Fortrolighedspolitik for Vicare

Vi, Viessmann Werke GmbH & Co KG, Allendorf (Eder), Tyskland, (”Viessmann”), tager beskyttelsen af dine personlige oplysninger meget alvorligt og efterlever de gældende regler for beskyttelsen af persondata.

Denne Fortrolighedspolitik gælder for Vicare applikationen (”app’en”). Viessmann app’en kan indeholde links til hjemmesider tilhørende andre udbydere, som ikke er omfattet af denne Fortrolighedspolitik.

Registrering, overførelse, lagring, behandling og anden brug af persondata vil i det følgende blive benævnt under et som ”Behandling”.

Fortrolighedspolitikken giver dig et overblik over, hvilke typer data, som bliver behandlet af app’en og formålet med denne behandling.

Principper for databehandling via app’en

Data registreret af app’en eller indtastet af dig ved brug af app’en anvendes kun til de formål, som er anført i fortrolighedspolitikken, og kun af os, medmindre du har afgivet en samtykkeerklæring. Du kan tilbagekalde en samtykkeerklæring i henhold til persondataretten på et hvilket som helst tidspunkt med virkning for fremtiden. Du kan tilbagekalde samtykkeerklæringen på et hvilket som helst tidspunkt ved at sende en e-mail til: td@viessmann.com.

Lagrede persondata vil blive slettet, hvis du tilbagekalder dit samtykke til at lagre personoplysninger, hvis data ikke længere er nødvendige for at opfylde formålet med lagringen, eller hvis lagringen af data heller ikke er tilladt ifølge andet juridisk grundlag.

Hvor det er påkrævet som resultat af en lovbestemt lagringsperiode, vil data ikke blive slettet, men vil blive bevaret til anden type brug. Det er ikke lovpligtigt at slette anonyme data.

Automatisk databehandling når du tilgår app’en

Vi behandler automatisk data i vores server log filer, som overføres til vores servere af app’en. Dette er teknisk nødvendigt for styringen af app’en og tjener som hovedformål at tilvejebringe alle funktioner til app’en. Følgende data bliver automatisk lagret i server log filer:

 • Styringssystemet som bliver brugt af mobilenhederne
 • IP adressen på din mobil og enhed
 • Tidspunktet for serveranmodning
 • Enhed-ID af mobilenheden
 • Disse data er ikke sammensat med data fra andre kilder.

IP adresse (IPv4)

IP adressen er den internationale anvendte unikke identifikator af kilden af din internetforbindelse på tidspunktet for tildelingen af denne af din internetudbyder. Den mest almindelige form (IPv4) består af fire separate blokke af tal adskilt af punktummer. Almindeligvis vil du som privat bruger ANVENDE en IP adresse, som ikke forbliver den samme, da den kun er tildelt midlertidigt af din udbyder (”dynamisk IP adresse”). Når der er tale om en permanent tildelt IP adresse (”statisk IP adresse”), er klar sporing af brugerdata i princippet mulig. Med undtagelse af brug som har til formål at forfølge uautoriseret adgang til vores hjemmeside, gør vi ikke brug af persondata, men evaluerer kun på anonym basis, hvilke af vores hjemmesider som bliver besøgt oftest, hvor mange gange hjemmesiden bliver besøgt på daglig basis og lignende information.

Nye IPv6 adresser

App’en understøtter allerede de nye IPv6 adresser. Hvis du allerede har en IPv6 adresse, skal du også vide følgende: IPv6 adresserne består af 8 blokke. De første 4 blokke er typisk dynamisk tildelt private brugere. Men idet nye numre nu er ledige, tildeler udbydere endda statiske IPv6 adresser.

De sidste fire blokke af en IPv6 adresse (den såkaldte ”interface identifikator”) er bestemt af den enhed, som du bruger til at køre app’en. Mens IPv4 kun tillader identifikation af et netværk eller af en internetforbindelse (f.eks. W-LAN eller fælles netværk), tillader IPv6 også identifikation af en specifik enhed. Medmindre det er konfigureret på en anden måde i dit styringssystem, er de sidste fire blokke bestemt af den såkaldte MAC adresse. MAC adressen er et serienummer, som er unik for enhver IP-aktiveret enhed over hele verden. Vi anbefaler, at du aktiverer den såkaldte ”Privacy Extensions” på din enhed til at anonymisere de sidste fire blokke af din IPv6 adresse. De fleste af de nuværende styringssystemer har en ”Privacy Extensions” funktion, som i nogle tilfælde ikke er sat op som standard.

Databehandling som en del af kommunikationen med varmegeneratorerne

Formålet med app’en er at kontrollere og analysere Viessmann’s varmegeneratorer. Når en varmegenerator er blevet aktiveret ved brug af den tilhørende kommunikationskomponent (som f.eks. Vitoconnect) i din app, vil dets konfiguration og operationsdata, registrerede fejl, konfigurationsindstillinger, temperaturprofil (benævnt under et som ”opvarmningsdata”) bliveoverført og lagret til Viessmann serverer inden for Det Europæiske Fællesskab som en delaf den aftalte databehandling. App’en læser data og gør disse data tilgængelige, samt funktioner baseret på disse data.

Når du opretter en brugerkonto, giver du samtykke til, at varmedata bliver brugt og spredt som følgende:

 1. Data bliver brugt til at tilvejebringe app funktioner, generere push notifikationer (f.eks. advarsler, opretholdelse og fejl), forøge den operationelle sikkerhed af systemet, forbedre systemets effektivitet, korrigere mangler og forbedre service og system¬udvikling på basis af langvarig research. Data vil blive behandlet af følgende selskaber i Viessmann gruppen inden for rammerne af de indgåede databehandlingsaftaler med Viessmann: Viessmann Werke GmbH & Co KG (styring af appen); Viessmann Deutschland GmbH (salg og teknisk support til varmeteknikker); Viessmann Heiztechnik GmbH (videreudvikling af app’en).
 2. Hvis du har aktiveret den relevante funktion i app’en, vil varmedata samt oplysninger om varmegeneratorens placering, dit navn og telefonnummer blive overført til en specialiseret teknikker godkendt af dig i app’en. Teknikkeren vil have adgang til alle data om din opvarmningsenhed, som er tilgængelig for dig via Vicare. Du kan tilbagekalde din godkendelse af dette til enhver tid og herved stoppe overførslen af data.
 3. I app’en er det muligt for dig at godkende andre brugere til din opvarmningsenhed. Efter godkendelse vil varmedata blive overført fra din opvarmningsenhed til disse brugere også. Du kan til enhver tid tilbagekalde din godkendelse af dette i app’en og derfor stoppe overførslen af data.
 4. Brugen og den mulige overførsel af data i en form, der kun bruger et pseudonym, er udført med det formål at forøge sikkerheden af systemstyringen, forbedre systemets effektivitet, korrigere fejl samt forbedre service og systemudvikling i andre virksomheder i Viessmann Gruppen på vegne af Viessmann Werke GmbH & Co Kg (databehandling i henhold til aftale). Resultaterne af disse analyser kan blive overført til andre selskaber i Viessmann gruppen inden for rammerne af de indgåede databehandlingsaftaler, hvor pseudonymet vil kunne blive fjernet, således at informationerne kan blive anvendt af disse selskaber inden for rammerne af Brugsbetingelserne for app’en og denne Fortrolighedspolitik. Brugen af pseudonymer betyder, at hverken tredjemænd eller andre selskaber i Viessmann Gruppen er i stand til at spore systemdata til dig personligt. Personlige data (såsom navn, adresse, systembrugere) vil ikke blive overført. Viessmann garanterer, at ingen andre selskaber vil få adgang til data uden pseudonymer med undtagelse af den ovenfor anførte gruppe af selskaber.
 5. Brugen og den mulige overførsel af data i en form, er kun bruger et pseudonym, er udført med det formål at forøge sikkerheden af systemstyring, forbedre systemets effektivitet, korrigere fejl samt forbedre andre selskabers og tredjemænds service- og systemudvikling. Brugen af anonymiserede data medfører, at hverken tredjemænd eller Viessmann er i stand til at spore systemdata til dig personligt, og sådanne data må heller ikke blive sporet til dig med tilbagevirkende kraft. Personlige data (såsom navn, adresse, systembrugere) vil ikke blive overført.
 6. Personlige data kan også blive brugt til at vurdere garantisager og til beskytte Viessmann mod uberettigede påstande.

Databehandling som en del af brugerkontoen

Ved registreringen af din brugerkonto kan du have samtykket til brug af data registreret af dig til brug for drift af app’en. Sådanne data inkluderer især din e-mailadresse, placeringen af din varmegenerator, dit navn og dit telefonnummer.

I overensstemmelse med den samtykkeerklæring, du muligvis har givet, må din e-mailadresse også blive brugt til det formål at sende produktinformation og reklame til dig samt til at sende oplysning om markedsundersøgelser og opinions¬undersøgelser foretaget af Viessmann Werke GmbH & Co Kg. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

I overensstemmelse med den samtykkeerklæring, du muligvis har givet, må også dit telefonnummer blive brugt til opkald i relation til produktinformation og reklame samt markedsundersøgelser og opinionsundersøgelser foretaget af Viessmann Werke GmbH & Co Kg. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Andre selskaber i Viessmann Gruppen har kun tilladelse til at bruge dit telefonnummer til marketingopkald og din e-mailadresse til marketing e-mails, hvis de handler på foranledning af Viessmann Werke GmbH & Co Kg og inden for ramme*'rne af den indgåede databehandlingsaftale.

Brugen af AppSee og Firebase

Viessmann bruger analyseværktøjet AppSee og Firebase i app’en til at analysere din brug af app’en. De indtastede og brugte data er registreret og lagret fuldstændigt anonymt. Under bestemte forhold kan sådanne data blive lagret uden for Tyskland eller i den Europæiske Union (efter fuld anonymisering).

Brugen af cookies

App’en bruger cookies, dvs. tekstfiler, som dannes ved hvert login til at autentificere brugeren. Disse filer er lagret på brugerenheden og bliver slettet, når brugeren logger ud af kontoen.

Retten til at få udleveret data, sletning

Du har retten til at få udleveret oplagrede data, der relaterer sig til dig personligt, deres oprindelse og deres modtagere samt formålet med lagringen. På baggrund af lovbestemmelser har du også ret til at korrigere, blokere og slette personlig data.

Yderligere information

Din tillid er vigtig for os. Vi står derfor til rådighed på hvilket som helst tidspunkt for at drøfte dette med dig og besvare et hvilket som helst spørgsmål, du måtte have om behandlingen af personlige data. Hvis du har spørgsmål, som ikke er blevet besvaret i denne Fortroligheds¬politik, eller hvis du ønsker yderligere oplysninger på et andet tidspunkt, så er du velkommen til at kontakte os.

Dataansvarlig i henhold til den Føderale Tyske Databeskyttelseslov

Viessmann Werke GmbH & Co. KG
Viessmannstraβe 1
35018 Allendorf (Eder)
TysklandTelefon: +49 (0)6452 70-0
Fax: +49 (0)6452 70-2780
E-mail: datenschutz@viessmann.com

Sikkerhedsmeddelelse

Vi gør vores bedste for at opbevare dine personlige data på en sådan måde, at de ikke er tilgængelige for tredjemand, ved at tage alle rimelige tekniske og organisatoriske foran¬staltninger. Vi kan ikke garantere fuldstændig datasikkerhed ved kommunikation via e-mail, så vi anbefaler brug af e-mailservice ved fremsendelse af fortrolig information.

ViCareVitotrolPlus-PP_DK_da Version 2.1 (2017-09-14)