Forpligtelse til beskyttelse af miljøet

Som familievirksomhed i tredje generation og internationalt førende varmeteknik-producent bekender vi os ikke kun til vores samfundsmæssige ansvar, men også til ansvaret for fremtidssikkerhed for de kommende generationer. Den kontinuerlige forbedring af foranstaltninger, der skåner ressourcer og miljøet, i form af bæredygtig handling er en vigtig del af virksomhedsfilosofien.  


emas.jpg

Miljømanagement for længst etableret

Vi har nu i flere årtier gjort vores koncept for integreret miljøbeskyttelse til virkelighed gennem hele værdikæden. Proces- og produktintegreret miljøbeskyttelse har den absolutte prioritet over den efterfølgende udbedring af de opståede skader. Et miljømanagement implementeret for flere år siden organiserer og kontrollerer gennemførelsen af miljøpolitikken.

Opnåelsen af målsætninger afledt af miljøpolitikken er under konstant kontrol. I Tyskland er alle Viessmanns afdelinger og filialer certificeret iht. DIN EN ISO 14001. I 1995 er Viessmann Werke med deres afdelinger i Allendorf som den første virksomhed inden for varmeteknik-branchen og som den anden virksomhed i Tyskland blevet certificeret iht. den strenge europæiske miljøledelsesordning EMAS.


Energieffektive og miljøvenlige produkter

Især i forbindelse med udviklingen af vores produkter lægger vi vægt på "bæredygtighed". Allerede i forbindelse med konstruktionen er vi opmærksomme på, at råstoffer anvendes ressourcebesparende under produktionsprocessen. Varmeforsynerne udmærker sig under drift med deres høje termiske virkningsgrad og lang levetid. I slutningen af deres tekniske levetid genbruges Viessmann-produkterne fagligt korrekt, og værdifulde råstoffer føres tilbage til produktions- og materialekæden.

For sine teknologiske innovationer og sit eksemplariske engagement i miljøbeskyttelse har Viessmann fået adskillige priser, blandt andet "den europæiske miljøpris" og "Glanzlicht" fra Umweltallianz Hessen. Det tyske energiagentur (dena) tildelte "Energy Efficiency Award" for varmegenvindingscentralen, der blev realiseret inden for rammerne af "Effektivitet Plus".

auszeichnungen.jpg

nachhaltigkeitspreis.jpg

Bæredygtighedsprojektet "Effektivitet Plus"

I centrum for det aktuelle bæredygtighedsengagement står flagskibsprojektet "Effektivitet Plus", som beror på et helhedskoncept for klimabeskyttelse, ressourceeffektivitet og sikring af arbejdspladser. Dermed øger vi ikke alene arbejds- og materialeeffektiviteten i forbindelse med produktionen, med også energieffektiviteten på forsyner- og forbrugersiden. Resultatet er en besparelse på 40 procent fossil energi og en reduktion af CO2-emissioner med en tredjedel. På den måde lykkes det os at afbryde forbindelsen mellem energibehovet og produktionsmængden.

I 2009 fik virksomheden tysk bæredygtighedspris for "Tysklands mest bæredygtige produktion 2009", i 2011 tysk bæredygtighedspris for "Tysklands mest bæredygtige mærke 2011" og i 2013 bæredygtighedsprisen 2013 for „eksemplarisk ressourceeffektivitet“.

nabu.png

Med en samarbejdsaftale med den tyske forening for naturbeskyttelse (NABU) bekræfter vi vores konsekvent miljøvenlige orientering.