Anmod om rådgivning nu
Private Viessmann-Partnere

Fejlkoder Vitodens 200-W og 300-W

Anmod om rådgivning nu

Fejlkoder vises, når (varme)programmet skal afbrydes på grund af en fejlmeddelelse. De angiver årsagerne til fejl samt mulige foranstaltninger, som kun bør udføres af en autoriseret installatør.

Som ejer af anlægget får du dog en grov vejledning med den pågældende fejlkode og en tilsvarende kort beskrivelse, så du bedre kan beskrive situationen for din installatør. For at finde en egnet fagpartner i dit område skal du blot bruge vores fagpartnersøgning.

Fejlkoder bør analyseres af en installatør

Følgende Viessmann-fejlkoder vedrører vægmonterede gaskedler i 200- og 300-serien med Vitotronic-styring, herunder Vitodens 200-W og Vitodens 222-W, Vitodens 222-F. Fejlkoder for nyere modeller kan afvige. Som nævnt i begyndelsen tjener fejlkoder og deres mulige foranstaltninger kun som en grov vejledning for systemets brugere. Vi fraråder på det kraftigste, at du selv udfører foranstaltningerne. Når alt kommer til alt,

  • Forkert udført arbejde på varmeanlægget kan føre til livstruende ulykker.  
  • Hvis der ikke tages hensyn hertil, kan den lovpligtige garanti bortfalde.
  • Alle justeringer og arbejder på apparatet skal udføres som angivet i den respektive brugsanvisning.
  • Yderligere arbejde på apparatet må kun udføres af autoriserede fagfolk.

Oplysninger om, hvordan du foretager justeringer på din kedel, og hvad du skal være opmærksom på, finder du i Viessmann-brugsanvisningen til din kedel. Du kan finde disse i vores ViBooks-database, f.eks.

Som en generel regel gælder følgende:

  • Du må ikke åbne apparatet
  • Fjern ikke hylstre
  • Du må ikke ændre eller fjerne påsætninger eller monteret tilbehør
  • Du må ikke åbne eller stramme rørforbindelser

Viessmann fejlkoderne gælder kun ved de nævnte serier

Bemærk: De her angivne fejlkoder gælder kun for gaskedlernei 200- og 300-serien med Vitotronic-styring. Kedler med fast brændsel, varmepumper, kraftvarmeanlæg og andre systemer har deres egne fejlkoder. Følgende liste hævder ikke at være komplet og er kun beregnet som vejledning.

Yderligere fejlkoder kan findes i produktetsservicevejledning, som du finder på ViBooks eller på vores reservedels-app.  

Slå fejlkoder op online

Du kan også bruge vores onlinedatabase til at finde systemets adfærd og årsagen til fejlen for en vist fejlkode. Ud over fejlkoden skal du bruge del-/serienummeret på dit Viessmann-produkt. Du kan finde dette på kontrolenhedens/produkttypeskiltet.

Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte din installatør. Er din opvarmning forbundet med ViCare-App, kan du blot videresende fejlmeddelelsen til din installatør med et enkelt klik.  

Fejlkoder for væghængte gaskedler i 200- og 300-serien med Vitotronic-kontrol

Bemærk: Visse foranstaltninger må kun udføres af en fagmand.

Bemærk: Nogle foranstaltninger omfatter kodningsadresser eller kodningsgrupper. Fastsættelsen af disse koder må kun foretages af autoriserede kontrahenter.

Fejlkode på displayetAnlæggets reaktionFejlårsagForanstaltning      
10Regulerer efter en udetemperatur på 0 °CKortslutning udefølerKontrollér udeføler      
18Regulerer efter en udetemperatur på 0 °CAfbrydelse af udefølerKontrollér udeføler      
19Regulerer efter en udetemperatur på 0 °CAfbrydelse af kommunikation til trådløs udefølerKontrollér den trådløse forbindelse (læg udeføleren i nærheden af basisstationen). Frameld udeføleren, og tilmeld den igen. Udskift den trådløse udeføler.      
20Regulerer uden fremløbsføler (hydraulisk weiche)Kortslut af fremløbsfølerKontrollér føleren til den hydrauliske weiche      
28Regulere uden fremløbsføler (hydraulisk weiche)Afbrydelse af fremløbsfølerKontrollér føler hydraulisk weiche. Hvis der ikke er tilsluttet nogen føler til den hydrauliske fordeler, skal parameter 52:0 indstilles      
30Brænder blokeretKortslutning af kedeltemperaturfølerKontrollér kedeltemperaturføler      
38Brænder blokeretAfbrydelse af kedeltemperaturfølerKontrollér kedeltemperaturføler      
40Blandeventil lukkesKortslutning fremløbsføler varmekreds 2 (med blandeventil)Kontrollér fremløbsføler      
44Blandeventil lukkesKortslutning fremløbsføler varmekreds 3 (med blandeventil)Kontrollér fremløbsføler      
48Blandeventil lukkesAfbrydelse fremløbsføler varmekreds 2 (med blandeventil)Kontrollér fremløbsføler      
50Ingen brugsvandsopvarmning via kedlenKortslutning af beholderføleren eller komfortfølerenKontrollér beholderføleren eller komfortføler      
58Ingen brugsvandsopvarmning via kedlenAfbrydelse af af beholderføleren eller komfortfølerenKontrollér beholderføleren eller komfortføler      
90ReguleringsdriftKortslutning af temperaturfølerKontrollér føler på solvarmereguleringsmodulet      
91ReguleringsdriftKortslutning af temperaturfølerKontrollér føler på solvarmereguleringsmodulet      
92Ingen brugsvandsopvarmning med solvarmeKortslutning kollektorfølerKontrollér temperaturføler på solvarmereguleringsmodulet eller føler på Vitosolic      
93ReguleringsdriftKortslutning kollektor-returløbstemperaturfølerKontrollér temperaturfølerem på tilslutning S3 på Vitosolic 100      
94Ingen brugsvandsopvarmning med solvarmeKortslutning af beholderfølerKontrollér temperaturføler på solvarmereguleringsmodulet eller føleren på Vitosolic      
98ReguleringsdriftAfbrydelse af temperaturfølerKontrollér føler på solvarmereguleringsmodulet      
99ReguleringsdriftAfbrydelse af temperaturfølerKontrollér føler på solvarmereguleringsmodulet      
1ABrænder blokeretVolumenstromsensor 1 venstre (Stecker 163) defektUdskift sensor      
1bBrænder blokeretVolumenstromsensor 2 højre (Stecker 163A) defektUdskift sensor      
1FBrænder blokeretDifference på volumenstrøm for storRens varmeveksler med spuling      
4CBlanderen bliver lukketAfbrydelse fremløbstemperatursensor varmekreds 2 (med blander)Kontrollér fremløbstemperatursensor      
9AIngen solvarme til opvarmning af vandAfbrydelse kollektortemperatursensorKontrollér temperatursensor på solcellereguleringsmodul eller på Vitosolics sensor      
9bReguleringsdriftAfbrydelse kollektor-fremløbstemperatursensorKontrollér temperatursensor forbundet til S3 på Vitosolic      
9CIngen brugsvandsopvarmning med solvarmeAfbrydelse af beholderfølerenKontrollér temperaturføler på solvarmereguleringsmodul eller føler på Vitosolic      
9EReguleringsdriftFor lavt eller intet flow i kollektorkredsen eller termostaten er blevet udløstKontroller solvarmekredspumpen og solvarmekredsen. Kvittér fejlmelding      
9FReguleringsdriftFejl på solvarmereguleringsmodulet eller VitosolicUdskift solvarmereguleringsmodulet eller Vitosolic      
A3Brænder blokeretRøggastemperaturføler ikke positioneret korrektMontér røggastemperaturføleren korrekt/td>      
A4ReguleringsdriftMaks. tryk på anlægget overskredetTest tryk på anlægget (Tryk på anlægget maks. 6 bar). Test funktion og dimensionering af trykket på membranen. Luft varmeanlæg      
A7Reguleringsdrift i henhold til leveringstilstandBetjeningspanel defektUdskift betjeningsdelen      
b0Brænder blokeretKortslutning af røggastemperaturfølerKontrollér røggastemperaturføler      
B1Reguleringsdrift i henhold til leveringstilstandKommunikationsfejl på betjeningsenhedKontrollér tilslutning og udskift om nødvendigt betjeningsenheden      
B5Reguleringsdrift i henhold til leveringstilstandIntern fejlUdskift regulering      
B7Brænder blokeretFejl på kedelkodningsstikSæt kedelkodningsstikket i, eller udskift det, hvis det er defekt      
B8Brænder blokeretAfbrydelse af røggastemperaturfølerKontrollér røggastemperaturføleren      
bABlanderen reguleres til 20°C FremløbstemperaturKommunikationsfejl udvidelsessæt til varmekreds 2 (med blander)Kontrollér tilslutninger og kodning af udvidelsessættet      
bbBlanderen reguleres til 20°C FremløbstemperaturKommunikationsfejl udvidelsessæt til varmekreds 3 (med blander)Kontrollér tilslutninger og kodning af udvidelsessættet      
bCReguleringsdrift uden styringKommunikationsfejl styring Vitotrol varmekreds 1 (uden blander)Kontrollér tilslutninger, ledninger, kodningsadresse „A0“ i gruppe „varmekreds“ og kodningskontakt på styringen.  For radiofjernbetjeninger: Kontroller radiolinkforbindelserne, før fjernbetjeningen og radiorepeateren tæt på kedlen. Kontroller KM-BUS-forbindelsen til radiobasen. Udskift radiokomponenterne      
bdReguleringsdrift uden styringKommunikationsfejl styring Vitotrol varmekreds 2 (med blander)Kontrollér tilslutninger, ledninger, kodningsadresse „A0“ i gruppe „varmekreds“ og kodningskontakt på styringen.  For radiofjernbetjeninger: Kontroller radiolinkforbindelserne, før fjernbetjeningen og radiorepeateren tæt på kedlen. Kontroller KM-BUS-forbindelsen til radiobasen. Udskift radiokomponenterne      
bEReguleringsdrift uden styringKommunikationsfejl styring Vitotrol varmekreds 3 (med blander)Kontrollér tilslutninger, ledninger, kodningsadresse „A0“ i gruppe „varmekreds“ og kodningskontakt på styringen.  For radiofjernbetjeninger: Kontroller radiolinkforbindelserne, før fjernbetjeningen og radiorepeateren tæt på kedlen. Kontroller KM-BUS-forbindelsen til radiobasen. Udskift radiokomponenterne      
BFReguleringsdriftForkert kommunikationsmodul LONUdskift kommunikationsmodul LON      
C1ReguleringsdriftKommunikationsfejl på udbygningen EA1Kontrollér tilslutninger      
C2ReguleringsdriftKommunikationsfejl på solvarmereguleringsmodul eller VitosolicKontrollér solvarmereguleringsmodulet eller Vitosolic      
C3ReguleringsdriftKommunikationsfejl på udbygningen AM1Kontrollér tilslutninger      
C4ReguleringsdriftKommunikationsfejl på udbygningen Open ThermKontrollér udbygningen Open Therm      
C5Reguleringsdrift, maks. pumpeomdrejningstalKommunikationsfejl i omdrejningsreguleret, intern pumpeKontrollér indstilling kodningsadresse ,,30" i gruppen ,,kedel'' (regulering for vejrkompenserende drift) eller gruppe 2 (regulering for konstant temperatur)      
CDReguleringsdriftKommunikationsfejl på Vitocom 100, typer GSM (KM-BUS)Kontrollér tilslutninger Vitocom 100, typer GSM og kodningsadresse ,,95'' i gruppen ,,Generelt"(regulering for vejrkompenserende drift) eller gruppe 1 (regulering for konstant temperatur)      
CFReguleringsdriftKommunikationsfejl på kommunikationsmodulet LONUdskift kommunikationsmodulet LON      
D6ReguleringsdriftIndgang DE1 på udbygning EA1 melder fejlAfhjælp fejlen på det pågældende udstyr      
D7ReguleringsdriftIndgang DE2 på udbygning EA1 melder fejlAfhjælp fejlen på det pågældende udstyr      
D8ReguleringsdriftIndgang DE3 på udbygning EA1 melder fejlFjern fejlen på den berørte enhed      
dAReguleringsdrift uden indflydelse på rummetKortslutning rumtemperaturføler varmekreds 1 (uden blander)Kontroller rumtemperaturføler varmekreds 1      
dbReguleringsdrift uden indflydelse på rummetKortslutning rumtemperaturføler varmekreds 2 (med blander)Kontroller rumtemperaturføler varmekreds 2      
dCReguleringsdrift uden indflydelse på rummetKortslutning rumtemperaturføler varmekreds 3 (med blander)Kontroller rumtemperaturføler varmekreds 2      
ddReguleringsdrift uden indflydelse på rummetAfbrydning rumtemperaturføler varmekreds 1 (uden blander)Kontroller rumtemperaturføler varmekreds 1 og indstillinger på styringen      
dEReguleringsdrift uden indflydelse på rummetAfbrydning rumtemperaturføler varmekreds 2 (med blander)Kontroller rumtemperaturføler varmekreds 2 og indstillinger på styringen      
dFReguleringsdrift uden indflydelse på rummetAfbrydning rumtemperaturføler varmekreds 3 (med bander)Kontroller rumtemperaturføler varmekreds 3 og indstillinger på styringen      
E0ReguleringsdriftFejl på ekstern LON-deltagerKontroller tilslutningerne og LON-deltageren      
E3Brænder på fejlVarmeafgivelse for lav under kalibrering. Thermostaten har slået fraSørg for tilstrækkelig varmeafgivelse. Tryk på resetknappen R      
E4Brænder blokeretFejl på forsyninsspænding 24 VUdskift regulering      
E5Brænder blokeretFejl flammeforstærkerUdskift regulering      
EBBrænder på fejlGentagende flammesvigt eller frakobling under kalibrering1. Kontrollér anlæg for overtemperatur. Hvis der foreligger fejl F1 eller F2, sørg for tilstrækkelig varmeafgivelse. Tryk på resetknappen R. 2. Kontrollér anlæg for overtemperatur. Bemærk, for at undgå vandskader skal blæserenheden demonteres inden brænderen demonteres. Afhjælp kondesatophobning. Tryk på resetknappen R. 3. Kontrollér ioniseringselektroden for tilsmudsning. Kontrollér ioniseringselektrodens afstand til flammelegmet. Tryk på resetknappen R. Kontrollér røggassystemet, stop en eventuel røggasrecirkulation. Tryk på resetknappen R      
ECBrænder på fejlParameterfejl under kalibreringTryk på resetknappen R eller udskift kedelkodningsstik, og tryk re resetknappen R      
EDBrænder på fejlIntern fejlUdskift regulering      
F0Brænder blokeretIntern fejlUdskift regulering      
F1Brænder på fejlRøggastermostaten er udløstKontrollér vandvolumen i varmeanlægget. Udluft anlægget. Tryk på resetknappen R, når røggassystemet er afkølet      
F2Brænder på fejlOverkogningstermostaten er udløstKontrollér vandvolumen i vandvarmeanlægget. Kontrollér cirkulationspumpe. Udluft anlægget. Kontroller overkogstermostaten og forbindelsesledningerne. Tryk på resetknappen R      
F6Brænder på fejlTemperaturværdier på kedeltemperaturføleren afviger for meget fra hinandenUdskift kedeltemperaturføler      
F8Brænder på fejlBrændstof- eller modulationsventil lukker ikkeKontrollér gasarmaturet, udskift det evt. Tryk på resetknappen R      
FFBrænder blokeret eller gået på fejlIntern fejl eller resetknap blokeretGenstart kedlen. Hvis kedlen ikke starter igen, skal reguleringen udskiftes