Anmod om rådgivning nu
Private Viessmann-Partnere

Selv det mest pålidelige varmesystem kan være defekt

Anmod om rådgivning nu
Foto: © Africa Studio / Shutterstock.com

Et varmesystem, der er på blink - denne begivenhed bliver ofte længere i hukommelsen end alle de andre dage, hvor det stille og roligt gør sit arbejde. Vi elsker bekvemmelighed og vænner os hurtigt til behagelige rumtemperaturer. Derfor er det en ubehagelig overraskelse, når varmeanlægget svigter, og den hyggelige varme udebliver. For at systembrugerne ikke er helt uforberedte i tilfælde af en fejl i varmeanlægget, har vi i vores guide listet de vigtigste årsager og foranstaltninger, hvormed fejl hurtigt og sikkert kan afhjælpes.

Tegn på, at varmesystemet er i stykker

Et defekt varmesystem er normalt synligt ved, at radiatorerne forbliver kolde, selv om der er tændt for varmen og skruet op for termostaterne. Følgende liste viser, hvilke tegn på varmefejl der forekommer:

 • en eller flere radiatorer forbliver kolde
 • varmeanlægget kan ikke startes
 • varmen kan ikke slukkes
 • varmeanlægget, der er tændt, bliver ved med at lukke ned
 • varmeanlægget viser fejlkode/fejlmeddelelse

Årsager til et defekt varmesystem

En fejl i et varmeanlæg kan have forskellige årsager. Problemet er, at de fleste årsager har de samme virkninger til at begynde med, eller i det mindste lignende virkninger: kolde radiatorer og kolde rum. Når man står over for dette for første gang, er det ofte svært at afgøre, om der blot er tale om et let at løse hverdagsproblem, eller om der er alvorlige årsager, der kan gøre det nødvendigt at udskifte hele systemet. At skelne mellem disse to er det første skridt.

Fejl eller funktionsfejl forårsaget af fejl i betjeningen, forkerte indstillinger eller manglende opmærksomhed. Hvis varmen simpelthen ikke bliver varm, er det første, man skal gøre, at kontrollere de åbenlyse årsager: Er der nok brændstof? Hvis ja, fungerer brændstoftilførslen så? For at kontrollere, om der skal fyldes brændstof på, er det normalt nok at kaste et hurtigt blik på niveauindikatoren (for olievarmeanlæg). For at sikre brændstofforsyningen bør de tilsvarende komponenter, f.eks. gasventilen, kontrolleres. Hvis problemet heller ikke kan findes her, er det værd at kigge nærmere på tilslutningerne. Men dette er kun for at give oplysninger til installatøren af varmeanlægget.

ÅrsagLøsning  
Brændstoffet er løbet ud eller bliver ikke tilført korrekt Kontroller niveauindikatoren, fyld tanke/cylindre op om nødvendigt   
Opvarmningskurven er indstillet forkert Nulstil varmekurven   
Opvarmningen kører stadig i sommertilstand Skift indstilling til vintertilstand   
Utilstrækkeligt vandtryk i varmesystemetKontroller trykmåler, evt: 1,5-2 bar, få efterfyldt opvarmningsvand, få evt. foretaget hydronisk afbalancering   
Nødafbryder har afbrudt strømforsyningen  Tryk på nødafbryderen i kedelrummet igen, og start anlægget op   
Fejlmeddelelse/fejlkode på kedlen  Fejlfinding, find koden i brugsanvisningen, tilkald en varmemontør  

Den generelle regel er: en installatør bør konsulteres, hvis årsagerne ikke er klart identificerbare. Dette gælder i endnu højere grad, hvis enkelte komponenter er defekte, f.eks. varmepumpen. Ud over varme- eller cirkulationspumpen kan også termostatventilerne på radiatoren være defekte. Der er også mange andre komponenter, som kan være defekte, forkert indstillet eller forurenede. Disse omfatter f.eks:

 • Brænder
 • overløbsventil
 • oliefilter
 • temperaturregulator
 • kedelføler
 • varmekontrolenhed
 • ekspansionsbeholder

Hvis en eller flere af disse komponenter er defekte, er det nødvendigt med ekspertise. Systemets brugere bør straks kontakte deres betroede varmeinstallatør for at få udført en reparation eller udskiftning.

Informer installatøren på forhånd om fejlkoden

Visse fejl fører til, at der vises en fejlkode på displayet på Viessmann-varmeanlæg. Disse er anført i en tabel i servicevejledningen til dit Viessmann-varmeanlæg. Hvis du er i tvivl, eller hvis du ikke har servicevejledningen ved hånden, er det bedst at spørge den varmeinstallatør, der har installeret dit system. For at installatøren kan reparere varmeanlægget, er det tilrådeligt at notere den viste fejlkode. Fortæl dem om den i telefonen ved næste lejlighed. Det vil hjælpe dem med at forberede sig på reparationen.

Viser kedlen en fejl? Læs vores vejledning for at finde ud af, hvad du skal gøre i dette tilfælde

Drift af varmeanlægget med en nødgenerator i tilfælde af strømsvigt

Kontrolenhed, motorventiler eller pumper: Hvis strømmen går, vil varmeanlægget ikke længere levere varme, selv om det ikke er defekt. Hvis der i et sådant tilfælde ikke er et solcelleanlæg med strømlagring og nødstrømsfunktion til rådighed, kan en lille nødgenerator til varmesystemet hjælpe. Denne forbrænder benzin, diesel eller flydende gas for at forsyne de tilsluttede enheder med elektrisk energi. For at dette kan fungere korrekt, skal du have den rigtige nødgenerator tilsluttet til varmesystemet.  

Inverteraggregater leverer ren strøm til følsom elektronik

Når du vælger aggregat, er det vigtigt at have det rigtige styresystem. Mens spændingen i simple byggepladsaggregater svinger meget, giver inverteraggregater "ren strøm" til varmesystemet. Dette er vigtigt for ikke at beskadige den følsomme kontrol- og reguleringsteknologi. Da enhederne normalt også har et kabinet, fungerer de også meget mere lydløst.

Effekten overstiger den tilsluttede belastning af varmeapparaterne

Til dimensionering skal effektværdierne for alle tilsluttede og samtidig betjente elektriske forbrugere (brændere, cirkulationspumper, servomotorer osv.) lægges sammen. For at tage hensyn til de startstrømme, der er nødvendige for at starte de såkaldte induktive forbrugere, bør dimensioneringen dække to til tre gange effektbehovet. Der gælder følgende: Jo mere generøs udformningen er, jo mere stabil er driftsadfærden. Hvis der er behov for nødstrømsforsyning til pelletsanlæg eller varmepumper, kan nødgeneratorens effekt til varmesystemet være ret høj.

Specialiserede håndværkere sørger for professionel installation

Ud over valg og dimensionering er der også meget at tage hensyn til under installationen. Du har f.eks. brug for en jordforbindelse, hvis du vil bruge nødgeneratoren til dit Viessmann-varmeanlæg. Vi anbefaler, at du kontakter en specialiseret partner i dit område for at få hjælp til installationen. De kontrollerer konstruktionen og sikrer derefter, at nødstrømsenheden forsyner dit varmesystem pålideligt og frem for alt sikkert i tilfælde af strømsvigt.

Kontakt varmeinstallatøren, hvis varmeanlægget er defekt. Foto: Shutterstock / Speedkingz

Opvarmning mislykkedes? Hold varmen med disse tips

Når varmemesteren har sagt ja til at komme, skal du klare dig i den - forhåbentlig korte - ventetid. Det er ikke altid let, især ikke når temperaturen udenfor er under nul. Hvis rummene i hjemmet forbliver kolde, kan selv en hyggelig aktivitet som at læse blive til en prøvelse. Med vores nyttige tips kan du finde ud af, hvordan du kan overkomme tiden indtil din aftale med varmemesteren på trods af ubehagelige rumtemperaturer.

Du kan læse mere om fordelene ved en vedligeholdelsesaftale for varmeanlæg i vores guide Vedligeholdelse af varmeanlæg og vedligeholdelsesaftale.

Næsten alle husstande har en varmvandsflaske et sted. Hvis varmesystemet er defekt, kan du hurtigt og pålideligt få lindring mod kulden med en varmvandsflaske, som du kan putte dig under dit yndlingstæppe. Det kan være lige så nyttigt at ty til kornpuder og, for dem der har dem, elektriske tæpper. Vi må naturligvis ikke glemme den klassiske strategi til at holde varmen: varme drikke.

Folk, der ikke bevæger sig og er tyndt klædt, bliver hurtigere kolde end dem, der er aktive, selv når de er hjemme i længere tid, f.eks. ved at udføre nogle få huslige opgaver. Det er næsten en selvfølge at tage en trøje, tykkere strømpebukser og tykkere sokker på i tilfælde af en fejl i varmeanlægget.

Det mest fornuftige tip til at overvinde ventetiden er måske at indgå en vedligeholdelseskontrakt. For at sikre, at varmeanlægget også fremover kører problemfrit, bør det regelmæssigt vedligeholdes. De fleste varmekontrakter tilbyder en vedligeholdelseskontrakt til dette formål

Stearinlys giver ikke kun en behagelig atmosfære, men også varme til rummet. Men jo flere stearinlys du tænder, jo mere ilt forbruges der, og jo flere forbrændingsgasser produceres der. Lyselskere må selv afgøre, om det er værd at skulle lukke kold, men frisk luft ind oftere, hvis deres varmesystem svigter. Tændte stearinlys bør heller aldrig efterlades uden opsyn og bør altid placeres på en sikker overflade.