Anmod om rådgivning nu
Private Viessmann-Partnere

Sammenligning af varmepumper

Anmod om rådgivning nu

Begrebet varmepumpe dækker over pumper som kører på vedvarende energi fra eksempelvis jorden eller vinden. Disse pumper kan bruges til at opvarme dit hus og vand.  Herunder kan du læse om, hvornår det kan betale sig at investere i en varmepumpe.

Lighederne mellem de forskellige varmepumper

Som navnet antyder, genererer varmepumper varme. Energien som varmepumpen får fra eksempelvis jorden eller vinden, bruges til at få et kølemiddel til at koge. Dette genererer et tryk. Ligesom ved en luft til vand varmepumpe.  Uanset hvilken energikilde systemet benytter sig af, er køleprocessen kernen i   en varmepumpe. Før varmen kan blive den ønskede temperatur, bliver den kanaliseret ind i en varmeveksler, hvor kølevæsken flyder. Grundet kølevæskens egenskaber fordamper kølevæsken ved lav temperatur. Den genererede varme er for lav til at bruge, til opvarmning af din bolig eller varmt vand. Derfor er det nødvendigt med en strømdreven kompressor, der hæver temperaturen. Ønsker du en mere detaljeret beskrivelse af hele processen, kan du læse mere i afsnittet om, hvordan varmepumper fungerer.

Viessmann Vitocal 222-S luft til vand varmepumpe.

Forskellige varmepumper

Som nævnt i starten, kan en varmepumpe udtrække varme ikke kun fra den omgivende luft, men også fra jorden.

Luft som varmekilde

Luftvarmepumper er blandt de mest populære varmepumper. Dette skyldes den enkle og hurtige installation samt de relativt lave investeringsomkostninger. En luft til vand varmepumpe udtrækker varme fra luften udenfor og hæver den til den ønskede temperatur gennem køle- cyklussen. Afhængigt af modellen kan enhederne enten installeres udenfor eller indenfor.

I tilfælde af, at den er installeret udenfor, er kølekredsløbet helt installeret i varmepumpen. Den producerede varmeenergi transporteres ind i din bolig med opvarmningsvand.

I delte varmepumper adskilles kølekredsløbet. Varmen transporteres gennem kølemiddel ledningen ind i boligen, hvor fordamperens varmeveksler er placeret. Som et resultat er udendørs enheden garanteret frostsikker, selv i tilfælde af strømafbrydelse.

En særlig form for luft til vand varmepumpen er den såkaldte udblæsnings-varmepumpe. I stedet for udeluften bruger denne varmepumpe den varmere udluftningsluft fra værelserne. Dette betyder, at kompressoren skal arbejde mindre for at nå de ønskede temperaturer. Imidlertid er luftmængden normalt begrænset. Som regel bruges de til meget små opvarmningsbelastninger.

Jordvarme som varmekilde

Sammenlignet med luften er jordvarme energi (også kaldet geotermisk energi) relativt høj fra en bestemt dybde. Varmen eller energien er konstant selv om vinteren, på trods af at det øverste lag af jorden allerede er islagt.  Jordvarmepumper fungerer meget effektivt og opnår COP-værdier på op til 5,0.

Der er dybest set to metoder at vælge imellem for at få jordvarme energi: På mindre arealer er geotermiske prober ideelle. Disse er indlejret lodret eller diagonalt gennem huller og udtager varme fra jorden i en dybde på 40 til 100 meter. Som et alternativ til jordsonder  har jordkollektorer kun brug for en lav dybde på ca. en til to meter, dvs. under frostgrænsen. På grund af deres vandrette og store installation kræver de markant mere plads. Du kan finde ud af, hvordan varmeudvindingen ser ud i detaljer her.

Hvorfor kan jeg stole på min Vitocal-varmepumpe?

Hvilken varmepumpe passer til dit hus?

Når man spørg om, hvilken varmepumper man bør overveje, er det varmekilden man skal overveje. For mens luft til vand varmepumper kan bruges næsten overalt, er driften af ​​en jordvarmepumpe ikke altid lige fornuftig - og/eller tilladt. Boring er nødvendig for at fastgøre de geotermiske prober. I princippet er dyb boring underlagt grundejerforeningens bestemmelser, muligvis kommunens bestemmelser og skal derfor rapporteres til den ansvarlige myndighed.

Dette gælder også for jordsonder til varmepumper til jordvarmepumper, og derfor er et sådant system ikke egnet til alle huse. Ud over varmekilden er det også vigtigt at se på, hvilket varmesystem der er installeret. Hybridvarmepumper er f.eks. særligt velegnede til radiatorvarmeanlæg med højere temperaturer.

Hvis boligejere stadig ønsker at udnytte fordelene ved en varmepumpe med jordvarmepumpe, selv om de ikke har en boretilladelse, kan de bruge jordkollektorer. Der skal dog være tilstrækkelig ledig plads til rådighed til deres installation. Den nøjagtige størrelse af området afhænger bl.a. af jordens beskaffenhed og naturligvis af husets varmebehov. Som tommelfingerregel bør solfangerarealet være halvanden til dobbelt så stort som det boligareal, der skal opvarmes. Desuden bør solfangerområdet ikke overbygges, så jorden kan regenerere hurtigere ved hjælp af sol og regn.

Som et alternativ til overfladekollektorer kan forbrugerne også bruge grøftekollektorer, som på grund af deres udformning opnår en meget højere udtrækningshastighed pr. kvadratmeter.

Vitocal 250-A & 252-A luft till vand varmepumper