Viessmann er Deres leverandør af løsninger til alle anvendelsesområder

Viessmann Gruppen er en af de internationalt førende producenter inden for opvarmnings-, industri- og kølesystemer. Det samlede tilbud fra Viessmann byder på individuelle løsninger med effektive systemer og ydelser på 1,5 til 120.000 kilowatt til alle anvendelsesområder og alle energikilder.

Komplettangebot.jpg

Opvarmningssystemer

For at kunne klare moderniseringskøen på varmemarkedet skal vi bruge det samlede teknologiske spektrum, vi har til rådighed. Hvad der er det mest hensigtsmæssige at bruge, afhænger af det enkelte tilfælde – af den nødvendige ydelse, af de energikilder, der står til rådighed, og i sidste ende også af operatørens individuelle behov.

 

Brennwerttechnik_605x341.jpg

Olie og gas: stort besparelsespotentiale og „det grønne perspektiv“

Omkring 65 procent af de ca. 20 millioner varmeanlæg i Tyskland bruger gas, 30 procent bruger olie. Det betyder: De fossile energikilder vil i lang tid fremover stadig spille en vigtig rolle. Den begrænsede rækkevidde og de CO2-emissioner, der følger med forbrændingen af gas og olie, giver ikke alene anledning til at stræbe hen imod en så sparsommelig omgang med disse naturlige ressourcer som muligt, men også til et „grønt perspektiv“ i form af højere biogene andele. Med dens store besparelsespotentiale og de lave samlede investeringer er kondensationsteknikken her den mest økonomiske løsning. Ved at anvende en moderne, effektiv olie- eller gaskedel kan forbruget i forhold til et forældet varmeanlæg reduceres med op til 30 procent.Pellets_605x341.jpg

Biomasse: CO2-neutral, komfortabel varme

Biomasse har med 70 procent den største andel af vedvarende energi – og det med god grund: Brænde og piller skal f.eks. ikke importeres, står til rådighed året rundt, er nemme at opbevare og forbrænder CO2-neutralt. Moderne biomassekedler egner sig ikke alene til komfortabel central opvarmning af bygninger og til brugsvandsopvarmning, men også til anvendelse i industrien og i produktionsvirksomheder. Mht. komfort og brugervenlighed svarer disse varmeforsynere nogenlunde til et olie-/gasopvarmningssystem.


Druck

Luft- og jordvarme: gratis og miljøvenligt

Med deres ekstraordinære ydelsesegenskaber passer varmepumper ikke alene til nybyggeri og modernisering af beboelsesejendomme, men kan også anvendes til erhverv. Ud over varmen fra udeluften, jorden eller et isbeholdersystem kan spildvarme fra industrielle processer også anvendes som energikilde. Forholdsvis lave driftsomkostninger, miljøbeskyttelsesaspekter samt uafhængighed fra olie og gas taler for anvendelsen af denne effektive teknologi. En særligt innovativ løsning er hybridsystemer med integreret varmepumpemodul, som kan anvendes i stedet for en forældet olie- eller gaskedel. Dette gælder også for gas-adsorptionsvarmeanlæg, der, som en kombination af kondenserende kedel og gasdrevet adsorptionsvarmepumpe, udmærker sig med et brændstofforbrug, der sammenlignet med kondensationsteknikken er ca. 40 procent lavere.


Waerme von der Sonne 06-2013_D.indd

Solenergi – det ideelle supplement

Et termisk solvarmeanlæg til brugvandsopvarmning eller til opvarmningssupplement kan også betale sig i forbindelse med en konventionel varmepumpe eller en kondenserende kedel. På den måde kan man om sommeren varme vandet med solenergien alene. Med opvarmningssupplement kan solvarmeanlægget spare mere end 30 procent brændstofomkostninger om året. Vha. fotovoltaiksystemer kan solenergien omdannes til elektrisk strøm – til overførsel til nettet lige så vel som til egenforsyning, dvs. til lagring eller f.eks. til drift af en varmepumpe.

Komplettangebot_Industriesysteme.jpg

Industrisystemer

Effektive energisystemer og -anlæg til industrielle anvendelser yder et vigtigt bidrag til reduktion af driftsomkostninger og emissioner af skadelige stoffer og skaber dermed konkurrencefordele. Viessmann tilbyder her omfattende systemløsninger, som sikrer en økonomisk forsyning med damp op til 120 ton pr. time, varme op til 120 MW, køling op til 2 MW og strøm op til 50 MW. Her kan alle energikilder bruges – fossile brændstoffer, biomasse og spildvarme lige så vel som varme fra jorden eller udeluften eller spildvarme, der opstår i forbindelse med industrielle processer.

Viessmann udvikler og realiserer helheds-energikoncepter, der er baseret på samlede systemer bestående af energiproduktion, forsyningsstruktur og forbrug. Analysen af alle processerne danner grundlaget for beregningen af potentialet og tilpasningen af alle systemkomponenter. Omfattende tjenesteydelser fra projektering over idrifttagning og helt til service kompletterer tilbuddet.

Kølesystemer

Viessmann tilbyder innovative køleløsninger som f.eks. køle- og dybfrostmøbler med centralkøling og stikfærdige udførelser, lamelprodukter, sammensatte anlæg, temperaturstyrede kølerum, køleceller og -aggregater samt tilbehør og tjenesteydelser til montage og vedligeholdelse. Takket være et stærkt partnernet kan Viessmann tilbyde helheds-køleløsninger til sine kunder. Kunderne har et centralt kontaktsted til salg, marketing og service. Produktionsafdelingerne i Tyskland og Finland har flerårs knowhow fra køleteknikbranchen. Det er især kunderne, der profiterer af kombinationen af disse kompetencer, da de får helheds-køleløsninger fra en enkel leverandør.

Kuehlzellen.jpg

Kuehlmoebel.jpg

Enestående detailhandelkoncepter

Køleløsninger fra Viessmann opfylder ethvert erhvervsmæssigt krav. Den fleksible opfyldelse af alle kundens ønsker har her første prioritet. Alle køleløsninger tilpasses til kundernes individuelle behov, så deres forretning kan blive fremhævet i forhold til konkurrenternes med enestående koncepter og nye layoutmuligheder.