Anmod om rådgivning nu
Private Viessmann-Partnere

Hvorfor skal jeg fylde vand på varmesystemet?

Anmod om rådgivning nu
Foto: © Zvone / Shutterstock

For at varmen kan nå ud til alle rum fra kedelrummet eller bryggerset, har varmesystemet brug for et vist systemtryk (også kendt som varmetryk). Hvis dette er for lavt, kan det have en negativ indvirkning på varmeeffekten. Mulige konsekvenser kan være kolde varmeflader og irriterende lyde fra varmeanlægget. Endelig vil varmegeneratoren ikke længere fungere optimalt, hvis systemtrykket er for lavt, hvilket medfører unødvendige varmeudgifter. Derfor er det vigtigt at fylde vand på varmeanlægget, når systemtrykket falder for lavt.

Hvilken rolle spiller vandtrykket i opvarmningen?

En varmegenerator er nødvendig for at opvarme rummene til behagelige temperaturer selv i de koldeste vintermåneder. Denne varmer opvarmningsvandet op til den nødvendige fremløbstemperatur, inden det transporteres ud i rummene. Varmepumpen er ansvarlig for transporten af vandet fra varmegeneratoren (som regel på nederste etage) til radiatorerne (som regel på øverste etage). Den skal opbygge et vist tryk, så opvarmningsvandet kan overvinde denne højdeforskel. Den enhed, der anvendes til dette, kaldes bar. En bar svarer omtrent til lufttrykket på jordens overflade. Ud over højdeforskellen er der tryktab i rørene, fittings og selve varmefladerne, som også skal kompenseres for.

Hvorfor mister varmesystemet overhovedet tryk?

Et varmekredsløb er teoretisk set et lukket system. I praksis trænger der imidlertid luft ind i varmerørene ad forskellige veje, og der dannes bobler. Luftboblerne reducerer varmeeffekten og forårsager også generende lyde. For at fjerne dette skal radiatorerne afblæses af og til. Der slipper dog altid en mængde opvarmningsvand ud i processen. Det betyder, at systemet mister vand, hver gang det bliver afblæst, hvilket medfører, at systemtrykket falder. Derfor skal varmeanlægget fyldes op med vand af og til. Andre mulige årsager til tryktab i varmeanlæg er en underdimensioneret sikkerhedsventil (ret sjældent), et forkert eller defekt membranekspansionsbeholder (DEV) og andre utætheder.  

Erfaringen har vist, at den hyppigste årsag, bortset fra en lækage, er, at trykket i ekspansionsbeholderen ikke længere er korrekt (dette kontrolleres og korrigeres i forbindelse med vedligeholdelse), eller at membranen er defekt, og at DEV'en er fuld af vand.

Varmepumpen er ansvarlig for transporten af vandet fra varmegeneratoren til radiatorerne. Foto: © Dmitry Kalinovsky / Shutterstock.com

Hvordan beregner jeg det optimale systemtryk?

Hvor højt systemtrykket skal være, eller hvor mange bar varmeanlægget skal fyldes op til, er forskelligt i hvert enkelt tilfælde. Den nødvendige formel er dog relativt enkel: For at bestemme det optimale systemtryk skal højdeforskellen mellem varmegeneratoren og den højeste radiator multipliceres med 0,1. Der skal lægges 0,5 bar til resultatet for at kompensere for eventuelle tryktab.

Formel

Systemtryk = højdeforskel (meter) x 0,1 (ingen enhed) + 0,5 (bar)

Her er et eksempel

Højdeforskellen mellem varmegeneratoren og den højeste radiator er 10 meter. På baggrund af dette bør systemets minimumstryk derfor være 1,0 bar (10 x 0,1). Når tolerancen på 0,5 bar lægges til, er resultatet et systemtryk på 1,5 bar.

Påfyldning af opvarmningsvand i 5 trin

Hvis du ønsker at fylde opvarmningsvandet op og dermed øge trykket i systemet, er det bedst at tilkalde en installatør. Hvis det nemlig ikke gøres korrekt, kan varmeanlægget blive beskadiget af forurenet vand, hvis det ikke gøres korrekt. En Viessmann-fagpartner ved derimod præcis, hvad man skal være opmærksom på, når man fylder opvarmningsvand på. Det er vigtigt at overholde følgende punkter:

  • Vandet skal være klart og fri for aflejringer og skal opfylde specifikationerne i VDI-retningslinje 2035
  • Kravene i drikkevandsbekendtgørelsen [Tyskland] skal også være opfyldt
  • Under ingen omstændigheder må der under påfyldning komme varmevand ind i varmtvandskredsløbet

De følgende anvisninger for påfyldning af opvarmningsvand er beregnet til anlægsejere, der har udført dette arbejde flere gange før.

  1. Sluk cirkulationspumpen og åbn alle termostatventiler helt. Du kan nu afblæse alle radiatorer. For ejendomme fordelt på flere etager er det bedst at starte fra bunden.
  2. Kontroller vandtrykket - enten på brugergrænsefladen på din varmegenerator eller på trykmåleren. Sidstnævnte har normalt markeringer, der fremhæver det ideelle systemtryk i farve.
  3. Fyld den tilsvarende vandslange med vand, indtil den løber over. Tilslut nu varmeanlægget til vandtilslutningen. Brug hertil specielle påfyldningsventiler fra Viessmann, så der ikke kommer opvarmningsvand ind i varmtvandskredsløbet.
  4. Åbn nu begge ventiler, og fyld på med opvarmningsvand, indtil det ideelle systemtryk er nået. Brug ovenstående formel til at beregne systemtrykket.
  5. Når brugergrænsefladen eller trykmåleren viser den ønskede værdi, kan du lukke ventilerne og lukke for vandhanen. For at sikre dig, at der ikke er kommet luft ind i systemet, kan du afblæse radiatorerne igen.

Vigtigt: Systemtrykket skal forblive konstant efter påfyldning og må ikke være under 1,3 bar. Hvis dette er tilfældet, er arbejdet lykkedes. Hvis trykket bliver ved med at falde, kan der være tale om en teknisk fejl. I så fald skal du kontakte din varmemester.

Hvor ofte skal jeg fylde vand på?

Hvor ofte der skal fyldes vand på varmeanlægget, skal afgøres for hvert enkelt anlæg. Ud over selve varmeanlæggets tilstand spiller også andre faktorer som f.eks. hyppig afblødning eller tekniske komponenter som ekspansionsbeholderen en rolle. I løbet af varmesæsonen er det tilrådeligt at kontrollere trykket i varmeanlægget regelmæssigt.

Tegn en servicekontrakt, og få ro i sindet

Uanset om det drejer sig om at fylde varmevand på eller kontrollere sikkerhedsudstyret - i mange tilfælde er det værd at tegne en servicekontrakt med din lokale installatør. En varmemester vil så komme forbi med jævne mellemrum for at sikre, at dit system fortsat fungerer korrekt. Hvis det er nødvendigt, vil teknikeren justere systemtrykket til den ideelle værdi.