Anmod om rådgivning nu
Private Fagfolk

Boligventilation - centralt eller decentralt?

Anmod om rådgivning nu
Foto: © fizkes / Shutterstock.com

Både centrale og decentrale ventilationssystemer sikrer et konstant godt indeklima. Desuden forhindrer de skimmeldannelse og fugtskader ved at fjerne fugt. Systemer med varmegenvinding muliggør også en effektiv udnyttelse af varmen. Det sparer på den ene side boligejerne for varmeudgifterne og mindsker på den anden side belastningen af miljøet. Der er dog nogle forskelle mellem centrale og decentrale ventilationssystemer. 

Indeklima ventilation: design og funktion som vigtige kendetegn

Når man sammenligner centrale vs. decentrale ventilationsanlæg, skal man først skelne mellem design og funktion. Begge egenskaber har nemlig indflydelse på anvendelsesområdet og er derfor også vigtige kriterier for boligejerne.

Ventilation af bygningen via et luftfordelingssystem

Et centralt ventilationsanlæg består af et ventilationsaggregat med ventilatorer og varmeveksler og det tilhørende luftfordelingssystem. Dette ventilerer hele bygningen. Ventilationsaggregatet suger frisk udeluft ind og fører den via den indbyggede varmeveksler og tilførselsluftkanaler videre til områder med tilluft (stue, soveværelser eller børneværelser). Samtidig suges varm afkastluft fra afkastområder (badeværelse, køkken eller toilet) ind i ventilationsaggregatet via afkastluftkanalerne og ledes ligeledes gennem varmeveksleren. Varmen fra udsugningsluften overføres til tilluften og genvindes således. Den kolde udsugningsluft ledes derefter ud i det fri via udsugningskanalerne. 

Decentraliseret mekanisk ventilationssystem Vitovent 100-D

Ventilation af individuelle rum

En væsentlig forskel mellem centrale og decentrale ventilationssystemer er, at sidstnævnte normalt ikke har et luftkanalsystem. Enhederne installeres direkte i de enkelte rummenes ydervæg. Ligesom centrale systemer er decentrale ventilationsanlæg fra Viessmann også udstyret med en varmeveksler og kan udvinde varme fra udsugningsluften. Der findes to typer af enheder.

Permanent ventilator: enheder med indbygget kryds og tværs modstrømsvarmeveksler. To ventilatorer arbejder kontinuerligt. Den ene ventilator tilfører altid frisk udeluft til rummet, mens den anden fjerner udsugningsluften.

Pendulventilator: systemer anvender kun én ventilator og ét varmelager. To enheder kommunikerer med hinanden for luftskiftet. Den ene enhed suger den varme indendørs luft ind via lagerkernen og blæser den ud. Den anden enhed suger den friske udeluft ind og sender den ind i rummet via den tidligere opvarmede lagerkerne. Efter ca. 70 sekunder vender processen om.

Mulighed for tempereret opvarmning som et kendetegn

I modsætning til den decentrale mekaniske ventilation giver den centrale version også mulighed for tempereret rumopvarmning. Alle centrale ventilationsaggregater fra Viessmann har en automatisk sommerbypass. Denne bruges til at omgå varmeveksleren i løbet af varme sommernætter. Dermed kan frisk natteluft trænge ind i rummene og temperere dem i et vist omfang.

Bygningens karakteristika kræver forskellige anvendelsesområder

Om et indeklima ventilationssystem installeres centralt eller decentralt afhænger i høj grad af bygningens karakteristika. På grund af den næsten usynlige installation og den dermed forbundne store planlægningsindsats anvendes den centrale version mest i energieffektive nye bygninger. Et bryggers, et kælderrum eller velisolerede loftsrum er egnede installationsrum.

Da der ikke er behov for et luftfordelingssystem, kan decentrale systemer på den anden side også ret nemt eftermonteres. Afhængigt af systemtypen er det kun nødvendigt med et boret hul gennem ydervæggen. Denne egenskab gør det decentrale ventilationssystem meget attraktivt i forbindelse med moderniseringer af ældre og eksisterende bygninger. Desuden kan enhederne installeres specifikt i enkelte rum, hvor der f.eks. er opstået et fugtproblem. Hele boligenheder kan dog også ventileres med decentrale enheder. De mange anvendelsesmuligheder og den relativt enkle installation er således to afgørende fordele ved decentral mekanisk ventilation.

Centrale systemer kan også eftermonteres

Afhængigt af bygningens karakteristika kan et centralt mekanisk ventilationssystem også eftermonteres. Dette kræver normalt en sænkning af loftet. Loftmonterede eller vægmonterede flade ventilationsaggregater som Vitovent 200-C eller Vitovent 300-W er derfor konstrueret til at have en lav totalhøjde. 

Sammenligning af ydeevne: centralt vs. decentralt ventilationsanlæg

Sammenligningen af centrale og decentrale ventilationsanlæg viser tydeligt, at førstnævnte har en større luftstrøm. Det skyldes, at hele systemets luftstrøm leveres af et enkelt apparat. Centrale systemer er beregnet til at ventilere et helt hus. De nødvendige luftmængder for de enkelte rum beregnes på forhånd og justeres ved ventilerne. Den samlede luftmængde indstilles på selve ventilationsaggregatet. Med en kontrolenhed har brugeren også mulighed for at justere de enkelte ventilationsniveauer efter behov. Der er kun behov for to udvendige vægdiffusorer til frisk luft og udsugningsluft. Som allerede nævnt ventilerer decentrale ventilationsaggregater kun de enkelte rum. Luftmængden er derfor lavere. Der skal indgå flere decentrale enheder i systemet. Hver decentral enhed kræver en udvendig vægdiffusor. 

Ventilatorer med konstant flowhastighed som en fordel ved centrale systemer

Alle centrale ventilationsaggregater fra Viessmann er udstyret med ventilatorer med konstant flowhastighed. Dette gør det meget nemt at regulere ventilationsaggregaterne. Under idriftsættelsen indstilles den ønskede flowhastighed direkte på ventilationsenheden. Ved at opretholde den konstante flowhastighed kan ventilationsenheden kompensere for eventuel filterforurening og altid levere den nødvendige flowhastighed til de enkelte rum. I afsnittet om ventilationsanlæg fremgår det, hvad du skal være opmærksom på, når du leder efter et egnet anlæg. 

Foto: Shutterstock / Fizkes

Centrale og decentrale indeklima ventilationsanlæg har forskellige støjniveauer

Afhængigt af udformningen er der en anden ret væsentlig forskel mellem centrale og decentrale ventilationssystemer: støjniveauet. Ved at placere systemkomponenterne uden for beboelsesrummene og installere lyddæmpere er støjniveauet i et centralt ventilationssystem normalt lavere end i et decentralt system. Hvor højt dette er, afhænger dog også af diffusorernes udformning, justering og placering. Hvis de enkelte komponenter er godt afstemt på hinanden, er der ingen luftstøj.

Alle Viessmann ventilationsaggregater fungerer meget støjsvagt fra fabrikken. Om nødvendigt kan der gennemføres yderligere lydisolerende foranstaltninger.

Omkostningerne afhænger af forskellige faktorer

Om der installeres et centralt eller decentralt ventilationssystem har også indflydelse på omkostningerne. Det er dog ikke muligt at komme med en generel udtalelse. Her er det nødvendigt at tage alle faktorer nøje i betragtning. Decentrale ventilationsanlæg er mere omkostningseffektive at eftermontere, fordi der ikke er behov for et distributionssystem. Ved nybyggeri er et centralt system ofte det mere omkostningseffektive valg, da luftfordelingssystemet installeres direkte under opførelsen.

Korrekt vedligeholdelse sikrer hygiejnisk drift

Om et ventilationssystem drives centralt eller decentralt har også indflydelse på dets vedligeholdelse. Vedligeholdelse er helt afgørende for hygiejnisk drift. Alle ventilationsanlæg har filtre, der tilbageholder snavs. Disse skal rengøres eller udskiftes regelmæssigt. Ved et centralt system drejer det sig om filtrene i ventilationsaggregatet og i fraluftventilerne. Udeluftfilteret forhindrer, at der trænger snavs ind fra udeluften. For allergikere kan der også anvendes pollenfiltre her. Fraluftfilteret beskytter ventilationsaggregatet mod forurening indefra og sikrer desuden en permanent høj varmegenvinding. I modsætning hertil er filtrene i decentrale systemer placeret i hvert enkelt ventilationsaggregat.

Alle Viessmann ventilationsaggregater er konstrueret således, at filtervedligeholdelse kan foretages uden værktøj og af anlæggets bruger selv.