Viessmann baner vejen for en øget produktion af varmepumper i Europa og investerer 200 mio. Euro i et nyt teknologicenter i Legnica, Polen

 

  • Investeringen på mere end 200 millioner Euro i det nye anlæg i Polen er en vigtig del af Viessmanns investeringsstrategi på 1 milliard Euro for vedvarende energi og udvidelse af produktionen af varmepumper i Europa.
  • Viessmann, som er en familieejet virksomhed, investerer for at bidrage til Europas geopolitiske energiuafhængighed.
  • Det nye produktionsanlæg vil fokusere på produktion af effektive varmepumper med naturlige kølemidler, samt på at reducere CO2-emissionerne fra Europas bygningsmasse.

 

Legnica/Allendorf (Eder), 14. juli 2022 - Viessmann Group, én af verdens førende leverandører af klimaløsninger (opvarmning, køling, vand- og luftkvalitet) og vedvarende energi, bygger et nyt produktionssted i Legnica, Polen til sit største forretningsområde, Climate Solutions. 


Som den familieejede virksomhed meddelte i foråret, planlægger den en historisk rekordinvestering på 1 mia. Euro til udvidelse af varmepumper og vedvarende klimaløsninger, og det i løbet af de næste tre år. Investeringen på over 200 mio. Euro i det nye anlæg i Polen er en vigtig del af virksomhedens offensiv inden for vedvarende klimaløsninger og supplerer de eksisterende varmepumpeanlæg.  


Viessmanns nye produktionsanlæg fremskynder, med sine effektive teknologier, produktionen og brugen af varmepumper som et centralt element i en bred vedvarende løsningsportefølje. Ud over varmepumper arbejder Viessmann også hele tiden på udbygningen af bl.a. ellager-, solvarme- og fjernvarmesystemer. Der er f.eks. allerede planlagt flere investeringer på flere europæiske lokationer, herunder i Tyskland. Med sin offensiv for klimaløsninger og det nye anlæg i Legnica yder den familieejede virksomhed et væsentligt bidrag til at styrke Europas geopolitiske energiuafhængighed. 

Den nye bygning på ca. 50.000 kvadratmeter vil spille en afgørende rolle i kampen mod klimaforandringer og afhængighed af fossile brændstoffer, da den kan bidrage til produktionen af højeffektive varmepumper der er bygget på brugen af naturlige kølemidler.

Alt dette sker i en tid, hvor den 105 år gamle virksomhed lægger grunden til sin egen fremtid og, endnu vigtigere, den fremtid som vores fremtidige generationer vil leve i. Bygningen og de teknologier, der vil blive anvendt, vil sætte nye standarder inden for automatisering og bæredygtighed og sætte menneskets behov i første række. Byggeriet forventes at være færdigt i 2023 og vil fremover beskæftige 1.700 personer. 

 

Klimakampen åbner op for nye arbejdspladser

Når det drejer sig om at skabe leverum for fremtidige generationer, spiller Polen med næsten 2.000 medarbejdere en nøglerolle for Viessmann. Virksomhedens største division, Viessmann Climate Solutions, beskæftiger allerede 1.500 medarbejdere i Polen. Yderligere 150 arbejdspladser vil blive tilføjet i 2023, når den anden forretningsenhed, Viessmann Refrigeration Solutions, åbner sit planlagte anlæg. Gennem porteføljevirksomheder som Kospel eller ETX driver den store, globale Viessmann-familie også sin brede portefølje af vedvarende løsninger inden for elbaserede opvarmningsløsninger og fjernvarme fra Polen. 


I sin tale fremhævede den polske premierminister Mateusz Morawiecki det tætte og givende partnerskab mellem Viessmann, Polen og især Legnica-regionen: 
Premierminister Mateusz Morawiecki: "I modsætning til nogle andre virksomheder, der kun foretager kortsigtede investeringer, viser den familieejede Viessmann-virksomhed, at den har været tæt forbundet med Polen i årtier. Dette bånd fremgår tydeligt af den nye investering i Legnica."


Max Viessmann, CEO Viessmann Group: "I mere end 105 år har Viessmann stået for positive forandringer med et klart fokus på energieffektivitet og udvikling af nye teknologier. I dag bygges der et anlæg her i Legnica, som vil hjælpe os med at puste yderligere liv i vores formål 'Vi skaber leverum for kommende generationer'. På den måde betaler det sig ganske konsekvent for fremtiden for vores 105 år gamle familievirksomhed."


Thomas Heim, CEO Viessmann Climate Solutions: "På vejen mod at blive den førende europæiske leverandør af 100 % vedvarende klimaløsninger spiller udviklingen af anlægget i Legnica en central rolle. Gennem vores historiske investering vil vi opnå en betydelig udvidelse af vores produktionskapacitet, fremskynde forskning og udvikling og drive ekspansionen af vedvarende klimaløsninger fremad, med fokus på varmepumper


Markus Klausner, CTO Viessmann Climate Solutions: "Med et nyt topmoderne anlæg vil vi give vores handelspartnere effektive løsninger, der gør det muligt for dem at reducere forbrugernes energiforbrug og omdefinere deres miljømæssige fodaftryk. Investeringen understreger vores ambition om at tilbyde inspirerende førsteklasses klimaløsninger og dermed bidrage til bevarelsen af vores planet."


Tomasz Tomczak, formand for bestyrelsen Viessmann Technika Grzewcza Sp. z o.o.: "Den planlagte investering i Legnica er en milepæl i den videre udvikling af stedet. Den giver os mulighed for at skabe yderligere arbejdspladser samt for at videreudvikle de lokale markeder og det tætte og tillidsfulde partnerskab med vores partnere."


Josef Nueschen, Vice President Manufacturing & Managing Director Legnica: "For mig er det ikke kun en spændende udfordring, men også en stor ære at være med til at planlægge og drive et projekt fremad, der er så afgørende for virksomhedens fremtid og kampen mod klimaforandringer."

 

Når én fordel resulterer i flere

Når det nye Viessmann-anlæg står færdigt, vil det i høj grad bidrage til at levere varmepumper til markederne i Central- og Østeuropa. Som følge heraf vil virksomheden ikke blot bidrage til at sikre en vellykket energiomstilling, men også til uafhængighed af fossile brændstoffer, især russisk gasimport. Der er også blevet lagt særlig vægt på det nye produktionsanlægs effektivitet.
Viessmann har fremstillet systemkomponenter og produkter i Legnica i over 20 år, især varmepumper, som er så vigtige for at nå de globale energi- og klimapolitiske mål. De gode erfaringer, der er opnået dér i løbet af to årtier, har været grunden til beslutningen om at udvide og delvist ombygge de eksisterende lokaler, da man søgte efter en placering til det nye logistikcenter.
Grundstenene til Viessmann Refrigeration Solutions’ nye område blev allerede lagt i juni måned i umiddelbar nærhed af Legnica-området. At virksomhedens to største og vigtigste forretningsområder, Climate Solutions og Refrigeration Solutions, ligger så tæt på hinanden, vil åbne store muligheder for flere store investeringssynergier.


Om Viessmann


Viessmann er den førende leverandør af klimaløsninger til alle boligtyper. Med "Integrated Viessmann Solutions Offering" kan brugerne forbinde produkter og systemer problemfrit via digitale platforme og tjenester til klima- (opvarmning, køling, luftkvalitet) og køleløsninger. Alle løsninger er baseret på vedvarende energi og maksimal effektivitet. Alle aktiviteter i familievirksomheden, der blev grundlagt i 1917, er baseret på dens formål. "Vi skaber leverum for fremtidige generationer" - det er målet for den globale Viessmann-familie med 13.000 medlemmer.


Kontakt til medierne:


Kontaktperson: Byung-Hun Park

Vice President Corporate Communications

E-mail: huni@viessmann.com

Telefon: +49151-64911317