Anmod om rådgivning nu
Private Fagfolk

Spar på energien og reducer dine varmeudgifter

Anmod om rådgivning nu
Foto: Shutterstock / Dmytro Zinkevych

Energibesparelser og lavere varmeudgifter går hånd i hånd.

Det viser sig nemlig, at opvarmning af boligen udgør mere end to tredjedele af det endelige energiforbrug i private husholdninger. Den energi, der er nødvendig til opvarmning af varmt brugsvand, er ikke medregnet i dette tal.

Alene af denne grund er det altså værd at indføre nogle energibesparende foranstaltninger. Der er også andre grunde til at reducere varmeudgifterne, bl.a. den stigende miljøforurening, målsætningerne for energiomstillingen og ikke mindst de stigende brændstofpriser.

Med de rigtige foranstaltninger og den rette praksis er det ganske let at gøre energibesparelser til en del af din hverdag.

Konkrete tiltag til at sænke energiforbrug

Udluftning af varmesystem

Du kan f.eks. udlufte dit varmesystem med få enkle trin. Når alle luftbobler er fjernet fra varmesystemet, kan opvarmningsvandet strømme jævnt gennem varmerørene og overføre varmen uhindret til rummene. Dette giver ikke kun større varmekomfort, men eliminerer også irriterende lyde som brummen eller gurglen.

Sænkning af temperatur i udvalgte rum

Du kan også sænke temperaturen i et rum, afhængigt af rummets funktion og tidspunktet på dagen. På den måde kan du bruge energien meget mere effektivt.

Ventilation

Korrekt ventilation er også med til at spare energi. Du kan finde ud af, hvordan dette gøres i afsnittet nedenfor. Og det bedste af det hele er, at alle disse foranstaltninger ikke koster noget og nemt kan integreres i hverdagen.

For at høste fordelene ved yderligere besparelser skal der gennemføres tekniske foranstaltninger. Hydronisk balancering og regelmæssig vedligeholdelse af dit varmesystem af din lokale varmemester er de mest effektive måder at spare energi og reducere dine varmeudgifter på lang sigt. Sidst men ikke mindst er det også værd at reducere dit vand- og elforbrug for at spare energi over hele linjen.

Hvordan kan du spare energi?

En effektiv måde at spare energi på er at ændre din opvarmningspraksis, hvilket også kan reducere dine varmeudgifter. Det betyder dog ikke, at du skal gå på kompromis med komforten eller fryse inden for dine egne fire vægge. De følgende tre tips kan nemt integreres i din hverdag med en lille indsats:

Et varmesystem er et lukket system, hvori det opvarmede vand, der opvarmes af varmegeneratoren, cirkulerer. I praksis kan der dog komme luft ind i systemet, f.eks. ved diffusion eller ved arbejde på varmegeneratoren. Der dannes luftbobler, som forhindrer, at varmen fordeles jævnt i radiatoren. Det er ikke ualmindeligt, at der som følge heraf opstår mærkelige til irriterende lyde. Hvis dette sker, skal køleren afblæses. Vores guide til afblødning af varmesystemet viser dig, hvordan du gør det, og hvad du skal være opmærksom på.

Afluftning af radiatorerne er ikke den eneste metode til at reducere varmeudgifterne. Korrekt ventilation af rummene anses også for at være en af de mest effektive måder at spare energi på. Vigtigt: Når du ventilerer rummet, skal du åbne vinduerne helt i kort tid (ca. fem minutter) i stedet for at lade dem stå let åbne i lang tid. Vinduer, der er let åbne, bringer kun lidt frisk luft ind, men lukker meget varme ud. Skru ned for varmen, mens du lufter ud i rummet. Gentag processen op til tre gange om dagen, hvis det er muligt. Afhængigt af årstiden kan du også lufte ud i længere tid end 5 minutter.

Oplevelsen af varme er altid subjektiv. Den ene person kan måske lide det meget varmt, den anden lidt køligere. En ting er dog sikkert: Det behøver ikke at være den samme temperatur overalt i huset eller lejligheden. Rummene bruges trods alt på forskellig vis og opvarmes også indirekte, f.eks. af de personer, der befinder sig i dem, eller af elektriske apparater, der kører.

Hold temperaturen på følgende niveauer:

I legeværelse, arbejdsværelse og stue 20-22 grader, i køkken og soveværelse ca. 18 grader og i gangen 15 grader. Besparelsespotentialet viser, hvor vigtig den rigtige rumtemperatur er: Hvis du sænker rumtemperaturen med blot én grad Celsius, reducerer det varmeudgifterne med op til seks procent - i hvert fald i en ældre bygning. I nye bygninger kan besparelserne være mindre.

Tekniske foranstaltninger til at reducere varmeudgifterne

For at spare energi og reducere varmeudgifterne på lang sigt er de allerede nævnte tips ikke nok. I praksis er det bedst mulige besparelsespotentiale en kombination af korrekt opvarmningspraksis og teknisk optimering. Sidstnævnte omfatter hydraulisk afbalancering og regelmæssig vedligeholdelse af varmesystemet af en specialist.

Hydraulisk balancering for optimal varmefordeling

Radiatorer i en bygning varmer ofte ikke jævnt op. Jo større afstanden til varmegeneratoren er, eller jo tyndere varmerørene er, jo større er modstanden for det varme vand, der strømmer gennem systemet. Det betyder, at der ikke kommer den samme mængde vand til alle steder, hvilket resulterer i, at nogle radiatorer bliver varmere end andre. Det betyder, at der skal bruges meget energi til at opvarme alle rum til den ønskede temperatur.

For at sikre, at alle radiatorer i et bestemt system får den nøjagtige mængde varme, der er nødvendig for hvert enkelt rum, skal der udføres en procedure, der kaldes hydronisk afbalancering.

Uafhængige undersøgelser har vist, at hydraulisk afbalancering af et varmesystem øger energieffektiviteten med op til 15 %. Dette sparer ikke kun energi, men reducerer også varmeudgifterne.

Foto: Shutterstock / SpeedKingz

Spar energi med regelmæssig og kompetent vedligeholdelse

Regelmæssig vedligeholdelse af dit varmesystem forlænger varmesystemets levetid og sikrer en pålidelig og problemfri drift. Det er den eneste måde at sikre, at energien fra brændstoffet udnyttes effektivt og rent og dermed beskytte miljøet og spare på varmeregningen - uden at gå på kompromis med høj varme- og varmtvandskomfort.

Kedel, brænder og styreenhed udgør et system som en bilmotor. Hvis din bil var i drift i samme tidsrum som din kedel, ville den tilbagelægge mere end 60.000 km på et år. Og alle bilejere ved, at de skal have udført et serviceeftersyn med jævne mellemrum. Derfor bør dit varmesystem serviceres mindst en gang om året, ligesom din bil.

Fordelene ved regelmæssig service

Regelmæssig vedligeholdelse sparer ikke kun energi, men reducerer også varmeudgifterne. Ifølge eksperter kan der opnås potentielle besparelser på fem til syv procent af den anvendte energi sammenlignet med energiforbruget i et varmesystem, der ikke er serviceret. Det betyder, at der skal bruges betydeligt færre ressourcer til opvarmning. Ved at lade dit varmeanlæg servicere sikrer du derfor en ansvarlig drift.

Større effektivitet og længere levetid for varmesystemet
Reducerede varmeudgifter
Større driftssikkerhed i varmesystemet
Konstant højt niveau af varme og varmt brugsvandskomfort
Varmeproduktion med reducerede emissioner takket være økonomisk og ansvarlig drift
Bevarelse af ressourcerne gennem effektiv udnyttelse af den anvendte energi

Reducer dine varmeudgifter med energibesparende tips fra de professionelle

Tips til energibesparelser behøver ikke at være svære at gennemføre. Du kan også gøre meget selv i få trin. Det vil hjælpe dig med at spare energi og reducere fremtidige varmeregninger.

Lufttætte samlinger på vinduer og døre er uundværlige for at opvarme økonomisk. Før opvarmningssæsonen bør du kontrollere tætningerne og udskifte dem om nødvendigt.

Det er nemt at isolere varmerør og kræver ikke meget arbejde eller udgifter. Det giver dig også mulighed for at spare energi.

Kontroller regelmæssigt termostatventilernes funktion. En langsom eller endog fastsiddende termostat reducerer varmeeffekten. For at spare energi er det tilrådeligt at afhjælpe eventuelle problemer.

Kombiner alle foranstaltninger for at reducere varmeudgifterne til et minimum. Ud over de tre beskrevne tips er der andre nyttige foranstaltninger, der er hurtige at gennemføre og har et stort energibesparende potentiale:

  • Om natten bør du kun sænke temperaturen ved radiatorerne i stedet for at slukke dem helt, så rummet ikke køles for meget ned. Hvis rummet køler helt ned, skal der en større mængde opvarmningsvand til for at varme det op igen. Dette øger igen energibehovet.
  • Gardiner, der hænger foran radiatorerne, eller møbler lige foran dem, vil hindre varmen i at cirkulere i hele rummet. Varmeanlægget kan ikke opnå sin fulde effekt og skal levere mere varme for at sikre den ønskede rumtemperatur. Hold derfor radiatorerne fri for forhindringer.
  • Gardiner og skodder bør være lukkede om natten. Dette vil reducere det hurtige varmetab og holde kulde og træk ude.

Brug mindre vand og spar energi

Effektiv opvarmning er ikke den eneste måde at spare energi og reducere dine varmeudgifter på. Et sparsomt vandforbrug reducerer også energiforbruget. De følgende tips til at spare på vandet på badeværelset og ved tøjvask kan nemt og billigt integreres i dit liv.

Spar på vandet på badeværelset

Brugen af vandbesparende skylleventiler i toiletcisternerne reducerer vandforbruget. En konventionel cisterne bruger tre gange så meget vand som en cisterne med en vandbesparende skylleknap (1 gang skylning bruger ca. 9 liter vand).

Reparer dryppende vandhaner med det samme, ellers vil dit vandforbrug blive meget højt.

Vandbesparende brusehoveder og vandhaner anbefales kraftigt.

At fylde et badekar bruger tre gange så meget vand og energi. Ud over opvarmningsenergi er varmt vand en vigtig faktor i husholdningernes energiforbrug.

Brug en kop, når du børster dine tænder, og sluk for vandhanen, mens du gør det.

Spar på vandet, når du vasker vasketøj

Vask altid med en fuld vask. Undgå forvaskning og vask ved 60 °C i stedet for 90 °C. Forvaskning er kun nødvendigt for stærkt snavset vasketøj.

Brug sparecyklusser, hvis din vaskemaskine eller opvaskemaskine har dem. De tager nogle gange lidt længere tid, men er med til at spare vand og dermed energi.

En tørretumbler bruger dobbelt så meget energi som en vaskemaskine til den samme mængde vasketøj. Derfor er det bedst at tørre vasketøjet i et tørrerum eller udendørs, hvis det er muligt.

Spar på strømmen, og mindsk belastningen på klimaet

Ud over energi til opvarmning og varmt vand har et hjem brug for elektricitet. Selv om den procentvise andel af det samlede energiforbrug er relativt lille, er der mange grunde til at spare på elektriciteten. For det første fordi prisen på elektricitet stiger konstant, og for det andet fordi elektricitet stadig i vid udstrækning produceres i konventionelle kraftværker. Fossile brændstoffer som kul eller gas anvendes ofte som energikilder, og disse frigiver miljøskadelig CO2, når de brændes.

Sluk elektriske apparater helt i stedet for at bruge standby-tilstand

At spare på elektriciteten er en leg i mange aspekter af vores liv. Sluk f.eks. dine elektriske apparater som musikanlæg, fjernsyn og computere helt, hvis de ikke skal bruges i et stykke tid. Selv om mange apparater har en standbytilstand, som de hurtigt kan vækkes fra, fortsætter de ikke desto mindre med at forbruge strøm, mens de er i standbytilstand. For at opnå konsekvente besparelser bør du overveje en afbrudt stikkontaktliste med flere stikkontakter. Dette giver dig mulighed for at afbryde flere elektriske apparater fra stikkontakten på én gang.

Undgå strømslugende klimaanlæg

Klimaanlæg sikrer behagelige temperaturer på varme sommerdage. Men apparaterne er rigtige strømslugere. Hvis de bruges flere dage om året, vil de øge eludgifterne. Et væsentligt renere alternativ er varmepumpen med kølefunktion. Om vinteren opvarmer den rummene pålideligt og økonomisk. Om sommeren køler den rummene på en behagelig måde. Du kan finde flere oplysninger under Naturlig og aktiv køling.

Producer din egen elektricitet med et solcelleanlæg

Solcelleanlæg findes nu i mange udformninger og effektstørrelser. Hvis orienteringen og placeringen af dit hustag er den rigtige, kan et system installeres hurtigt og økonomisk. Den elektricitet, der produceres fra det, kan du levere til det lokale elnet, og du vil endda blive betalt for at gøre det. Eller du kan simpelthen bruge det selv. I så fald behøver du ikke længere at bekymre dig om, hvordan du skal spare på elektriciteten.

Du kan også finde flere oplysninger om energibesparelser i vores ofte stillede spørgsmål om opvarmning m.m.