Anmod om rådgivning nu
Private Fagfolk

Fejlkoder Vitodens 200-W og 300-W

Anmod om rådgivning nu

Fejlkoder vises, når (varme)programmet skal afbrydes på grund af en fejlmeddelelse. De angiver årsagerne til fejl samt mulige foranstaltninger, som kun bør udføres af en autoriseret installatør.

Som ejer af anlægget får du dog en grov vejledning med den pågældende fejlkode og en tilsvarende kort beskrivelse, så du bedre kan beskrive situationen for din installatør. For at finde en egnet fagpartner i dit område skal du blot bruge vores fagpartnersøgning.

Fejlkoder bør analyseres af en installatør

Følgende Viessmann-fejlkoder vedrører vægmonterede gaskedler i 200- og 300-serien med Vitotronic-styring, herunder Vitodens 200-W og Vitodens 222-W, Vitodens 222-F. Fejlkoder for nyere modeller kan afvige. Som nævnt i begyndelsen tjener fejlkoder og deres mulige foranstaltninger kun som en grov vejledning for systemets brugere. Vi fraråder på det kraftigste, at du selv udfører foranstaltningerne. Når alt kommer til alt,

  • Forkert udført arbejde på varmeanlægget kan føre til livstruende ulykker. 
  • Hvis der ikke tages hensyn hertil, kan den lovpligtige garanti bortfalde.
  • Alle justeringer og arbejder på apparatet skal udføres som angivet i den respektive brugsanvisning.
  • Yderligere arbejde på apparatet må kun udføres af autoriserede fagfolk.

Oplysninger om, hvordan du foretager justeringer på din kedel, og hvad du skal være opmærksom på, finder du i Viessmann-brugsanvisningen til din kedel. Du kan finde disse i vores ViBooks-database, f.eks.

Som en generel regel gælder følgende:

  • Du må ikke åbne apparatet
  • Fjern ikke hylstre
  • Du må ikke ændre eller fjerne påsætninger eller monteret tilbehør
  • Du må ikke åbne eller stramme rørforbindelser

Viessmann fejlkoderne gælder kun ved de nævnte serier

Bemærk: De her angivne fejlkoder gælder kun for gaskedlernei 200- og 300-serien med Vitotronic-styring. Kedler med fast brændsel, varmepumper, kraftvarmeanlæg og andre systemer har deres egne fejlkoder. Følgende liste hævder ikke at være komplet og er kun beregnet som vejledning.

Yderligere fejlkoder kan findes i produktetsservicevejledning, som du finder på ViBooks eller på vores reservedels-app

Slå fejlkoder op online

Du kan også bruge vores onlinedatabase til at finde systemets adfærd og årsagen til fejlen for en vist fejlkode. Ud over fejlkoden skal du bruge del-/serienummeret på dit Viessmann-produkt. Du kan finde dette på kontrolenhedens/produkttypeskiltet.

Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte din installatør. Er din opvarmning forbundet med ViCare-App, kan du blot videresende fejlmeddelelsen til din installatør med et enkelt klik. 

Fejlkoder for væghængte gaskedler i 200- og 300-serien med Vitotronic-kontrol

Bemærk: Visse foranstaltninger må kun udføres af en fagmand.

Bemærk: Nogle foranstaltninger omfatter kodningsadresser eller kodningsgrupper. Fastsættelsen af disse koder må kun foretages af autoriserede kontrahenter.

Fejlkode på displayet Anlæggets reaktion Fejlårsag Foranstaltning      
10 Regulerer efter en udetemperatur på 0 °C Kortslutning udeføler Kontrollér udeføler      
18 Regulerer efter en udetemperatur på 0 °C Afbrydelse af udeføler Kontrollér udeføler      
19 Regulerer efter en udetemperatur på 0 °C Afbrydelse af kommunikation til trådløs udeføler Kontrollér den trådløse forbindelse (læg udeføleren i nærheden af basisstationen). Frameld udeføleren, og tilmeld den igen. Udskift den trådløse udeføler.      
20 Regulerer uden fremløbsføler (hydraulisk weiche) Kortslut af fremløbsføler Kontrollér føleren til den hydrauliske weiche      
28 Regulere uden fremløbsføler (hydraulisk weiche) Afbrydelse af fremløbsføler Kontrollér føler hydraulisk weiche. Hvis der ikke er tilsluttet nogen føler til den hydrauliske fordeler, skal parameter 52:0 indstilles      
30 Brænder blokeret Kortslutning af kedeltemperaturføler Kontrollér kedeltemperaturføler      
38 Brænder blokeret Afbrydelse af kedeltemperaturføler Kontrollér kedeltemperaturføler      
40 Blandeventil lukkes Kortslutning fremløbsføler varmekreds 2 (med blandeventil) Kontrollér fremløbsføler      
44 Blandeventil lukkes Kortslutning fremløbsføler varmekreds 3 (med blandeventil) Kontrollér fremløbsføler      
48 Blandeventil lukkes Afbrydelse fremløbsføler varmekreds 2 (med blandeventil) Kontrollér fremløbsføler      
50 Ingen brugsvandsopvarmning via kedlen Kortslutning af beholderføleren eller komfortføleren Kontrollér beholderføleren eller komfortføler      
58 Ingen brugsvandsopvarmning via kedlen Afbrydelse af af beholderføleren eller komfortføleren Kontrollér beholderføleren eller komfortføler      
90 Reguleringsdrift Kortslutning af temperaturføler Kontrollér føler på solvarmereguleringsmodulet      
91 Reguleringsdrift Kortslutning af temperaturføler Kontrollér føler på solvarmereguleringsmodulet      
92 Ingen brugsvandsopvarmning med solvarme Kortslutning kollektorføler Kontrollér temperaturføler på solvarmereguleringsmodulet eller føler på Vitosolic      
93 Reguleringsdrift Kortslutning kollektor-returløbstemperaturføler Kontrollér temperaturfølerem på tilslutning S3 på Vitosolic 100      
94 Ingen brugsvandsopvarmning med solvarme Kortslutning af beholderføler Kontrollér temperaturføler på solvarmereguleringsmodulet eller føleren på Vitosolic      
98 Reguleringsdrift Afbrydelse af temperaturføler Kontrollér føler på solvarmereguleringsmodulet      
99 Reguleringsdrift Afbrydelse af temperaturføler Kontrollér føler på solvarmereguleringsmodulet      
1A Brænder blokeret Volumenstromsensor 1 venstre (Stecker 163) defekt Udskift sensor      
1b Brænder blokeret Volumenstromsensor 2 højre (Stecker 163A) defekt Udskift sensor      
1F Brænder blokeret Difference på volumenstrøm for stor Rens varmeveksler med spuling      
4C Blanderen bliver lukket Afbrydelse fremløbstemperatursensor varmekreds 2 (med blander) Kontrollér fremløbstemperatursensor      
9A Ingen solvarme til opvarmning af vand Afbrydelse kollektortemperatursensor Kontrollér temperatursensor på solcellereguleringsmodul eller på Vitosolics sensor      
9b Reguleringsdrift Afbrydelse kollektor-fremløbstemperatursensor Kontrollér temperatursensor forbundet til S3 på Vitosolic      
9C Ingen brugsvandsopvarmning med solvarme Afbrydelse af beholderføleren Kontrollér temperaturføler på solvarmereguleringsmodul eller føler på Vitosolic      
9E Reguleringsdrift For lavt eller intet flow i kollektorkredsen eller termostaten er blevet udløst Kontroller solvarmekredspumpen og solvarmekredsen. Kvittér fejlmelding      
9F Reguleringsdrift Fejl på solvarmereguleringsmodulet eller Vitosolic Udskift solvarmereguleringsmodulet eller Vitosolic      
A3 Brænder blokeret Røggastemperaturføler ikke positioneret korrekt Montér røggastemperaturføleren korrekt/td>      
A4 Reguleringsdrift Maks. tryk på anlægget overskredet Test tryk på anlægget (Tryk på anlægget maks. 6 bar). Test funktion og dimensionering af trykket på membranen. Luft varmeanlæg      
A7 Reguleringsdrift i henhold til leveringstilstand Betjeningspanel defekt Udskift betjeningsdelen      
b0 Brænder blokeret Kortslutning af røggastemperaturføler Kontrollér røggastemperaturføler      
B1 Reguleringsdrift i henhold til leveringstilstand Kommunikationsfejl på betjeningsenhed Kontrollér tilslutning og udskift om nødvendigt betjeningsenheden      
B5 Reguleringsdrift i henhold til leveringstilstand Intern fejl Udskift regulering      
B7 Brænder blokeret Fejl på kedelkodningsstik Sæt kedelkodningsstikket i, eller udskift det, hvis det er defekt      
B8 Brænder blokeret Afbrydelse af røggastemperaturføler Kontrollér røggastemperaturføleren      
bA Blanderen reguleres til 20°C Fremløbstemperatur Kommunikationsfejl udvidelsessæt til varmekreds 2 (med blander) Kontrollér tilslutninger og kodning af udvidelsessættet      
bb Blanderen reguleres til 20°C Fremløbstemperatur Kommunikationsfejl udvidelsessæt til varmekreds 3 (med blander) Kontrollér tilslutninger og kodning af udvidelsessættet      
bC Reguleringsdrift uden styring Kommunikationsfejl styring Vitotrol varmekreds 1 (uden blander) Kontrollér tilslutninger, ledninger, kodningsadresse „A0“ i gruppe „varmekreds“ og kodningskontakt på styringen. For radiofjernbetjeninger: Kontroller radiolinkforbindelserne, før fjernbetjeningen og radiorepeateren tæt på kedlen. Kontroller KM-BUS-forbindelsen til radiobasen. Udskift radiokomponenterne      
bd Reguleringsdrift uden styring Kommunikationsfejl styring Vitotrol varmekreds 2 (med blander) Kontrollér tilslutninger, ledninger, kodningsadresse „A0“ i gruppe „varmekreds“ og kodningskontakt på styringen. For radiofjernbetjeninger: Kontroller radiolinkforbindelserne, før fjernbetjeningen og radiorepeateren tæt på kedlen. Kontroller KM-BUS-forbindelsen til radiobasen. Udskift radiokomponenterne      
bE Reguleringsdrift uden styring Kommunikationsfejl styring Vitotrol varmekreds 3 (med blander) Kontrollér tilslutninger, ledninger, kodningsadresse „A0“ i gruppe „varmekreds“ og kodningskontakt på styringen. For radiofjernbetjeninger: Kontroller radiolinkforbindelserne, før fjernbetjeningen og radiorepeateren tæt på kedlen. Kontroller KM-BUS-forbindelsen til radiobasen. Udskift radiokomponenterne      
BF Reguleringsdrift Forkert kommunikationsmodul LON Udskift kommunikationsmodul LON      
C1 Reguleringsdrift Kommunikationsfejl på udbygningen EA1 Kontrollér tilslutninger      
C2 Reguleringsdrift Kommunikationsfejl på solvarmereguleringsmodul eller Vitosolic Kontrollér solvarmereguleringsmodulet eller Vitosolic      
C3 Reguleringsdrift Kommunikationsfejl på udbygningen AM1 Kontrollér tilslutninger      
C4 Reguleringsdrift Kommunikationsfejl på udbygningen Open Therm Kontrollér udbygningen Open Therm      
C5 Reguleringsdrift, maks. pumpeomdrejningstal Kommunikationsfejl i omdrejningsreguleret, intern pumpe Kontrollér indstilling kodningsadresse ,,30" i gruppen ,,kedel'' (regulering for vejrkompenserende drift) eller gruppe 2 (regulering for konstant temperatur)      
CD Reguleringsdrift Kommunikationsfejl på Vitocom 100, typer GSM (KM-BUS) Kontrollér tilslutninger Vitocom 100, typer GSM og kodningsadresse ,,95'' i gruppen ,,Generelt"(regulering for vejrkompenserende drift) eller gruppe 1 (regulering for konstant temperatur)      
CF Reguleringsdrift Kommunikationsfejl på kommunikationsmodulet LON Udskift kommunikationsmodulet LON      
D6 Reguleringsdrift Indgang DE1 på udbygning EA1 melder fejl Afhjælp fejlen på det pågældende udstyr      
D7 Reguleringsdrift Indgang DE2 på udbygning EA1 melder fejl Afhjælp fejlen på det pågældende udstyr      
D8 Reguleringsdrift Indgang DE3 på udbygning EA1 melder fejl Fjern fejlen på den berørte enhed      
dA Reguleringsdrift uden indflydelse på rummet Kortslutning rumtemperaturføler varmekreds 1 (uden blander) Kontroller rumtemperaturføler varmekreds 1      
db Reguleringsdrift uden indflydelse på rummet Kortslutning rumtemperaturføler varmekreds 2 (med blander) Kontroller rumtemperaturføler varmekreds 2      
dC Reguleringsdrift uden indflydelse på rummet Kortslutning rumtemperaturføler varmekreds 3 (med blander) Kontroller rumtemperaturføler varmekreds 2      
dd Reguleringsdrift uden indflydelse på rummet Afbrydning rumtemperaturføler varmekreds 1 (uden blander) Kontroller rumtemperaturføler varmekreds 1 og indstillinger på styringen      
dE Reguleringsdrift uden indflydelse på rummet Afbrydning rumtemperaturføler varmekreds 2 (med blander) Kontroller rumtemperaturføler varmekreds 2 og indstillinger på styringen      
dF Reguleringsdrift uden indflydelse på rummet Afbrydning rumtemperaturføler varmekreds 3 (med bander) Kontroller rumtemperaturføler varmekreds 3 og indstillinger på styringen      
E0 Reguleringsdrift Fejl på ekstern LON-deltager Kontroller tilslutningerne og LON-deltageren      
E3 Brænder på fejl Varmeafgivelse for lav under kalibrering. Thermostaten har slået fra Sørg for tilstrækkelig varmeafgivelse. Tryk på resetknappen R      
E4 Brænder blokeret Fejl på forsyninsspænding 24 V Udskift regulering      
E5 Brænder blokeret Fejl flammeforstærker Udskift regulering      
EB Brænder på fejl Gentagende flammesvigt eller frakobling under kalibrering 1. Kontrollér anlæg for overtemperatur. Hvis der foreligger fejl F1 eller F2, sørg for tilstrækkelig varmeafgivelse. Tryk på resetknappen R. 2. Kontrollér anlæg for overtemperatur. Bemærk, for at undgå vandskader skal blæserenheden demonteres inden brænderen demonteres. Afhjælp kondesatophobning. Tryk på resetknappen R. 3. Kontrollér ioniseringselektroden for tilsmudsning. Kontrollér ioniseringselektrodens afstand til flammelegmet. Tryk på resetknappen R. Kontrollér røggassystemet, stop en eventuel røggasrecirkulation. Tryk på resetknappen R      
EC Brænder på fejl Parameterfejl under kalibrering Tryk på resetknappen R eller udskift kedelkodningsstik, og tryk re resetknappen R      
ED Brænder på fejl Intern fejl Udskift regulering      
F0 Brænder blokeret Intern fejl Udskift regulering      
F1 Brænder på fejl Røggastermostaten er udløst Kontrollér vandvolumen i varmeanlægget. Udluft anlægget. Tryk på resetknappen R, når røggassystemet er afkølet      
F2 Brænder på fejl Overkogningstermostaten er udløst Kontrollér vandvolumen i vandvarmeanlægget. Kontrollér cirkulationspumpe. Udluft anlægget. Kontroller overkogstermostaten og forbindelsesledningerne. Tryk på resetknappen R      
F6 Brænder på fejl Temperaturværdier på kedeltemperaturføleren afviger for meget fra hinanden Udskift kedeltemperaturføler      
F8 Brænder på fejl Brændstof- eller modulationsventil lukker ikke Kontrollér gasarmaturet, udskift det evt. Tryk på resetknappen R      
FF Brænder blokeret eller gået på fejl Intern fejl eller resetknap blokeret Genstart kedlen. Hvis kedlen ikke starter igen, skal reguleringen udskiftes