Anmod om rådgivning nu
Private Viessmann-Partnere

Hvordan sparer man gas? - tips til hverdagen og modernisering

Anmod om rådgivning nu
Foto: © Shutterstock / Yevgeniy

Spar gas - reducer gasforbruget med enkle tips

Uanset om det drejer sig om energikriser, den globale politiske situation eller ønsket om at bruge naturgas på en ressourcebesparende måde, er der mange motiver for at spare på gassen. Løsningen begynder med et kig på ens egen opvarmningsadfærd og daglige rutiner og slutter med en velplanlagt modernisering af opvarmningen. I den følgende vejledning finder du forskellige tips - fra de enkle, der kan gennemføres på kort sigt, til de lidt mere komplekse. Du behøver dog ikke at gå væk fra de sidstnævnte tips. Med den rigtige Viessmann-partner ved din side kan modernisering og konvertering til nye energikilder samt kombinationen med vedvarende energiløsninger også klares. 

Et par enkle tips til at reducere prisen på gas

For at reducere forbruget og dermed omkostningerne til gas allerede på kort og mellemlang sigt er det bedst at starte direkte med opvarmningsadfærden. En grad lavere temperatur uden yderligere foranstaltninger i en eksisterende bygning reducerer forbruget med op til seks procent. Men det betyder ikke, at du behøver at sidde i kulden. Her spiller de optimale temperaturer afhængigt af brugen af rummene en afgørende rolle. Du kan bruge følgende værdier som en vejledning. Der bør dog altid tages hensyn til individuelle omstændigheder.

  • Stue: 20 til 22 grader celsius
  • Soveværelse: 16 til 18 grader celsius
  • Gang og køkken: 18 grader celsius
  • Børneværelse: 22 grader celsius
  • Badeværelse: 23 til 24 grader celsius

For at indstille den rigtige temperatur på en klassisk radiator med termostathoved og 5-trinsskala anbefaler vi vejledningen "Indstilling af termostaten korrekt".

Det kan også være nyttigt at indstille temperaturen optimalt, ikke kun for hvert enkelt rum og dermed spare gas, men også for at optimere hele varmekredsløbet. På denne måde kan varmekurven justeres. Det giver også mening at vælge forskellige varmeprogrammer, f.eks. sommertilstand eller natsænkning. Den bedste måde at gå videre på er at læse brugsanvisningen, som du finder under ViBooks. Alternativt kan du få en installatør i dit område til at vise dig, hvordan du gør det. 

Vedligeholdelse og udluftning af varmeanlægget

Det er dog ikke kun den optimale rumtemperatur, der spiller en rolle, men også den ideelle varmefordeling i varmesystemet. For at sikre dette er det vigtigt med regelmæssig vedligeholdelse. Det er bedst at bestille en tid i de varmere måneder. Da der her er mindre behov for opvarmning, og en reparation ikke begrænser boligkomforten så meget som i fyringssæsonen, er denne periode velegnet til det årlige tjek af systemet. 

Ud over vedligeholdelse kan du også være med til at sikre, at varmefordelingen i varmekredsløbet er optimal. Det kan være nødvendigt at udlufte radiatorerne, især efter længere perioder, hvor systemet ikke er i brug, f.eks. efter sommeren. Luftbobler kan ophobes i det varme vand på forskellige måder. Disse kan ikke kun forårsage ubehagelige varmelyde, men også ujævn varmefordeling. Ofte forbliver radiatorerne i det nederste område kolde, og nogle gange kan hele rum ikke opvarmes ordentligt. I dette tilfælde er det værd at afbløde varmen

Tipp: Für eine optimale Wärmeverteilung im Raum sorgen Sie auch dann, wenn die Heizkörper freigeräumt sind und nicht von langen Vorhängen oder Gardinen verhängt werden. Vor allem der Temperaturfühler des Thermostats sollte nicht verdeckt werden.

Isoler for at spare gas

Især i eksisterende, ældre huse er det også værd at se på isolering af vinduer og døre og isolering af varmerør. Til døre og vinduer kan isoleringsbånd, tætningsbånd eller trækplaster allerede hjælpe. Udsatte varmerør kan medføre, at der går meget varme tabt til selve boligarealet, eller at kælderrum eller andre rum bliver unødigt varme. Især når der er forholdsvis lange afstande mellem varmeproduktionen og radiatoren, bør man se nærmere på det. Under et varmekontrol eller varmevedligeholdelse kan du se nærmere på disse aspekter med en ekspert på stedet og drøfte modforanstaltninger. 

Spar også gas på varmt vand

Ud over opvarmning forsyner gasvarme også husholdningen med varmt vand. Afhængigt af bygningstypen, isoleringens tilstand og beboernes adfærd varierer andelen af gasforbruget, der går til opvarmning af varmt vand, meget. I gennemsnit er det op til 12 procent i en ældre bygning. I nye bygninger kan denne andel være meget højere, fordi der bruges meget mindre varme, men forbruget af varmt vand er normalt det samme. For at spare gas og dermed også omkostninger er det derfor tilrådeligt at tage brusebad i stedet for at bade. Et energibesparende brusehoved kan være lige så nyttigt. Du kan finde flere tips i vores vejledning om optimering af forbruget af varmt vand

Glem ikke den bedste måde at ventilere på

Korrekt opvarmningsadfærd omfatter også ventilation. Især i varmesæsonen bør du undgå at lufte med vippede vinduer. På denne måde går varmen permanent tabt, og radiatorerne skal indstilles højere og højere. Desuden sikrer denne type manuel ventilation ikke en fuldstændig luftudveksling. Det anbefales, at du ventilerer rummet ved hjælp af push- og krydsventilation. Ideelt set bør du åbne de modsatte vinduer helt. Et par minutter flere gange om dagen er nok. Sørg desuden for at skrue ned for radiatorerne i dette tidsrum. Varmen går ikke tabt udenfor, og du sparer på gasforbruget. Et alternativ til manuel ventilation er et kontrolleret ventilationssystem. Afhængigt af konstruktionen kan varmen i afkastluften bruges til at opvarme rummene.

Et solvarmeanlæg, som bruger gratis solenergi til at lave varmt vand og/eller støtte varmesystemet, anses for at være det optimale supplement til et gasvarmesystem.

Kombiner og moderniser for at spare gas

Ud over de mange små ting, der kan gøres for at reducere gasforbruget, har du også mulighed for at få dette teknisk gennemført i større målestok. Et gasvarmeanlæg, der er for gammelt og ikke længere lever op til den nyeste teknologi - kondenserende teknologi - bør udskiftes. En allerede installeret gaskondenserende kedel kan også suppleres med en regenerativ varmegenerator. Endelig er der også mulighed for at konvertere helt til et alternativ. I alle tilfælde sparer du gas på lang sigt og bliver mere og mere uafhængig af fossile brændstoffer. Det sparer ikke kun ressourcer, men har også en positiv effekt på både dine egne energiomkostninger og din CO2-balance.

Understøttelse af gasopvarmning med solenergi og andre mulige kombinationer

Et solvarmeanlæg, som bruger gratis solenergi til at lave varmt vand og/eller støtte varmesystemet, anses for at være det optimale supplement til et gasvarmesystem. Du kan supplere et eksisterende system eller planlægge et nyt med det samme med solcelleteknologi. Du kan læse mere om dette i afsnittet Opvarmning med gas og solceller

Desuden kan gasvarme kombineres med enhver anden energiløsning baseret på vedvarende energi - pillevarme, trævarme generelt, varmepumper og brændselscellevarme. Kombinationen af gasvarme og en varmepumpe er meget populær. I dette tilfælde fungerer gasvarmesystemet som en spidslastkedel, hvis varmebehovet er større end normalt, eller hvis udetemperaturerne (ved brug af en luft-vand-varmepumpe) er meget lave.

Moderniser gasvarme og vælg alternativer

En betydelig del af de varmeanlæg, der er installeret i Tyskland, er forældede. For at spare gas er det tilrådeligt at bruge den nyeste kondenseringsteknologi, som udnytter op til 98 % af energien i brændstoffet ved at udnytte den skjulte røggasvarme. I forbindelse med moderniseringen bør du altid overveje hybridvarianten for at spare yderligere gas. 

En anden mulighed er at vælge helt og holdent et gasvarmealternativ. På denne måde sparer du ikke kun gas, men du kan også helt undvære gas og gøre dig uafhængig af prisudsving. Det sikrer ikke kun, at du bedre kan planlægge dine driftsomkostninger. Du bidrager til at spare på fossile brændstofressourcer. På lang sigt reducerer du også dine energiomkostninger.