Anmod om rådgivning nu
Private Viessmann-Partnere

Varmeanlæg - hvilket er det rigtige for dig?

Anmod om rådgivning nu

Ønsker du at modernisere eller supplere til dit varmesystem? Viessmann tilbyder skræddersyede systemløsninger til brug i enfamiliehuse og lejlighedsbygninger. Sortimentet spænder fra kondenserende kedler til fossile brændstoffer til vedvarende energi og hybridløsninger. Derudover omfatter Viessmanns produktprogram også varmeforsynere, der drives af elektricitet. Hvilket varmesystem er det rigtige for dig, hvordan kan du spare energi og samtidig holde omkostningerne nede, og hvilke serviceydelser tilbyder Viessmann til moderne varmeanlæg? På denne side får du oplysninger om forskellige varme- og systemløsninger samt vigtige detaljer, som du kan bruge som grundlag for din købsbeslutning.

Godt forberedt på at købe dit varmesystem

Hvis du ønsker at forny dit varmesystem, er det første skridt en omfattende forberedelse. Det skyldes, at planlægning er alt. Du skal først besvare et par spørgsmål for dig selv. Der er trods alt så mange opvarmningsteknologier at vælge imellem. Desuden skal det passe til bygningens forhold samt til beboernes individuelt foretrukne opvarmningsadfærd og deres ideer.

Hvilke kriterier er vigtigst for dig?

 • Skal det være et varmesystem med vedvarende energi eller skal de klassiske energikilder olie og gas overvejes?
 • Hvor meget plads er der til rådighed til opbevaring af brændsler eller hele systemet?
 • Har du brug for en kombination af forskellige systemer?
 • Hvor meget skal varmeanlægget egentlig koste?

Så det første skridt er at finde frem til fakta. Derudover anbefaler vi at konsultere en kompetent Viessmann-partner, som kan rådgive dig om alle aspekter af moderne varmeanlæg.  

Finde den rigtige installatør

Som allerede nævnt er det ikke så let at vælge et varmesystem. Det drejer sig trods alt ikke kun om personlige præferencer, f.eks. at vælge mellem fossile og vedvarende energikilder. Det handler i højere grad om, at varmeanlægget også skal passe til husets forhold - og disse er mere restriktive i eksisterende bygninger end i et nybyggeri. Det skal bl.a. fastlægges, hvad varmebehovet er. Desuden skal varmeanlægget fungere økonomisk. Kedlen må hverken være for lille eller for stor til dette formål. Vores Viessmann-partnere kan hjælpe dig med alle disse spørgsmål. De er altid certificerede varmemontører. I vores guide "Sådan finder du den rigtige varmeinstallatører" kan du læse, hvad du skal være opmærksom på, når du søger efter en partner til dit varmeprojekt.

Brug en tjekliste til at finde det rigtige varmesystem

Hvilke typer opvarmning findes der egentlig, og passer de til dine individuelle behov? Du kan bruge følgende tjekliste til at indsnævre dit valg på forhånd. Det gør vejen til moderne opvarmning mere klar.

En varmepumpe bruger energi, der er lagret i luften, jorden eller vandet, til opvarmning. Det er effektivt og da varmekilderne kan tilgås på forskellige måder, er denne type opvarmning velegnet til næsten alle typer bygninger. Hvis drift af en jordvarmepumpe er udelukket på grund af den geografiske beliggenhed eller pladsmangel, er en luftvarmepumpe et godt alternativ. Et meget interessant punkt: Viessmann-varmeanlæg kan også bruges til køling om sommeren. Men det er vigtigt at vide, at varmepumper af tekniske årsager først og fremmest fungerer effektivt i kombination med arealvarmeanlæg. Dette bør især tages i betragtning ved modernisering af eksisterende varmeanlæg. I planlægningen skal der også være tilstrækkelig plads til den nødvendige bufferbeholder til lagring af varmen. Tilskud kan være med til at sænke de højere omkostninger til opvarmning og installation.

Opvarmning med varmepumpe - en fornuftig beslutning, når...

 • Du ønsker at bruge den frit tilgængelige energi fra omgivelserne til opvarmning
 • Du har en ejendom med muligheder for jordvarmekollektorer, sonder eller installationsområder til en luftvarmepumpe
 • Du ønsker også at bruge din opvarmning til køling om sommeren
 • Du har gulvvarme eller generøst store varmeflader
 • Du har plads nok i huset til en bufferbeholder med en kapacitet på op til 1000 liter
 • Du vil gerne reducere de højere omkostninger til en regenerativ varmegenerator med statstilskud

Solvarmeenergi bruger frit tilgængelig solenergi som varmekilde. Solvarmeanlæg er velegnede til varmt brugsvand eller som opvarmningsstøtte. Det er dog ikke muligt at dække hele varmeforsyningen. Besparelsespotentialet er ikke desto mindre imponerende: Der kan opnås årlige besparelser på 60 % for opvarmning af varmt brugsvand og ca. 35 % for den kombinerede centralvarme backup. Ved at reducere brugen af varmeanlæg til fossile brændstoffer kan både energiomkostningerne og emissionerne reduceres. For at investeringen kan betale sig, skal taget dog være skyggefrit og vende mod syd, vest eller øst.  

Solvarmeenergi - en fornuftig beslutning, når...

 • Du ønsker at bruge solenergi til opvarmning af vand eller som backup til varmesystemet
 • Du ejer et hus med en ubeskygget tagflade, der vender mod syd, vest eller øst
 • Du ønsker at supplere et eksisterende opvarmningssystem med vedvarende energi

Et solcelleanlæg omdanner solenergi til strøm. Denne energi kan sendes til det offentlige net mod betaling eller bruges af ejeren selv - f.eks. til at drive et eldrevet varmesystem som f.eks. en varmepumpe. På grund af den faldende indfødningsgodtgørelse og de stigende elpriser er den anden mulighed i øjeblikket langt mere interessant. For at investeringen i et sådant system kan betale sig, skal dit tag være orienteret mod syd, vest eller øst. Desuden skal du sørge for, at det ikke er skygget af træer, bjerge osv. Et statstilskud til solcelleanlæg og en lagerenhed vil bidrage til at sænke anskaffelsesomkostningerne.    

Solcelleanlæg - en fornuftig beslutning, når...

 • Du ejer et hus med et ubeskygget tagareal mod syd, vest eller øst
 • Du ønsker større uafhængighed af elforsyningen gennem strøm fra taget
 • Du ønsker at producere din egen strøm til at drive et varmeanlæg
 • Du ønsker at eksportere elektricitet til det offentlige net
 • Du vil gerne reducere investeringen med tilskud til solcelleanlæg og strømlagringsenheder

Fordelene ved gasvarme er bl.a. en teknologi, der har været afprøvet i årtier, og som udnytter gassen særligt effektivt takket være kondenseringsteknologien og det lille fodaftryk. Vægmonterede gaskedler er særligt kompakte. Det gør varmesystemet ideelt til fritliggende huse uden kælder eller fyrrum, men også til enkelte lejligheder i etagebyggerier. Det er også vigtigt at vide, når man træffer sin beslutning: På trods af begrænsede gasreserver har gaskondensationsteknologien en fremtid takket være biogas og den mulige iblanding af brint. Desuden kan Viessmann-varmeanlæg kombineres med varmeproduktionsanlæg baseret på vedvarende energi til hybridsystemer.     

Opvarmning med gas - en fornuftig beslutning, når...

 • Du ønsker et varmeanlæg med gennemprøvet kondenseringsteknologi til fossile brændstoffer
 • Du kun har begrænset plads til rådighed til teknologien
 • Du allerede har en gastilslutning eller en tank til flydende gas
 • Du ønsker et moderne varmeanlæg med et godt pris-ydelsesforhold
 • Du vil have mulighed for at kunne kombinere med vedvarende energikilder

Kondenseringsteknologi gør opvarmning med olie effektiv. Ligesom ved gasopvarmning udnyttes den energi, der er lagret i den, effektivt. I modsætning til sidstnævnte skal der dog tages hensyn til pladsen til olietanken. Hvor meget det er, eller hvor stor tanken skal være, afhænger af bygningens størrelse og energistatus og den individuelle opvarmningsadfærd. I fuldstændig moderniserede eksisterende bygninger er varmebehovet betydeligt lavere end i umoderniserede bygninger. Som en generel regel gælder følgende: Et oliefyret Viessmann-varmeanlæg kan drives med bioolie og kombineres med vedvarende varmeproducenter.          

Opvarmning med olie - en fornuftig beslutning, når...

 • Du ønsker et varmeanlæg med gennemprøvet kondenseringsteknik til fossile brændstoffer
 • Du allerede opvarmer med olie
 • Du har en olietank eller et tilsvarende rum
 • Du ønsker en pålidelig varmeforsyner med et godt pris/ydelsesforhold
 • Du vil have mulighed for at kunne kombinere med vedvarende energikilder

Hybridvarmesystemer anvender flere energikilder. Det gør det muligt at kombinere fossile og regenerative energikilder, f.eks. en gas- eller oliekondenserende kedel med en eldrevet varmepumpe. Det giver stor fleksibilitet, fordi innovative Viessmann-styringer sikrer, at den mest effektive og økonomiske driftsform altid vælges automatisk. Som et alternativ til den økonomiske drift er der en økologisk tilsvarende. I denne arbejder systemet med fokus på at minimere CO2-emissionerne. Forudsat at kravene er opfyldt, er det også muligt at integrere et solcelleanlæg. Det betyder, at den strøm, der er nødvendig for at drive varmeanlægget, kan produceres med det samme.     

Hybridsystem - en fornuftig beslutning, når...

 • Du allerede varmer op med olie eller gas
 • Du ønsker at satse på naturlig varmeproduktion med et andet varmesystem
 • Du vil altid automatisk bruge den billigste eller mest økologiske varmeforsyning
 • Du vil gerne blive mere uafhængig af elforsyningen med et solcelleanlæg

Ud over opvarmningen påvirkes indeklimaet også af mekanisk ventilation. Den bidrager til at fjerne fugt og forhindrer dermed skimmelsvamp og eventuelle skader på og i boligen. Systemer med varmegenvinding kan også aflaste varmesystemet. Det skyldes, at den varme, der er lagret i udsugningsluften, ikke blot bliver udledt til det fri. Integrerede filtre fanger fint støv og pollen. Sidstnævnte giver især allergikere en lettelse. Grundlæggende kan der skelnes mellem centrale og decentrale ventilationssystemer. Mens centrale systemer er mere velegnede til nye bygninger på grund af den komplekse installation, er decentrale systemer også en god løsning til eksisterende bygninger og til ventilation af enkelte rum.

Mekanisk ventilation - en fornuftig beslutning, når...

 • Du ønsker at genvinde værdifuld varmeenergi fra den udsugede luft gennem varmegenvinding
 • Du ønsker et konstant godt og sundt indeklima
 • Du ønsker at forhindre skimmelangreb
 • Du som allergiker ønsker at filtrere partikler fra luften
 • Du ønsker at fjerne fint støv og støj
 • Du ønsker at undgå træk

Elektriske varmtvandsanlæg opvarmer kun drikkevandet, når der virkelig er behov for det. Dette er særligt hygiejnisk, da vandet ikke står i rørledningen i lang tid. Desuden kan varmt brugsvand leveres uafhængigt af et centralvarmesystem. De forholdsvis høje eludgifter gør dog, at disse systemer hovedsagelig kan betale sig i sjældent benyttede rum som f.eks. gæstetoiletter. Elektriske områdevarmeanlæg er især velegnede til nybyggede lav- og passivhuse. Her er energibehovet for opvarmning særlig lavt, og det samme gælder eludgifterne. Fordelen: hurtig opvarmning af flisegulvene i badeværelset og køkkenet. Elektroniske Viessmann gennemstrømningsvandvarmere og elektriske områdevarmeanlæg kombineret med varmepumper giver et løft af systemets effektivitet.

Elektroniske varmtvandssystemer - en fornuftig beslutning, når...

 • Du kun lejlighedsvis har brug for varmt vand i nogle rum
 • Du ønsker at opvarme vand uafhængigt af centralvarmen
 • Du ønsker at opvarme et nybygget passiv- eller lavenergihus
 • Du lægger vægt på at opvarme rum hurtigt

Større bekvemmelighed med smarte varmeløsninger

Ud over det rigtige varmesystem og det tilhørende tilbehør tilbyder Viessmann også apps til styring af varmesystemet. På den måde kan du nemt indstille den ønskede temperatur, mens du er på farten, og derefter ankomme til et hjem, der allerede er varmt. Betjeningskomfort er en topprioritet for Viessmann. ViCare  app er to applikationer, hvormed anlægsejerne kan styre deres varmeanlæg bekvemt via internettet.  

Erfaring som garanti for kvalitet

Uanset hvilket varmesystem du vælger i sidste ende, har du altid en stærk partner ved din side i Viessmann. I mere end 100 år har Viessmann-mærket stået for kvalitet og er en af de førende internationale producenter af varmeanlæg. Det vigtigste for dig er: Vores specialiserede virksomheder tilbyder dig en førsteklasses service og kan tilbyde dig et omfattende sortiment til alle gængse varmeanlæg.

Med et innovativt Viessmann-varmesystem...

Spar op til 40 % af energiomkostningerne
Bliv mere uafhængig af stigende elpriser (f.eks. med solceller)
Styr dit avancerede varmesystem via internettet
Få ti års garanti på varmevekslerne i rustfrit stål på kondenserende kedler
Stol på dit varmesystem i det lange løb

Tips om dit Viessmann-varmeanlæg

Når du har købt et Viessmann-varmeanlæg, bør du holde øje med vedligeholdelse, pleje og de korrekte indstillinger for dit anlæg. Regelmæssig service af en ekspert sikrer, at dit varmesystem fungerer problemfrit på lang sigt. Hyppigheden og omfanget varierer afhængigt af systemet og modellen. Ud over oplysninger om vedligeholdelse af varmeanlæg tilbyder Viessmann-guiden en lang række oplysninger og tips om opvarmning og energibesparelser:

Yderligere oplysninger

En direkte linje til eksperter i alle aspekter af opvarmning samt omfattende informationsmateriale om de tekniske data for Viessmann-produktsortimentet - benyt dig af følgende tilbud: