Anmod om rådgivning nu
Private Viessmann-Partnere

Myter og fakta om varmepumper - er det værd at investere?

Nogle er skeptiske over for deres fordele, mens andre ser dem som nøglen til en vellykket energiomstilling: Vi taler om varmepumper.

I øjeblikket er varmepumper genstand for flere myter end noget andet varmesystem. De kan ikke betale sig, hævdes det, de går konstant i stykker, og så er der de høje varmeudgifter, de klimaskadelige udledninger og det bjerg af farligt affald, der vil opstå, hvis ejerne om nogle år skal fjerne den engang så roste teknologi ud igen.

Det er blot nogle af de misforståelser og den frygt, der er omkring denne opvarmningsløsning. Men hvad er den rigtige fortælling? Hvilke oplysninger er falske, og hvad er fakta? Vi forklarer det hele i de følgende afsnit.

Godt for klimaet eller svære at komme af med?

"Snart fjerner vi alle varmepumperne igen!" Dette afskrækkende udsagn er blevet delt af mange mennesker og er med til at overbeviser dem om den angiveligt skadelige påvirkning på klimaet, som denne opvarmningsløsning skulle have. I praksis er billedet dog et andet: Som det fremgår af de følgende afsnit, reduceres den grå energi drastisk med kølemidler, der er ikke nødvendigt med særlige bortskaffelsesgrupper, og komponenter kan som udgangspunkt nemt udskiftes, når det er nødvendigt.

Begrebet "grå energi" beskriver det energiforbrug, der er forbundet med et produkt i løbet af dets levetid - fra produktion og brug til bortskaffelse. Kritikere hævder, at moderne varmepumper klarer sig særligt dårligt her, på grund af deres mange komponenter og kølemidlerne.

Det første punkt gælder for alle centralvarmesystemer: Uanset om der bruges en varmepumpe eller et gasfyr til at generere varme, er der altid brug for rør, pumper og varmeflader til at distribuere termisk energi og overføre den til hjemmet.

Kølemidler er et meget reelt kritikpunkt - især de tidligere meget anvendte fluorholdige kulbrinter (F-gasser), som R-410A, der er 2088 gange mere skadelig for klimaet end den samme mængde CO2. Det gælder dog kun, hvis det slippes ud i atmosfæren. Da varmepumper er lukkede systemer, sker dette ikke, hvis de bortskaffes korrekt. Det er også vigtigt at bemærke, at den såkaldte F-gas forordning forbyder skadelige kølemidler.

Varmepumper fungerer på basis af en teknisk proces, der ikke bruger nogen forbrænding. De kræver kun energi og elektricitet, og udleder derfor ikke selv drivhusgasser eller forurenende stoffer.

Grøn elektricitet kan bruges til energieffektiv varmepumpedrift. Varmepumper skader ikke miljøet - faktisk er det modsatte tilfældet. Det skyldes, at der som regel kun kræves én kilowatt-time elektrisk energi til at generere tre eller flere kilowatt-timer varme. Andre elektriske varmesystemer arbejder med en effektivitet på "kun" 100 procent og leverer omkring en kilowatt-time varme for hver kilowatt-time elektricitet.

Varmepumpesystemer er ikke lydløse. Det gælder især for luft til vand-varmepumper, som bruger en ventilator til at trække udeluft ind, hvorfra varmen udvindes. Men med moderne systemer som Vitocal 250-A fra Viessmann er støjen næsten ikke til at høre. Disse genererer et støjniveau på kun 35 dB(A) i en afstand af fire meter, hvilket kan sammenlignes med en stille hvisken. Optimalt indstillet og justeret, er der ingen forstyrrende effekter.

I dag kan de fleste materialer bortskaffes korrekt eller endda genanvendes. Det gælder både den anvendte plast, de metalliske materialer og de elektriske komponenter. Det samme gælder for mange kølemidler, som ofte kan genanvendes. Hvis det ikke er muligt, destrueres de professionelt og omdannes til termisk energi.

Dette udsagn er delvist sandt. Tidligere generationer af varmepumper, klimaanlæg og køleskabe brugte ofte kølemidler med et højt GWP (global warming potential), den faktor, hvormed et stof er mere skadeligt end den samme mængde CO2. Men moderne systemer bruger naturlige kølemidler som f.eks. propan (R-290). Det har et GWP på tre og er derfor langt mere bedre end R-410A, som blev brugt meget før i tiden, og som har en GWP-værdi på over 2000.

Dette udsagn er også delvist sandt. Propan (et naturligt kølemiddel med R-nummeret R-290) er f.eks. et brandfarligt stof, der skaber en eksplosiv atmosfære, når det kombineres med atmosfærisk ilt. Kølekredsløb er dog lukkede og fyldes under alle omstændigheder med meget små mængder kølemiddel. Viessmann Vitocal 250-A indeholder for eksempel kun 1,2 kg propan. Det er betydeligt mindre end en typisk 11 kg gasflaske til grill og udgør stort set ingen fare.

I princippet kan boringer efter brønde og sonder forårsage skader. Men i praksis er det meget usandsynligt. Der skal gennemføres en detaljeret godkendelsesproces, før entreprenørmaskinerne ankommer. Specialiserede virksomheder får først grønt lys, når de relevante myndigheder har undersøgt det pågældende projekt og erklæret det for sikkert.

Hvis varmesystemet overbelaster elnettet, kan hjemmet så risikere at blive koldt?

Varmepumpesystemet kræver ikke kun miljøenergi, men også elektricitet fra det offentlige elnet for at forsyne hjemmet med varme. Kritikere hævder, at dette vil lægge en enorm belastning på den elektriske infrastruktur og også føre til strømafbrydelser. Derfor, siger de, vil leverandørerne slukke for strømmen til varmepumperne først, så hjemmene bliver kolde under strømsvigt. Vores svar på de følgende myter viser, at situationen er anderledes i praksis, og, som intelligente forbrugere, er moderne varmegeneratorer faktisk gavnlige for energiomstillingen.

Det er ikke rigtigt. Alle, der ansøger om en hustilslutning, skal angive den nødvendige elektriske effekt. Det samme gælder ved eftermontering af varmepumper, hvis de overskrider en vis effektgrænse. Netoperatørerne bruger oplysningerne til at kontrollere deres egen kapacitet, før de accepterer tilslutningen. Strømafbrydelser forårsaget af installation af varmepumper alene er derfor stort set umulige.

Varmepumper er intelligente elforbrugere, der kan styres meget fleksibelt. Det gør det muligt for dem at omdanne elektrisk energi til varme i tilfælde af overforsyning af elektricitet og lagre den decentralt i hjemmet, måske i vandtanke eller direkte i bygningskonstruktionen - for eksempel med gulvvarme. Hvis der er mangel på strøm på grund af høj belastning eller lav energiforsyning, kan leverandørerne midlertidigt slukke for varmepumperne. For at overvinde "spærretiderne" sørger styresystemerne for, at lagerenhederne fyldes op på forhånd, så husene ikke efterlades kolde. Tilsluttede husstande får ofte mere fordelagtige elpriser, og den høje grad af fleksibilitet er en stor fordel for vores elnet.

Det er sandt og gælder for alle varmeløsninger. Uden elektricitet kan hverken styreenheder, brændere eller pumper fungere. De eneste undtagelser er brændeovne, pilleovne, der ikke behøver elektricitet, og varmesystemer med nødstrømsforsyning via en generator eller et solcelleanlæg.

Kan det kun betale sig at installere en varmepumpe efter omfattende moderniseringsarbejde?

De mange myter om varmepumper og deres effekt på miljøet og elnettet omfatter også deres anvendelsesområder. For eksempel hævdes det, at det er ret meningsløst at installere teknologien i ældre bygninger uden en dyr totalrenovering. Der er også en fordom om, at effekten er for lav til etageejendomme, og at teknologien er uegnet til varmesystemer i etageejendomme. Vores svar på de følgende myter viser, at anvendelsesmulighederne for varmepumper faktisk er ret brede.

For at en varmepumpe skal kunne betale sig, skal den levere en masse varmeenergi med en lille mængde elektricitet. Derfor skal varmekildens og varmesystemets temperaturer være tæt på hinanden. Varmekildens temperatur afhænger af typen af varmepumpe (luft eller jord) og kan kun påvirkes i begrænset omfang. Temperaturen i varmesystemet - fremløbstemperaturen - afhænger imidlertid ikke kun af isoleringsstandarden, men også og især af varmefladerne. Jo større disse er, jo mere varme kommer der ind i boligen ved lave varmtvandstemperaturer - en af grundene til, at gulvvarmesystemer giver gunstige betingelser. I mange ældre bygninger kan en varmepumpe dog fungere effektivt, hvis man blot udskifter nogle få radiatorer. Det er ofte en hurtig opgave og betydeligt billigere end en dyr totalrenovering.

Sådan er virkeligheden ikke. Selvom det er sandt, at dette varmesystem ikke er egnet i alle tilfælde, kan varmepumper drives effektivt i nogle ældre bygninger. Som forklaret i det foregående afsnit, er et par nye radiatorer ofte alt, hvad der skal til, for at skabe de rette betingelser.

Det er endnu en myte, som gang på gang er blevet modbevist i praksis. For eksempel kan et lejlighedskompleks opvarmes med en stor varmepumpe eller et kaskadesystem. I et kaskadesystem kobles flere varmepumper sammen for at forsyne en bygning med varme. Et intelligent styresystem tænder og slukker for de forskellige varmegeneratorer, alt efter hvor meget varme der er brug for på et givet tidspunkt.

Er varmepumper virkelig kun egnede til nogle få bygninger?

Hvordan fungerer varmepumper, og hvilke betingelser skal der skabes for at sikre effektiv drift? Svarene på disse spørgsmål vil hjælpe dig til selv at aflive de største myter. Men der er også nogle misforståelser og falske påstande om, hvordan teknologien fungerer. Læs de følgende afsnit for at finde ud af, hvor meget der faktisk er sandt.

Det er en myte, for dette moderne varmesystem kan pålideligt opnå høje fremløbstemperaturer. Tag f.eks. højtemperaturvarmepumper, som komprimerer kølemidlet mere end normalt. De bringer fremløbstemperaturen op på over 70 grader celsius og er velegnede til ældre bygninger, der har gennemgået lidt renovering, samt erhvervslokaler. Om teknologien kan betale sig i det konkrete tilfælde, afhænger af mange faktorer, som kan afklares i forbindelse med en individuel konsultation.

Da større varmeflader overfører mere varme til rummene, er det en fordel at have et områdevarmesystem på plads, såsom gulvvarme. Men det er på ingen måde den eneste løsning. Store radiatorer giver også gode resultater i praksis. Endnu bedre er specielle varmepumpekompatible radiatorer, der er udstyret med små ventilatorer for at sikre en høj effekt også ved lave fremløbstemperaturer.

Denne myte høres ofte i forbindelse med, hvordan luft til vand-varmepumper fungerer, da de bruger energi fra luften til opvarmning. Effektbehovet stiger, når det er meget koldt udenfor, og kritikere antager, at effekten måske ikke er tilstrækkelig. Men det er ikke tilfældet med individuelt tilpassede varmesystemer. De har tilstrækkelige reserver til at opretholde en behagelig temperatur i hjemmet på meget kolde dage.

Dette gælder ikke for alle varmepumpesystemer. Selvom systemets effektivitet kan falde, når udetemperaturen falder, kan man stadig opnå en effektivitetskoefficient på tre eller deromkring, selv ved temperaturer omkring frysepunktet. Det betyder, at varmepumpen leverer omkring tre kilowatt-timer varmeenergi med én kilowatt-time elektricitet. Se databladet for det pågældende varmesystem for at få oplyst ydelseskoefficienten under forskellige forhold.

Det er helt normalt, at luft til vand-varmepumper iser til regelmæssigt. Det skyldes kølemidlet, som absorberer varme fra udeluften ved fordamperen. Hvis temperaturen der falder til under luftens dugpunkt, kondenserer vandet. Fine dråber samler sig på fordamperen eller udedelen og fryser ved lave temperaturer. Moderne varmepumper har forskellige strategier til dette. De afrimer isen med jævne mellemrum og sikrer, at den samlede effekt opretholdes.

Varmepumper er stadig en ny teknologi, er den pålidelig?

Levetiden spiller en afgørende rolle for omkostningseffektiviteten af et varmesystem. Men der er mange myter om netop dette, bl.a. at varmepumper er nye, uprøvede og ikke engang holder i ti år. Vores svar på de følgende påstande viser, at det ikke er sandt.

Varmepumper fungerer ligesom køleskabe og klimaanlæg. De er opbygget af de samme komponenter og har været i praktisk brug i mange år. Viessmann lancerede endda det første varmesystem af denne type tilbage i 1978. Det afkræfter påstanden om, at teknologien er ny og uudforsket.

Varmepumpens effektivitet afhænger af mange faktorer - ikke kun temperaturforholdene, men også varmesystemets egenskaber og brugernes vaner. Det er derfor ikke muligt at give alment gyldige værdier. Forskellige detaljer i databladene for varmeapparaterne hjælper dog med at give et realistisk billede. Det drejer sig bl.a. om COP (Coefficients of Performance) ved forskellige temperaturer og SCOP (Seasonal Coefficients of Performance) ved forskellige sæsonbetonede forhold. Sidstnævnte beskriver den gennemsnitlige ydeevnekoefficient over et år og kan sammenlignes med den sæsonbestemte ydeevnefaktor. Da de lokale forhold varierer meget, er det kun muligt at bestemme standardiserede værdier. Disse kan bruges som grundlag for individuelle konsultationer for at fastslå, om teknologien er umagen værd i et specifikt tilfælde.

Ligesom andre varmegeneratorer har varmepumper en gennemsnitlig levetid på over 15 år. I en omkostningseffektivitetsanalyse er den beregnede levetid endda 20 år (VDI 2067). Det svarer til den teoretiske levetid for et kondenserende gasfyr og er endda længere end for gasbrændere med ventilatorer og tilbehør (12 år ifølge VDI 2067). Komponenter, der svigter i denne periode, kan generelt repareres eller udskiftes. Det gælder varmevekslerne såvel som kompressoren og systemets elektroniske komponenter.

Øger en varmepumpe varmeudgifterne?

For dyr i anskaffelse, dyr i drift og uøkonomisk: Det er andre myter om varmepumper, som gentages igen og igen. Graden af sandhed bag dem afhænger af den enkelte sag. En optimalt tilpasset varmepumpe giver omkostningsbesparelser. Det er allerede tilfældet i dag og vil blive endnu mere tilfældet, hvis prisen på strøm fra vedvarende energikilder falder, som de følgende afsnit viser.

Uden at kende bygningen og de lokale forhold er det ikke muligt at udtale sig om el- og varmeomkostningerne, da de afhænger af mange individuelle faktorer. Hvis forholdene er gunstige, vil varmesystemet fungere med en høj sæsonmæssig ydelsesfaktor. Det vil kræve en mindre mængde elektricitet for at levere tilstrækkelig varme og reducere varmeomkostningerne.

Tendensen til fleksibilisering på elmarkedet vil også bidrage til dette. Leverandørerne vil i fremtiden sælge elektricitet til svingende priser. Overskydende produceret elektrisk energi vil være særligt billig. I fremtiden vil varmepumper kunne bruge dette til at opbygge en varmereserve og trække mindre elektricitet fra nettet på tidspunkter, hvor det er dyrere. Det vil andre varmesystemer ikke kunne gøre.

Det er ikke sandt. Med en ny, individuelt dimensioneret og korrekt indstillet varmepumpe kan du opvarme dit hjem effektivt. Der udledes ikke kulstof eller andre emissioner, og boligens værdi stiger generelt. Effekten er særlig stor, hvis hele varmesystemet moderniseres (f.eks. med gulvvarme), og et solcelleanlæg delvist dækker selve elbehovet.