iht. EU-forordning nr. 811/2013 Opvarmning, gennemsnitlige klimaforhold – lavtemperaturanvendelse (W35)
Anvendelsesområde
icon-wohngebaeude.png
Enfamiliehus, nybyggeri
Betjening
icons-vitotrol-app.gif
Vitotronic 200 regulering med klartekst- og grafikvisning, betjening via Vitotrol App mulig
Brugsvandsopvarmning
170 liters varmtvandsbeholder integreret
Yderligere kendetegn
"natural cooling"-funktion med NC-boks som option
Vitocal_333-G_Schnitt.png

fernbedienungen.jpg

Indstillet til hinanden: Systemteknik

„Helheden er mere end summen af delene.“ I overensstemmelse med dette grundprincip tilbyder Viessmann ikke kun enkelte varmekomponenter, som opfylder Viessmanns høje standarder mht. kvalitet, pålidelighed og effektivitet. Samtlige produkter er snarere integreret i et afstemt samlet system, hvor alle komponenterne passer perfekt til hinanden. For det er kun det perfekte samspil af de systemintegrerede komponenter, der kan udnytte det samlede ydelsespotentiale ved innovativ teknik i topklasse.

Viessmanns systemteknik omfatter alt, der udgør en pålidelig og økonomisk opvarmning. Fra Vitotronic-regulering med trådløs fjernbetjening over den effektive Vitocell-varmtvandsbeholder til den bedste varmtvandskomfort og helt til solvarmeanlæg af høj kvalitet som økonomisk opvarmningssupplement.