Anmod om rådgivning nu
Private Viessmann-Partnere

Store varmepumper til kommercielle & industrielle formål

Anmod om rådgivning nu
Store Viessmann-varmepumper i kaskade.

Miljøenergi er et avanceret og omkostningseffektivt alternativ til fossile brændstoffer. Den er gratis tilgængelig og giver uafhængighed af olie og gas. En varmepumpe udnytter den naturlige energi på en effektiv måde. På dette område tilbyder Viessmann ikke kun løsninger til fritliggende huse og tofamiliehuse. De store varmepumper til industrien, erhvervsvirksomheder, kommuner og store boligbygninger leverer også ejendomme i et højere ydelsesområde. Dette sker pålideligt og effektivt for både varme og kulde.

Opvarmning med vedvarende energi i større outputområde

Større varmepumper fra Viessmann er den ideelle løsning, når det kommer til økonomi kombineret med miljøbeskyttelse i større outputområder. Fordi dækningseffekten spænder fra 50 til 2.000 kW og med høje fremløbstemperaturer på op til 90 grader Celsius. Ud over jorden kan grundvand og udblæsningsluft også bruges som varmeleverandører.

Opvarmning med geotermisk energi, grundvand og spildvarme

Store Viessmann-varmepumper er konstrueret til meget effektiv drift. De opfylder og overgår i den forbindelse strenge europæiske standarder. Desuden er de kendetegnet ved et kompakt design og en lyd- og vibrationssvag konstruktion. Afhængigt af modellen kan de store varmepumper udvides og dermed hurtigt og nemt tilpasses ethvert varme- og kølebehov. Som varmekilder kan spildvarme fra forskellige kilder, jorden og også grundvand anvendes.  

Opvarmning med geotermisk energi

Jorden er et enormt energilager, som er gratis tilgængeligt for mennesker. Ved hjælp af en jordvarmepumpe kan denne energi omdannes til varmeenergi eller til opvarmning af varmt brugsvand uden at skulle brænde fossile brændstoffer. Ydelsesområdet for de store standardvarmepumper spænder fra 27 til 240 kilowatt nominel varmeeffekt og kan øges til op til 1200 kilowatt takket være kaskadefunktionen.

Afhængigt af kravene opnår store varmepumper fra Viessmann fremløbstemperaturer på op til 73 grader Celsius. Dette opfylder de fleste krav fra bolig- og erhvervsbyggeri samt hygiejnebestemmelser for opvarmning af varmt brugsvand. Du kan også læse mere om opvarmning med jordvarme i afsnittet om jordvarmepumper.

Opvarmning med grundvand

Ud over grundvandet giver grundvandet over en vis dybde også et konstant, højt varmeniveau hele året rundt, som kan bruges til centralvarme eller opvarmning af varmt brugsvand. På trods af deres kompakte dimensioner er store varmepumper kraftige værker fra fabrikken. Når varme- og kølebehovet stiger, leverer kaskadekredsløbet med op til 1450 kilowatt nominel varmeeffekt pålideligt den nødvendige varme, selv under spidsbelastninger. Apparaterne er standardiserede, hvilket muliggør hurtig og omfattende projektering samt en gennemsigtig omkostningsberegning.

Luft/vand-varmepumper til kommerciel brug

Luft/vand-varmepumper er en billig løsning der bruger den eksisterende og frie omgivelsesluft som energileverandør. Alternativt kan udblæsningsluft også bruges som energikilde. Systemerne kan indstilles hurtigt og nemt, uanset hvor de bruges. Viessmann luft/vand-varmepumper kan kombineres som kaskader og således opnå rørområder på op til 236 kW. De er velegnede til brug i store bygninger, erhvervslokaler og kommuner.

Produkter