Energipolitik

Med udgangspunkt i Viessmanns grundlæggende virksomhedsfilosofi specificeres følgende handlingsgrundprincipper for alle Viessmann Gruppens medarbejdere gennem energipolitikken.

Energimål

Viessmann Gruppen forpligter sig med denne energipolitik til også fremover at reducere energibehovet og dermed CO2-emissioner. Dette sker på grundlag af de strategiske energimål. Det øverste ledelsesniveau i firmagruppen fastsætter disse mål hvert år i overensstemmelse med virksomhedsgruppens overordnede mål. Udgangspunktet for udarbejdelsen af målene er vejr- og produktionsuafhængige forbrugsdata for den afsluttede periode samt de pågældende beslutningers rentabilitet i overensstemmelse med bæredygtighedsaspekterne.

Kontinuerlig forbedring af den energetiske ydelse

Vi stræber hen imod en kontinuerlig forbedring af den energetiske ydelse. Minimumsforudsætningen for dette er overholdelsen af de lovmæssigt fastsatte krav.

Bæredygtighed

Beslutninger, der vedrører energi, træffes også ud fra bæredygtighedsaspekterne. Der udarbejdes livscyklusovervejelser, hvor det er hensigtsmæssigt.

Medarbejdere

Det er nødvendigt, at alle medarbejdere medvirker, for at kunne gennemføre energipolitikken. Firmagruppens medarbejdere modtager detaljeret information, informeres mht. energetiske spørgsmål og integreres i energistyringsprogrammet.

Omfang, ressourcer

Virksomhedens energimål vedrører alle virksomhedens områder, aktiviteter og processer i samme omfang.
Viessmann Gruppens øverste ledelse stiller alle de ressourcer og informationer til rådighed, der er nødvendige for gennemførelsen af energipolitikken og for opnåelsen af strategiske og operative mål

Offentlighed

Offentligheden informeres regelmæssigt om energiaspekter, energiforbruget og energistyringsprogrammet for Viessmann Gruppen.

Emissioner

Sammen med energimålene fastsættes der også emissionsmål for Viessmann Gruppen. Reduceringen af emissioner opnås altid gennem øgning af energieffektiviteten og den konstant voksende andel af vedvarende energier.

Kontrol

Overholdelsen af energipolitikken kontrolleres og vurderes regelmæssigt af Viessmann Gruppens øverste ledelse.

Energi – overvågning

Firmagruppens energiforbrug måles og overvåges konstant. Væsentlige energiaspekter fastsættes, kontrolleres og kommuniceres løbende.