Viessmanns produktionssystem

Viessmanns produktionssystem (ViPS) er et sæt bindende regler for alle tilknyttede virksomheder, der beskriver, hvordan processerne for fremstilling af produkter udformes, implementeres, kontrolleres og konstant forbedres.

Det omfatter de relevante mål, principper, metoder og værktøjer for produktionsorganisationen – med udgangspunkt i grundprincippet for kontinuerlig forbedring samt synkrone processer.

 

Produktionsgrundprincipper

Standardisering/visualisering/orden og renhed


Af hensyn til processtabilitet sørger for vi for at sikre, at processerne udføres i overensstemmelse med de fastlagte procedurer. Produktionsprocesserne er udformet således, at afvigelser fra disse straks identificeres. Muda (spild) skal i den forbindelse undgås og ydelsen øges.
 

Medarbejdere

Kvalifikation/uddannelse/arbejdssikkerhed


Vores medarbejderes høje kvalifikationer ser vi som en forudsætning for overhovedet at kunne gennemføre produktionsprincipperne. Kontinuerlig videreuddannelse øger medarbejdernes tilfredshed. I den forbindelse står der et bredt udvalg af kvalificeringsprogrammer til rådighed, bl.a. på vores akademi.
 

Synkrone processer

Produktion i kundens tempo/taktproduktion/logistik/KVP/produktionsstyring


Vi producerer netop det, som kunden har brug for. Dette gælder ikke kun for kundeordrer, men også for vores interne processer i form af et kunde-leverandør-forhold.
 

Effektive anlæg

Produktionskompatible driftsmidler


For at kunne fremstille vores produkter til markedsrigtige priser skal vi anvende vores produktionsanlæg med den størst mulige effektivitet og undgå ikke-tilsigtet anlægsstilstand. I den forbindelse anvendes et betjenings- og operatørkoncept på grundlag af basis-TPM.
 

Fejlfri produkter og processer

Forebyggelse af fejl/fejlmelding/fejludbedring/kontrol


"Kvalitet i centrum" er det, som alle medarbejderne stræber efter. Ved produkter og processer gælder det om at nå målet "nul fejl". Kun på den måde kan vi levere førsteklasses produkter i topkvalitet til vores kunder.
 

Produktionsmanagement

Shopfloor Management


Vi sørger for at sikre, at omdannelsesprocessen opretholdes af kvalificerede medarbejdere på produktionsstedet. Denne proces understøttes af kaizen – den kontinuerlige forbedring.