Anmod om rådgivning nu
Private Fagfolk

Solvarme - effektiv og billig opvarmning

Anmod om rådgivning nu

Med solvarme kan du bruge gratis varme fra solen og reducere dine månedlige energiomkostninger. Ved at installere et  solvarmesystem viser du desuden din vilje til at beskytte miljøet ved at sænke CO₂-emissionerne. Investering i et sådant  solvarmesystem er også med til at øge værdien af din ejendom.

Uanset om det drejer sig om boliger, erhvervsbygninger eller kommunale bygninger, kan du med Viessmann-teknologi fremtidssikre dit system og trygt stole på et optimalt samspil mellem alle systemkomponenter. Med mere end 40 års erfaring inden for udvikling og fremstilling af solvarmeanlæg kan du regne med vores høje kvalitet og vores tekniske ekspertise. Solvarme er også den ideelle måde at supplere et varmeanlæg på. Alle Viessmann-anlæg er designet til at fungere i kombination med et solvarmeanlæg, så det er ligegyldigt, om du vælger en ny kondenserende kedel til olie eller gas, et varmeanlæg til træ eller en varmepumpe.

Hvad er et solvarmesystem?

Et solvarmesystem er et system, der kan bruges til opvarmning af varmt brugsvand og som backup til centralvarme. Solenergi er gratis, så du sparer ikke kun på fossil energi. Du vil også opleve, at din investering i et solvarmesystem tjener sig selv hjem i løbet af få år, da der jo ikke er omkostninger til energikilden.

Design af et solvarmesystem

For at kunne udnytte solens varme er der brug for solfangere til at opfange strålerne. Viessmann Vitosol har udviklet rør- og fladpladekollektorer til netop dette formål. Disse solfangere absorberer solens stråler og omdanner dem til brugbar varme. Ud over solfangerne består et  solvarmesystem af en absorber, et solkredsløb og en solvæske eller et solmedium. Når solens stråler rammer solfangerne, omdannes denne energi til varme i absorberen. Den pumpes først ind i bufferspanden eller varmtvandsbeholderen, og derfra distribueres den via kredsløbet i husstanden - enten som backup til varmekredsløbet eller til opvarmning af varmt brugsvand. Varmen transporteres først til den tilsvarende lagerenhed ved hjælp af solmediet. Fra varmtvandsbeholderen når varmen derefter frem til de steder, hvor den skal tappes, f.eks. til vandhanerne eller bruseren, i form af varmt vand efter behov.

Skal solvarme altid kombineres med gulvvarme?

En udbredt misforståelse er, at solvarme som backup til centralvarme kun er muligt i kombination med gulvvarmesystemer. Traditionelle radiatorer kan også anvendes sammen med solvarme. Udbyttet er kun en smule lavere i årsgennemsnit og skyldes primært de noget højere returtemperaturer fra radiatorerne.

Differentiering i henhold til anvendelsesmuligheder

Du kan bruge solenergi til dine egne behov på to måder. Nærmere oplysninger om opvarmning af varmt brugsvand og backup af centralvarme finder du i de følgende afsnit.

Diagram: opvarmning af varmt brugsvand med solvarme.

Kernen i denne løsning er den dobbelte varmtvandsbeholder, som f.eks. Vitocell 300-B. Når der er tilstrækkelig solindstråling, opvarmer solmediet i solvarmeanlægget vandet i varmtvandsbeholderen via den nederste indirekte spole.

Når temperaturen falder, fordi der tappes varmt vand, f.eks. til et bad eller en bruser, starter kedlen om nødvendigt for at levere yderligere varme via den anden kreds. Installationen af Viessmann Vitosol-solfangere er ukompliceret takket være de integrerede fremløbs- og returrør, en fordel, der også sikrer en forholdsvis lav investering.

Yderligere kombinationsmuligheder af et solvarmeanlæg med produkter i Vitocell-serien sikrer også en høj komfort ved opvarmning af varmt brugsvand. Du kan også bruge Vitocell 100-U/W eller Vitocell 100-W dual mode varmtvandsbeholdere, kombibeholdere eller varmelegemepufferbeholdere til opvarmning af vand som Vitocell 360-M. Vi har den rigtige varmtvandsbeholder til ethvert behov. Alle apparater kan problemfrit tilsluttes til solvarme.

Hvad skal du overveje, når du designer et system med solvarme?

Følgende tommelfingerregel gælder ved projektering af et solvarmesystem til et fritliggende hus eller et dobbelthus: Hvis solfangerarealet er orienteret mellem sydøst og sydvest, skal der regnes med 1,5 kvadratmeter fladplader eller 1,0 kvadratmeter rørfangerareal pr. 100 liter cylindervolumen. Udbyttetab som følge af ugunstig orientering eller hældning kan kompenseres ved at øge solfangerarealet en smule. Vores kvalificerede partnere vil hjælpe dig med din konstruktion.  

Diagram: opvarmning af varmt brugsvand og centralvarme med solvarme som backup.

Det solmedium, der opvarmes i solfangerne, kan også bruges til at opvarme vand til opvarmning. Hertil bruger varmekredsløbet via en varmeveksler vandet i solcylinderen, der kontinuerligt opvarmes af solfangerne. Kontrolenheden kontrollerer, om den ønskede rumtemperatur kan opnås. Hvis temperaturen er under den indstillede værdi, starter kedlen også. Solvarmeanlæg til opvarmning af varmt brugsvand og centralvarmeforsyning har et areal på ca. en kvadratmeter for hver ti kvadratmeter beboelsesareal.

Nyd godt af besparelsespotentialet ved solvarmeenergi

Et vigtigt område med besparelsespotentiale er opvarmning af varmt brugsvand. På vores breddegrader er solfangere kombineret med en varmtvandsbeholder det mest interessante alternativ til kedeldrift, især i sommermånederne. I et fritliggende hus kan solenergi dække op til 60 % af den energi, der kræves til opvarmning af varmt brugsvand. Hvis du kombinerer opvarmning af varmt brugsvand og opvarmning af brugsvand, sparer du ca. 35 procent af det samlede energiforbrug - hvert år. Selv i foråret og efteråret kan du ofte slukke for din kedel, når du bruger solenergi som støtte til din centralvarme.  

Billedet viser et søjlediagram, der viser solens dækningsgrad i løbet af året: fra 24 % i januar/december til 86 % om sommeren.

Udbyttet af et solvarmesystem afhænger i høj grad af forholdene på stedet. Særligt gode resultater kan opnås med sydvendte tage med en hældning på 30-40 grader. Hvis tagfladen vender mod øst eller vest, kan husejere forvente op til 20 % mindre udbytte ved en tilsvarende hældning. Den noget mindre gunstige orientering kan kompenseres med et større solfangerareal. Ud over tagets orientering og hældning er det også vigtigt, at det er tilstrækkeligt stort og så skyggefrit som muligt. Hvis nabohuse, træer eller bjerge kaster skygge på tagfladen i længere perioder i løbet af et år, vil solfangerudbyttet falde. Besparelserne på energiomkostningerne vil være mindre, og den økonomiske effektivitet vil lide under dette.

Hvis du ønsker at købe et solvarmeanlæg, bør du søge rådgivning hos vores kvalificerede partnere. Disse eksperter vil undersøge de lokale forhold og hurtigt bestemme den bedste måde at installere teknologien på og integrere den i dit varmesystem. De kan også tage sig af den professionelle planlægning og installere solvarmeanlægget, så det kører pålideligt og økonomisk i lang tid.

Viessmann rørkollektorer

Kvalitetsegenskaber for solvarme

For at sikre, at dit køb af et solvarmesystem betaler sig, skal teknologien fungere pålideligt i det lange løb. Et vigtigt kvalitetselement, som du bør overveje, er Solar Keymark-certifikatet. Dette er et kvalitetsmærke for solvarmeprodukter baseret på europæiske standarder. Det sikrer, at solvarmeenergi fungerer effektivt, og det er også en forudsætning for de nuværende offentlige støtteprogrammer.  

Viessmanns produkter til solvarme scorer højt på ydeevne og holdbarhed. Vitosol solfangere er fremstillet af korrosions- og UV-bestandige materialer. Dette bekræftes på imponerende vis ved kvalitetstest i henhold til teststandarden EN 12975. Dette bekræfter samtidig den konsekvent høje termiske ydelse. Den patenterede ThermProtect-funktion til temperaturafhængig nedlukning giver desuden en pålidelig beskyttelse mod overophedning. Absorberne i nye Viessmann-fladkollektorer som Vitosol 100-FM ændrer deres egenskaber (deres overfladestruktur), så de udstråler mere energi. Viessmann vakuumrørskollektorer som Vitosol 200-TM ophører med at overføre solenergi til solmediet over en vis solfangertemperatur. Fordelen: Planlægningen af solvarme er mere enkel, og installationsarbejdet er mindre. Komponenter som f.eks. forkølingsbeholdere og stagnationskølere er ikke nødvendige. Dette øger sikkerheden og reducerer investeringsomkostningerne.  

Solvarme til kommercielle processer

Solvarme kan være af særlig interesse for kommercielle processer, der kræver varme på et relativt lavt niveau. Den solfangerteknologi, der i øjeblikket er tilgængelig på markedet (med undtagelse af koncentreringssystemer), kan med solvarme levere varme på op til ca. 80 grader i hele Centraleuropa.

Alternative løsninger til stor efterspørgsel

På nogle områder i industrien er procesvarme ved meget høje temperaturer uundværlig. Det gælder f.eks. i fremstillingsindustrien for fødevarer, gødning og byggematerialer samt i medicinalvirksomheder og på hospitaler. Til højere varmebehov har Viessmann en række løsninger til produktion af varme, damp, elektricitet eller køling. Fossile energikilder som olie og gas samt vedvarende energikilder som træ og biogas kan anvendes som energileverandører. Store varmepumper er bedst egnede til varmeproduktion med miljøenergi. Til samtidig produktion af el og varme er gasdrevne kraftvarmeværker det foretrukne system.

Produkter

Med et bredt udvalg af flade- og rørskollektorer tilbyder Viessmann fleksible og individuelle løsninger til enhver anvendelse.