Anmod om rådgivning nu
Private Viessmann-Partnere

Privatlivspolitik

Generelle oplysninger

Vi, Viessmann Climate Solutions SE (i det følgende benævnt "Viessmann" eller "vi") som en del af Carrier Global Corporation, tager beskyttelsen af dine personlige data meget alvorligt og overholder nøje de gældende databeskyttelsesregler. Disse omfatter primært den generelle databeskyttelsesforordning (herefter: "GDPR"), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679. Viessmann Climate Solutions SE er virksomheder, der er tilknyttet Viessmann Climate Solutions SE. Det er dem, som vi kan gøre en afgørende indflydelse gældende over for.

Personoplysninger registreres kun på vores hjemmesider og ved brug af vores apps og tjenester i det omfang, det er nødvendigt, og behandles kun til et bestemt formål. Personlige data er data, ved hvilke du kan identificeres personligt, eller andre relaterede data.

Ansvarligt organ/databehandler i henhold til den danske lov om databeskyttelse/GDPR:

Viessmann A/S

Guldalderen 2

2640 Hedehusene

Danmark

Telefon: +45 46 55 95 00

E-mail: info-dk@viessmann.com

  

Behandling inden for Viessmann-koncernen

Følgende virksomheder udfører arbejde for os, Viessmann Climate Solutions SE:

 • Viessmann A/S til salgs- og markedsføringsformål
 • Viessmann A/S for drift av våre nettsteder og apper samt markedsføring.
 • Viessmann IT Service GmbH for drift av backend-systemer.

De indsamlede data kan behandles af andre virksomheder, der tilhører Viessmann-koncernen, eller videregives til dem, hvis:

 • du er blevet informeret om dette og har givet dit udtrykkelige samtykke til det andetsteds (f.eks. forespørgselsformular),
 • det er nødvendigt til bestemte formål og til arbejdsdeling inden for Viessmann-koncernen, og der er indgået tilsvarende kontraktmæssige aftaler herom inden for Viessmann-koncernen,
 • dataene er blevet leveret efter at være blevet pseudonymiseret af den ansvarlige/databehandler, som garanterer, at det koncernselskab, der har til opgave at behandle dem, ikke kan vende denne proces, eller
 • oplysningerne er blevet gemt i anonymiseret form af det ansvarlige organ/den dataansvarlige, og de således gemte oplysninger er ikke længere omfattet af databeskyttelsesbestemmelserne.

Overførsel til tredjelande

Viessmann-koncernens selskaber behandler/overfører de data, som du har givet os, i/til steder i Danmark, EU og tredjelande (herunder USA), som har et passende databeskyttelsesniveau i henhold til art. 45 GDPR eller som giver passende garantier i henhold til artikel 45 GDPR. 46 GDPR.

Anvendelsesområde for privatlivspolitikken

Denne politik giver et overblik over, hvordan vi sikrer databeskyttelse, hvilken type data der indsamles til hvilket formål, og hvilket retsgrundlag der ligger til grund for indsamlingen og behandlingen af disse data. Den gælder for alle hjemmesider og apps, som Viessmann er ansvarlig for, og når du kontakter os via andre kommunikationskanaler. Hvis Viessmann-websteder og -apps afviger fra disse databehandlingsprincipper eller supplerer dem med deres egne, vil dette blive angivet tilsvarende på webstederne eller i appsene.

Denne privatlivspolitik består af fem dele:

 • Den første del (Bestemmelser for private brugere) gælder for private brugere af Viessmann-tjenester.
 • Anden del (Bestemmelser for kommercielle brugere) gælder for kommercielle brugere af Viessmann-tjenester.
 • Tredje del (Bestemmelser for ansøgere) gælder for private brugere af Viessmann-tjenester i forbindelse med jobansøgninger.
 • Fjerde del (Generelle oplysninger og bestemmelser for Viessmann-websteder og -apps) gælder for alle brugere, der anvender Viessmann-tjenester, -websteder og -apps.
 • Femte del (Oplysninger om de registreredes rettigheder) gælder for alle brugere, hvis data er omfattet af databeskyttelseslovgivningen, men som ikke er juridiske personer.
 • Vores websteder kan indeholde links til andre leverandørers websteder, men denne privatlivspolitik gælder ikke for sådanne websteder.

I. Bestemmelser for private brugere

Denne del af privatlivspolitikken gælder for private brugere af Viessmann-tjenester. Retsgrundlaget for behandling af dine data er dit samtykke, som du har givet i denne privatlivspolitik, eller, når dine data behandles for at give dig de ønskede oplysninger eller produkter, litra b), art. 6, STK. 1, GDPR.

Brug og kontrol af personoplysninger

De personoplysninger, som du giver os, omfatter, men er ikke begrænset til, følgende:

 • Dit navn
 • Din adresse (postnummer, by, gade og husnummer, evt. yderligere adresseoplysninger)
 • Din e-mail-adresse
 • Din fødselsdato
 • Dit køn
 • Dit telefonnummer og/eller mobiltelefonnummer
 • Dit land
 • Dine betalingsoplysninger
 • Din tidligere varmeleverandør
 • Produktnavn på dit Viessmann-produkt
 • Serienummer på dit Viessmann-produkt

Hvis du giver os personoplysninger, bruger vi disse til at besvare dine forespørgsler, til at behandle og gennemføre din rådgivningsanmodning, til teknisk administration, til log-in og i de tjenester, der tilbydes på de respektive websider eller apps. Retsgrundlaget for dette er litra b), art. 6, stk. 1, GDPR eller dit samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til brugen af de data, som du har givet, når som helst. For at gøre dette bedes du kontakte os, om muligt med angivelse af den/de anvendte tjeneste(r), ved at sende en e-mail til info-dk@viessmann.com.

Telefonisk kontakt fra Viessmann

Hvis du har accepteret vores privatlivspolitik og oplyst dit telefonnummer i forbindelse med din anmodning om rådgivning, kontakter vi dig telefonisk, inden vi videresender din anmodning om rådgivning til vores partnervirksomhed, så vi kan kontrollere dine oplysninger, drøfte dit projekt og henvise dig til den rette leverandør. Hvis du efterfølgende oplyser os dit mobiltelefonnummer, vil vi bede dig om feedback om den aktuelle situation via SMS, f.eks. Dette medfører ingen omkostninger for dig.

Skriftlig kommunikation fra Viessmann

Hvis du har accepteret vores privatlivspolitik og givet samtykke til vores e-mailsporing samt givet os din e-mailadresse og/eller dit mobiltelefonnummer, når du anmoder om en konsultation, registrerer vi dine åbninger og klik i e-mails, push-notifikationer og SMS-beskeder. Dette er nødvendigt for at give os mulighed for at igangsætte de enkelte procestrin i din ekspertkonsultation. Disse data bliver slettet efter konsultationen.

Oplysninger om videregivelse af dine data og evaluering

Hvis du har accepteret vores privatlivspolitik og givet os din e-mailadresse, når du anmoder om en konsultation, vil vi informere dig pr. e-mail om den aktuelle status for din konsultationsanmodning vedrørende vores service. Vi sender dig bl.a. en besked med kontaktoplysningerne på den handelspartner, du er blevet henvist til, og efter din konsultation får du mulighed for at bedømme denne entreprenør. Vi kan desværre ikke tilbyde dig en faglig rådgivningsservice, hvis du ikke oplyser din e-mailadresse i din konsulentforespørgsel.

Videregivelse af personlige oplysninger

Med henblik på at yde en specialiseret rådgivningstjeneste eller en henvisningstjeneste til en entreprenør i forbindelse med rådgivning og/eller køb, vedligeholdelse eller reparation af et varmesystem eller et andet produkt fra Viessmann-sortimentet vil vi med dit samtykke videregive de af dig oplyste personoplysninger til eksterne entreprenører, der samarbejder med os som partnere og er aktive i din region.

Denne handelspartner vil være forpligtet til at kontakte dig inden for en bestemt tidsramme for at give den specialiserede rådgivning og/eller det tilbud, du har anmodet om. Til dette formål vil kontrahenten kontakte dig via e-mail og/eller telefon.

Yderligere behandling og sletning af dine oplysninger

Desuden vil dine data ikke blive videregivet eller solgt til tredjemand, dvs. personer eller virksomheder, der ikke tilhører Viessmann-koncernen. Lagrede personoplysninger slettes, hvis du trækker dit samtykke til opbevaring af dem tilbage, hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige for at opfylde formålet med opbevaringen, eller hvis opbevaringen af andre juridiske grunde ikke er tilladt. Vi vil fortsat tilbyde dig yderligere oplysninger og tjenester pr. e-mail i op til 3 måneder efter afslutningen af din specialkonsultation.

Reklame og samtykke til reklame

Vi, dvs. Viessmann A/S, vil kun informere dig pr. e-mail, post eller telefon om Viessmann-produkter og -tjenester og eventuelt spørge dig om disse produkter og tjenester, hvis du har givet os dit udtrykkelige samtykke til at bruge dine personoplysninger til reklameformål (opt-in).

Dette gøres ved aktivt at sætte et kryds under vores formularer ved siden af udsagnet "Ja, Viessmann A/S må bruge min e-mailadresse og/eller mit telefonnummer til at informere mig om de nyeste produkter og tjenester. Jeg ønsker hermed også at benytte mig af muligheden for at videregive konstruktiv kritik og ros via markedsundersøgelser og opinionsundersøgelser. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke med virkning for fremtiden."

Bemærk venligst, at den tekst, der vises dig på det pågældende websted/app, kan indeholde en liste over forskellige virksomheder, hvis disse er relevante for din anmodning.

Hvis du har givet samtykke til, at vi må bruge dine data på denne måde, men ikke længere ønsker at modtage reklamer eller undersøgelser fra Viessmann, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med fremtidig virkning. Dine data vil i så fald blive slettet, eller hvis dataene stadig er nødvendige til fakturerings- og regnskabsformål, vil de fortsat blive gemt til disse formål. Du kan gøre dette ved at sende en e-mail til info-dk@viessmann.com.

Nyhedsbrev

Brug af personoplysninger ved tilmelding til nyhedsbrevet pr. e-mail

Hvis du tilmelder dig et af vores nyhedsbreve på Viessmann-webstederne eller i Viessmann-apps, vil din e-mailadresse blive brugt til informations- og reklameformål, indtil du afmelder dig fra dette nyhedsbrev. Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, gemmer vi din e-mailadresse, din IP-adresse og datoen for tilmeldingen. Denne lagring tjener udelukkende til at føre bevis i tilfælde af, at en tredjepart misbruger en e-mailadresse og tilmelder sig til at modtage nyhedsbrevet uden den berettigedes viden.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet med virkning for fremtiden. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan du til enhver tid afmelde dig ved at klikke på afmeldingslinket i nyhedsbrevet eller ved at sende en e-mail til info-dk@viessmann.com.

Optimering af indhold i e-mails og nyhedsbreve

Vi, dvs. Viessmann A/S, informerer dig pr. e-mail om Viessmann-produkter og -tjenester, hvis du har foretaget en tilsvarende forespørgsel om tjenester til Viessmann, hvis du har givet os dit udtrykkelige samtykke til at bruge dine personlige oplysninger til reklameformål (opt-in), eller hvis du har tilmeldt dig et af vores nyhedsbreve. For at kunne tilbyde dig indhold, der er optimeret specifikt til dine behov, anvender vi e-mailtrackingteknologier fra salesforce.com Germany GmbH.

Dette sker ved aktivt at sætte et kryds i et felt under vores formularer ved siden af udsagnet "Ja, jeg giver mit samtykke til e-mail og nyhedsbrevssporing, så indholdet kan optimeres til mig. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke med fremtidig virkning."

Sporing af e-mail og nyhedsbreve gør det muligt at analysere brugsdata statistisk. Vi registrerer både åbninger af e-mails og interne klik til dette formål. Disse oplysninger bruges til at gøre indholdet af e-mails og nyhedsbreve mere spændende og relevant samt til at måle marketingkampagnernes succes.

Hvis du har givet samtykke til, at vi må bruge dine data på denne måde, men ikke længere ønsker at modtage reklamer eller undersøgelser fra Viessmann, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med fremtidig virkning. Du kan gøre dette ved at sende en e-mail til info-dk@viessmann.com.

Brug af personoplysninger ved brug af kontaktformularen

Hvis du sender os forespørgsler via en af vores kontaktformularer, vil dine oplysninger fra forespørgselsformularen, herunder de kontaktoplysninger, du har angivet der, blive gemt hos os med henblik på behandling af din forespørgsel og i tilfælde af opfølgende spørgsmål om samme emne. Disse oplysninger videregives ikke til tredjemand.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til brugen af de oplysninger, som du har givet via kontaktformularen. Du kan gøre dette ved at sende en e-mail til: info-dk@viessmann.com.

Brug af personoplysninger ved brug af Viessmann Community

Hvis du registrerer dig i Viessmann Community ved at acceptere denne privatlivspolitik og åbne en brugerkonto, vil de data, du oplyser, blive stillet til rådighed for Viessmann Community og bruges til at behandle dine spørgsmål og kommentarer. Dette omfatter også samtykke til, at Viessmann må kontakte dig pr. e-mail og/eller telefon udelukkende med henblik på formål, der udelukkende vedrører indholdet af din forespørgsel.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at slette din brugerkonto med virkning for fremtiden. Dine data vil så blive slettet eller, hvis de stadig er nødvendige til andre lovmæssigt begrundede formål, fortsat blive gemt til disse formål. Efter sletning af din brugerkonto vil indholdet af dine bidrag til fællesskabet blive anonymiseret i Viessmann Community og forblive der. Det er dog ikke længere muligt at henføre disse bidrag til dig.

Brug af personoplysninger til registrering af arrangementer eller informationsbesøg

På nogle sider på vores websted har du mulighed for at indtaste personlige oplysninger for at tilmelde dig informationsbesøg, kurser eller arrangementer arrangeret af Viessmann. Vi bruger kun disse data til at behandle din anmodning. Hvis du indtaster din e-mailadresse og dit telefonnummer som deltager i et af vores arrangementer, modtager du en bekræftelsesmail og, afhængigt af arrangementet, en sms 30 minutter før dit tidsrum / før starten af dit arrangement. Når arrangementet er afsluttet, gemmes dataene med henblik på f.eks. evaluering af arrangementet. Disse data slettes senest efter 6 måneder, medmindre der er ikke-lovbestemte opbevaringsperioder, der strider mod dette, f.eks. faglige beviser, gæstfrihed, omkostninger osv.

Du kan tilbagekalde dit samtykke til brugen af de data, som du har givet under tilmeldingen, indtil arrangementets start. Du kan gøre dette ved at sende en e-mail til: info-dk@viessmann.com.

II. Bestemmelser for erhvervsmæssige brugere

Denne del af databeskyttelsesbestemmelserne gælder kun for kommercielle brugere som f.eks. entreprenører, industrivirksomheder, lokale myndigheder, handelsvirksomheder, planlæggere, arkitekter osv. og kun i det omfang disse brugere oplyser personoplysninger om kontaktpersoner på vores websteder og i vores apps med henblik på indgåelse og gennemførelse af kontrakter i overensstemmelse med litra b), art. 6, STK. 1, GDPR.

Personoplysninger indsamles og behandles af Viessmann til følgende formål:

 • Behandling af kundeforespørgsler
 • Videresendelse af oplysninger til kunder, der fremsætter anmodninger
 • Visning af oplysninger i Viessmann-fagfortegnelser (f.eks. søgning efter lokale handelspartnere på www.viessmann.dk)

IHvis du har givet os personlige oplysninger, bruger vi dem kun til at besvare dine forespørgsler, til at behandle kontrakter, der er indgået med dig, til teknisk administration, til at logge ind og til de tjenester, der tilbydes på de respektive websider eller apps.

Gemte personoplysninger slettes, hvis du trækker dit samtykke til opbevaring af dem tilbage, hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, der var tiltænkt med opbevaringen, eller hvis opbevaringen af andre juridiske grunde ikke er tilladt. Du kan gøre dette ved at sende en e-mail til info-dk@viessmann.com. Dine oplysninger vil derefter blive slettet, eller hvis oplysningerne stadig er nødvendige til kontrol-, fakturerings- og/eller regnskabsformål, vil de fortsat blive opbevaret til disse formål.

For andre personoplysninger, der behandles i forbindelse med levering og service i overensstemmelse med litra b), art. 6, stk. 1, finder databeskyttelsesbestemmelserne i de respektive generelle salgsbetingelser anvendelse.

Videregivelse af personoplysninger og virksomhedsdata

I forbindelse med levering af ydelser fra tredjeparter eller ydelser, der tilbydes af partnere (disse er anført i den respektive samtykke-tekst), videregiver vi med dit samtykke de af dig indtastede person- og virksomhedsdata til dem, primært med henblik på at etablere kontakt.

III. Bestemmelser for ansøgere

Denne del af databeskyttelsesbestemmelserne gælder for ansøgere, der reagerer på stillingsannoncer i Viessmann-koncernen eller hos tredjepartsvirksomheder, som Viessmann stiller en platform eller et partnerprogram til rådighed for stillingsannoncer/placering. Dette gælder kun i det omfang, disse ansøgere overfører personoplysninger til Viessmann som led i ansøgningsprocessen, f.eks. en ansøgning i papirformat, via e-mail, kontaktformularer med vedhæftede filer eller portaler, der drives af Viessmann (f.eks. lærlingeportalen), eller ved brug af elektroniske jobportaler, der drives af tredjeparter i overensstemmelse med det krævede indhold, også i overensstemmelse med yderligere lokale/provinslige specifikationer. Ansøgningsdokumenter, der indsendes på papir, scannes og lagres i vores systemer, hvorefter papiret bortskaffes af certificerede tjenesteudbydere i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.

Vi bruger dine personoplysninger udelukkende til at behandle din ansøgning og/eller som led i forvaltningen af talentforholdet og på grundlag af dit samtykke til denne privatlivspolitik.  Behandlingen af din ansøgning omfatter om nødvendigt også brugen af dine data med henblik på at kontakte dig via e-mail og/eller post og/eller telefon og, hvis det er relevant (f.eks. lærlingeportalen), også videresendelse af ansøgningsdokumenterne til tredjepartsvirksomheder. Ansvarlige for rekruttering og HR hos Viessmann A/S, har adgang til dine dokumenter. Den videre behandling sker anonymt med henblik på at vurdere succesen af jobformidlingen og de anvendte tekniske ansøgningskanaler samt ansøgernes kompetencer - ligeledes anonymt.

Med undtagelse af lærlingeportalen behandles oplysningerne ved hjælp af systemer fra Greenhouse Software, Inc. en virksomhed med hjemsted i USA. Til dette formål har Viessmann Climate Solutions Berlin GmbH indgået en kontrakt med Greenhouse Software, Inc. på grundlag af EU's standardbestemmelser om databeskyttelse i henhold til art. 46 GDPR.

Ansøgerens personoplysninger slettes automatisk tidligst efter 4 måneder, dog senest efter 6 måneder, fra det tidspunkt, hvor ansøgeren får besked om, at stillingen ikke vil blive besat af ham/hende, og forudsat at der ikke er yderligere lovmæssige krav mod sletning. Tidsfristen er baseret på kravene i den tyske lov om bekæmpelse af forskelsbehandling (AGG).

Ved optagelse i Talent Relationship Management-programmet vil dine data blive gemt i vores system i op til 365 dage, så du kan komme i betragtning på forhånd til fremtidige ledige stillinger. I den forbindelse vil vi bruge de oplysninger, du har givet os, til at kontakte dig pr. e-mail og/eller pr. post og/eller pr. telefon. Kun hvis du har givet dit udtrykkelige samtykke som svar på vores henvendelse, vil dine data fortsat blive gemt i vores system efter udløbet af denne periode, så du kan komme i betragtning til andre fremtidige ledige stillinger.

Hvis du tilmelder dig Viessmann Job Alert på Viessmanns karrieresider eller andre jobportaler, der drives af Viessmann, vil din e-mailadresse blive brugt til at sende dig jobtilbud, indtil du afmelder dig fra denne Job Alert. Når du tilmelder dig Job Alert, gemmer vi din e-mailadresse, din IP-adresse og datoen for tilmeldingen. Denne lagring tjener udelukkende til at levere beviser i tilfælde af, at en tredjepart misbruger en e-mailadresse og registrerer sig for at modtage Job Alert uden den autoriserede persons viden. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at modtage Job Alert med fremtidig virkning. Hvis du ikke længere ønsker at modtage Job Alert, kan du til enhver tid afmelde dig ved at klikke på afmeldingslinket i Job Alert eller ved at sende en e-mail til recruiting@viessmann.com.

Hvis du sender ansøgningsdokumenter i papirformat uden henvisning til stillingsannoncer i vores elektroniske formater, f.eks. som en spekulativ ansøgning, vil du modtage et resumé af denne privatlivspolitik sammen med en bekræftelse på modtagelsen af din meddelelse eller senest i tilfælde af et afslag fra os.

IV. Generelle oplysninger og bestemmelser for Viessmann-websteder og -apps

Disse bestemmelser gælder ud over bestemmelserne for private brugere og bestemmelserne for kommercielle brugere for Viessmann-websteder og -apps ud over bestemmelserne for private brugere og bestemmelserne for kommercielle brugere. Nogle af vores apps har deres egne supplerende politikker om beskyttelse af personlige oplysninger. Privatlivspolitikken for Viessmann ViCare- og Vitotrol Plus-apps kan findes på følgende link.

Databehandling ved konsultation af vores websteder og brug af vores apps

Viessmann indsamler automatisk oplysninger, som din browser eller appen overfører til os, og gemmer dem i vores serverlogfiler. Viessmann er ikke i stand til at henføre disse data til individuelle personer. Disse data bliver ikke kombineret med andre datakilder. Disse oplysninger består af:

 • Browsertype/version
 • Brugt operativsystem
 • Referrer URL (det tidligere besøgte websted)
 • Værtsnavn på den computer, der tilgår vores websted (v4- og v6-IP-adresse)
 • Tidspunktet for serveranmodningen

IP-adressen er en globalt gyldig identifikator for din computer, der tildeles entydigt af din internetudbyder, og i sin mest almindelige form (IPv4) består den af fire blokke af tal adskilt af prikker eller udvidet med yderligere tal (IPv6). Som privat bruger bruger du normalt ikke en fast IP-adresse, fordi du kun har en midlertidig adresse, som din udbyder tildeler dig ("dynamisk IP-adresse"). I tilfælde af permanent tildelte IP-adresser ("statiske IP-adresser") er det teknisk set muligt at tildele brugerdata entydigt ved hjælp af denne funktion.

Vi behandler de angivne data til følgende formål:

 • For at sikre en problemfri forbindelse til webstedet
 • For at sikre en bekvem brug af det nævnte websted
 • For at vurdere systemets sikkerhed og systemets stabilitet
 • Til yderligere administrative og statistiske formål

Personoplysninger i serverlogfilerne behandles på grundlag af litra f), art. 6, STK. 1, I GDPR. Denne tilladelse tillader behandling af personoplysninger inden for rammerne af den dataansvarliges "legitime interesse", medmindre dine grundlæggende rettigheder, frihedsrettigheder eller interesser går forud herfor. Vores legitime interesse er at lette administrationen og være i stand til at opdage og spore hacking. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne databehandling, hvis der er grunde, som findes i din særlige situation, og som gør databehandlingen uhensigtsmæssig. Det eneste, du skal gøre, er at sende en e-mail til den databeskyttelsesansvarlige. Vores legitime interesse følger af de ovenfor anførte formål med indsamlingen af data. Vi anvender under ingen omstændigheder de indsamlede data med henblik på at drage konklusioner om dig som person.

Serverlogfilerne med de ovennævnte data slettes automatisk efter 30 dage eller anonymiseres i tilfælde af brug til statistiske formål. Vi forbeholder os ret til at opbevare serverlogfilerne i længere tid, hvis der foreligger forhold, der tyder på, at der er forsøgt uautoriseret adgang (f.eks. et hackerforsøg eller et DDoS-angreb).

Databehandling til indtastning og adgang til vores websteder og apps - "Viessmann-konto

Viessmann anvender et centralt identitets- og adgangsstyringssystem ("IAM") ud over konventionelle login-funktioner (f.eks. bruger-id og adgangskode) til udstedelse, ændring og sletning af adgangs- og adgangstilladelser til ikke-offentlige eller ikke-gratis anvendelige hjemmesider og apps. Til dette formål vil følgende personoplysninger fra dig blive behandlet:

 • E-mail-adresse
 • ID
 • Websted/app anvendt med sidste tidsstempel
 • Brugerrolle(r)
 • Tidsstempel for sidste vellykkede login
 • For- og efternavn og andre data (afhængigt af det anvendte websted/den anvendte app)
 • Mobil-/telefonnummer (til 2-faktor-autentifikation)

Vi behandler de angivne data til følgende formål:

 • Oprettelse af "Viessmann-konto"
 • Oprettelse og forvaltning af adgangsrettigheder til apps og websteder
 • Oprettelse og forvaltning af rollebaserede adgangsrettigheder i apps og på websteder
 • Kontrol og visning af tilladelser af/til de respektive ansvarlige funktioner for de enkelte websteder og apps hos Viessmann
 • Formidling af oplysninger om det anvendte websted og den anvendte app (f.eks. ændringer, fejlmeddelelser, nye funktioner osv.)
 • Oprettelse og evaluering af aggregerede ("anonymiserede") nøgleindikatorer i forbindelse med brugen af websteder og apps

Afhængigt af det anvendte websted eller den anvendte app tjener følgende som retsgrundlag for tilladelse til at behandle dine personoplysninger:

 • opfyldelse af en kontrakt med dig i henhold til litra b), art. 6, stk. 1, GDPR, hvis genstand også omfatter brugen af Viessmann-websteder eller -apps
 • Dit samtykke i henhold til litra a), art. 6, stk. 1, GDPR, hvis du udtrykkeligt bliver bedt om det, eller
 • Af hensyn til vores legitime interesse i henhold til litra f), art. 6(1) GDPR.

Dette sidste retsgrundlag tillader behandling af personoplysninger inden for rammerne af den dataansvarliges "legitime interesse", medmindre dine grundlæggende rettigheder, frihedsrettigheder eller interesser går forud herfor. Vores legitime interesse er en effektiv administration af adgangs- og adgangsrettigheder og beskyttelse af websteder og apps samt de oplysninger, der behandles der, mod uautoriseret brug (f.eks. videregivelse, ændring og sletning). Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne databehandling, hvis der er grunde, som findes i din særlige situation, og som gør databehandlingen uhensigtsmæssig. Det eneste, du skal gøre, er at sende en e-mail til den databeskyttelsesansvarlige. Inden du gør indsigelse, bedes du kontrollere, om du selv er i stand til at slette brugerkontoen. Nogle brugerroller, især dem, der er baseret på samtykke, giver også mulighed for, at du selv kan slette dine personoplysninger via en selvbetjeningsfunktion. Vi bruger under ingen omstændigheder de indsamlede data til at drage yderligere konklusioner om dig som person eller til at oprette profiler.

Ovennævnte data slettes automatisk, hvis din brugerkonto er inaktiv i mere end 360 dage (baseret på det sidste tidsstempel for et vellykket login eller brug af webstedet eller appen) eller anonymiseres, hvis de skal bruges til statistik. Vi vil informere dig, inden denne frist udløber. Vi forbeholder os ret til at opbevare personoplysninger i længere tid, hvis der er juridiske eller kontraktmæssige grunde hertil, eller hvis der foreligger fakta, der antyder, at der er forsøgt uautoriseret adgang.

Links til eksterne websteder

Denne privatlivspolitik gælder udelukkende for Viessmanns websteder og apps. Disse kan indeholde links til tredjeparters webtilbud. Denne privatlivspolitik gælder ikke for disse webtilbud. I tilfælde af at du forlader Viessmann-websteder og -apps for at besøge en tredjepartsudbyders webtilbud, anbefaler vi, at du også læser den pågældende udbyders privatlivspolitik omhyggeligt.

Oplysninger om cookies og brug af analyseværktøjer

Vores behandling af personoplysninger ved hjælp af cookies og analyseværktøjer (liste over alle analyseværktøjer) er baseret på litra f), art. 6(1) GDPR. Denne tilladelse tillader behandling af personoplysninger inden for rammerne af den dataansvarliges "legitime interesse", medmindre dine grundlæggende rettigheder, frihedsrettigheder eller interesser går forud herfor. Vores legitime interesse er at analysere brugen af vores websted.

Behandlingen af personoplysninger af Google AdWords (liste over alle retargeting-teknologier) er baseret på litra f), art. 6, STK. 1, GDPR. Denne tilladelse tillader behandling af personoplysninger inden for rammerne af den dataansvarliges "legitime interesse", medmindre dine grundlæggende rettigheder, frihedsrettigheder eller interesser går forud herfor. Vores legitime interesse er den personaliserede visning af målrettet reklame og den statistiske analyse af effektiviteten af denne reklame (f.eks. bestemmelse af, hvor mange klik på et reklamebanner, der førte til et køb på vores websted)

Viessmann bruger cookies flere steder på sine websteder og i sine apps. Disse er designet til at gøre vores websted mere brugervenligt, effektivt og sikkert. Cookies er små tekstfiler, som arkiveres på din computer og gemmes af din browser. De fleste af de cookies, vi bruger, er "session cookies". Disse slettes automatisk efter dit besøg. Cookies forårsager ingen skade på din computer og indeholder ingen virus.

Viessmann bruger også analyseværktøjer til dette formål, f.eks. Webtrends eller Google Tag Manager (Firebase). De leverede og anvendte data indsamles og opbevares helt anonymt. Disse data kan under visse omstændigheder også gemmes uden for Tyskland eller Den Europæiske Union.

Ved vores implementering og brug af analyseværktøjer og sporingsteknologier anonymiserer vi personoplysninger så hurtigt som muligt enten på udbydersiden, reguleret af tilsvarende kontrakter, eller som en del af vores første brug, så din ret til information ikke kan udøves for alle de nedenfor anførte teknologier.

Du kan forhindre, at sådanne data overføres via tilsvarende indstillinger i din browser eller app eller i operativsystemmiljøet (iOS, Android), men dette kan føre til problemer med hentning eller drift eller i nogle tilfælde med funktionaliteten af det tilbudte indhold eller den tilbudte tjeneste.

Cookies fra tredjeparter

Viessmann anvender en række reklamepartnere, som hjælper med at gøre internettilbuddet og hjemmesiderne mere interessante. Derfor gemmes der også cookies fra partnervirksomheder på din harddisk, når du besøger disse hjemmesider. Der er tale om midlertidige/permanente cookies, som slettes automatisk efter den angivne tid. Disse midlertidige eller permanente cookies (med en levetid på 14 dage til 10 år) gemmes på din harddisk og slettes automatisk efter den angivne tid. Cookies fra vores partnervirksomheder indeholder kun pseudonyme, normalt anonyme data. Det kan f.eks. være data om de produkter, du har set, om du har købt noget, hvilke produkter du har søgt efter osv.

Som en del af dette indsamler nogle af vores reklamepartnere oplysninger om de websteder, du tidligere har besøgt, eller hvilke produkter du eventuelt har været interesseret i, for at kunne vise dig reklamer, der passer bedst til dine interesser. Disse pseudonyme data vil på intet tidspunkt blive sammenlagt med dine personlige data. Formålet er udelukkende at give vores reklamepartnere mulighed for at vise dig reklamemateriale, som kan være af interesse for dig.

Retargeting-teknologier

Vores websteder gør brug af "retargeting-teknologier". Disse teknologier bruges til at gøre internettilbuddet mere interessant for dig. Disse teknologier gør det muligt for os at vise reklamer til internetbrugere på vores partneres hjemmesider, hvis de allerede har vist interesse for vores butik og vores produkter. Vi er overbeviste om, at det generelt er bedre for internetbrugere at vise personlig, interesse-relateret reklame end reklame uden personlig reference. Visningen af reklamemateriale på vores partneres websteder er baseret på cookie-teknologi og en analyse af tidligere brugeradfærd. Denne form for reklame er fuldstændig pseudonym. Der sammenlægges ingen brugsprofiler med dine personlige data.

Ved at bruge vores websted giver du dit samtykke til brugen af cookies og dermed til indsamling, lagring og brug af dine brugsdata. Desuden gemmes dine data i cookies efter at browsersessionen er afsluttet, bl.a. for at de kan hentes igen ved dit næste besøg på hjemmesiderne. Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke med fremtidig virkning ved at afvise cookies i dine browserindstillinger.

Du kan finde dine aktuelle indstillinger på den side, du bruger, og der i footeren "Cookie & Tracking".

Acxiom

Brug af personoplysninger til kundeanalyse og andre reklameformål

For at udvælge specifikke målgrupper på grundlag af foruddefinerede kriterier og for at danne og henvende sig til nye ideelle målgrupper (potentielle nye kunder) med henblik på at gennemføre reklameaktiviteter anvender Viessmann en tjenesteudbyder til at analysere pseudonymiserede eller anonymiserede data (som ikke længere kan henføres til en bestemt person) fra relevante interesserede parter og eksisterende kunder.  

Ved hjælp af denne analyse kan vi bruge reklamekonti på digitale platforme til at nå de specifikke målgrupper gennem reklamer ved at sammenligne de stærkt krypterede stamdata for potentielle nye kunder med sammenlignelige stærkt krypterede stamdata fra pseudonymiserede Facebook- eller Google-brugere med henblik på at vise Viessmann-reklamekampagner til disse brugere. Viessmann lader formålsspecifikke virksomheder behandle disse data, f.eks. Acxiom Deutschland GmbH, Martin-Behaim Str. 12, 63263 Neu-Isenburg, Tyskland, for Facebook-aktiviteter. Acxiom pseudonymiserer alle data om de registrerede personer og fungerer i givet fald som "betroet tredjepart" ved visning af reklamer, f.eks. på Facebook. På Facebook vises denne behandling f.eks. i reklamepræferencerne under "Virksomheder, der har uploadet og delt en liste, som indeholder dine oplysninger".

Personoplysninger med henblik på kundeanalyse behandles på grundlag af litra f), art. 6, STK. 1, I GDPR. Denne tilladelse tillader behandling af personoplysninger inden for rammerne af den dataansvarliges "legitime interesse", medmindre dine grundlæggende rettigheder, frihedsrettigheder eller interesser går forud herfor. Vores legitime interesse er i analyse for at identificere potentielle nye kunder og til de ovennævnte formål. Vi bruger under ingen omstændigheder de indsamlede data med henblik på at drage konklusioner om dig som person. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne databehandling, hvis der er grunde, som findes i din særlige situation, og som gør databehandlingen uhensigtsmæssig. Det eneste, du skal gøre, er at sende en e-mail til den databeskyttelsesansvarlige, der er angivet nedenfor.

Betaling via Stripe

Inden for rammerne af nogle tjenester/køb tilbyder vi betaling via Stripe. Data overføres kun til Stripe, hvis du tidligere har givet dit samtykke til dette ved hjælp af en afkrydsningsboks eller brugen af betalingsprocessen generelt. Leverandøren af denne betalingstjeneste er Stripe Payments Europe, Ltd, The One Building, 1 Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Irland (i det følgende benævnt "Stripe"). Stripe indsamler dine kontaktoplysninger samt betalingsoplysninger såsom betalingsmetode, kreditkortnummer, kontonumre og de beløb, der skal betales. Desuden sætter Stripe cookies for at gennemføre betalingsprocessen og for at sikre sikkerheden i betalingsprocessen.

Vi har indgået en databehandleraftale med Stripe i henhold til art. 28 DS-GVO. Da Stripe har hovedsæde i USA, og da betalinger (afhængigt af den involverede bank eller det involverede kreditinstitut) kan blive behandlet uden for EU-området, har vi også indgået en kontrakt med Stripe i overensstemmelse med EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser til beskyttelse af dine data i tilfælde af overførsel til et tredjeland. Du kan finde flere oplysninger om Stripes databeskyttelse på https://stripe.com/de/privacy.

Retsgrundlaget for overførslen af data fra os til Stripe er din samtykkeerklæring (art. 6 stk. 1 p. 1 lit. a DSGVO). Du kan til enhver tid tilbagekalde din samtykkeerklæring. For at gøre dette skal du blot sende en e-mail til revoke+stripe+dk@viessmann.com. Virkningen af tilbagekaldelsen vedrører kun fremtiden. En betalingstransaktion, der først er bestilt, kan som regel ikke længere påvirkes af tilbagekaldelsen.

Vi gemmer kun dataene i det omfang, det er nødvendigt for faktureringen og for at overholde de lovbestemte opbevaringspligter for fakturaer.

  

V. Oplysninger om de registreredes rettigheder

Denne del af databeskyttelseserklæringen indeholder yderligere oplysninger om udøvelse af dine rettigheder som registreret over for Viessmann.

  

Din identitet

For at overholde de registreredes rettigheder i henhold til DS-GVO kan det være nødvendigt for Viessmann at anmode om yderligere oplysninger for at bevise din identitet i tilfælde af personoplysninger, der indsamles på grundlag af kontraktmæssige forhold, på et tilfældigt grundlag eller i tilfælde af begrundet tvivl. Dette er især tilfældet, hvis en anmodning om oplysninger er i elektronisk form, men det ikke kan konkluderes på grundlag af afsenderoplysningerne, om der er tale om en fysisk person.

  

Du har ret til at

 • at anmode om oplysninger om dine personoplysninger, som vi behandler, i overensstemmelse med artikel 15 i DSGVO. Du kan især anmode om oplysninger om behandlingsformålene, kategorien af personoplysninger, kategorierne af modtagere, som dine oplysninger er blevet eller vil blive videregivet til, den planlagte opbevaringsperiode, eksistensen af en ret til berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling eller indsigelse, eksistensen af en klageadgang, oprindelsen af dine oplysninger, hvis de ikke er indsamlet af os, samt eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, og, hvis det er relevant, meningsfulde oplysninger om detaljerne i den;
 • i overensstemmelse med artikel 16 i GDPR at anmode om at få rettet unøjagtige eller ufuldstændige personoplysninger, som vi har lagret hos os, uden forsinkelse;
 • i overensstemmelse med artikel 17 i GDPR anmode om sletning af dine personoplysninger, som vi har lagret hos os, medmindre behandlingen er nødvendig for at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed, for at overholde en retlig forpligtelse, af hensyn til offentlige interesser eller for at fastslå, udøve eller forsvare retskrav;
 • i henhold til artikel 18 i DSGVO at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, for så vidt som du bestrider oplysningernes nøjagtighed, behandlingen er ulovlig, men du gør indsigelse mod sletning, og vi ikke længere har brug for oplysningerne, men du har brug for dem til at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare dig, eller du har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21 i DSGVO;
 • i overensstemmelse med artikel 20 i DSGVO at modtage dine personoplysninger, som du har givet os i et struktureret, fælles og maskinlæsbart format, eller at anmode om at få dem overført til en anden dataansvarlig;

Hvis du vil udøve disse rettigheder, bedes du kontakte:

Databeskyttelsesansvarlig i Viessmann-koncernen

Viessmannstraße 1

D-35108 Allendorf (Eder)

Telefon: +49 6452 70-0

Fax: +49 6452 70-2780

E-mail: datenschutz@viessmann.com

 • Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke i henhold til artikel 7, stk. 3, i DSGVO. Det betyder, at vi ikke længere må behandle oplysningerne på grundlag af dette samtykke i fremtiden;

Du kan tilbagekalde dit samtykke via: widerruf@viessmann.com

 • klage til en tilsynsmyndighed i henhold til artikel 77 i DSGVO. Som regel kan du kontakte tilsynsmyndigheden på dit sædvanlige opholdssted eller vores hovedsæde til dette formål.

Kompetent tilsynsmyndighed

Den hessiske databeskyttelseskommissær

Postboks 3163

D-65021 Wiesbaden

Telefon: +49 611 1408-0

Fax: +49 611 1408-900

E-mail: poststelle@datenschutz.hessen.de

  

Yderligere oplysninger - Kontaktoplysninger

Din tillid er vigtig for os. Derfor står vi altid til rådighed for at besvare eventuelle spørgsmål, som du måtte have om behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du har spørgsmål, som ikke er besvaret i denne databeskyttelseserklæring, eller hvis du ønsker mere detaljerede oplysninger om et bestemt punkt, bedes du kontakte os:

  

Kontaktoplysninger for den databeskyttelsesansvarlige:

Databeskyttelsesansvarlig i Viessmann-koncernen

Viessmannstrasse 1

D-35108 Allendorf (Eder)

Telefon: +49 6452 70-0

Fax: +49 6452 70-2780

E-mail: datenschutz@viessmann.com

I overensstemmelse med artikel 13, stk. 2, litra d) DS-GVO giver vi dig her de oplysninger, du har brug for, for at du kan udøve din ret til at klage:

Kompetent tilsynsmyndighed

Den hessiske databeskyttelseskommissær

Postboks 3163

D-65021 Wiesbaden

Telefon: +49 611 1408-0

Fax: +49 611 1408-900

E-mail: poststelle@datenschutz.hessen.de

  

Meddelelse om sikkerhed

Vi gør alt for at opbevare dine personlige oplysninger på en sådan måde, at de ikke er tilgængelige for tredjeparter ved at træffe tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Ved kommunikation via e-mail kan der ikke garanteres fuldstændig datasikkerhed, så vi anbefaler, at du sender fortrolige oplysninger med posten.

Ændringer af databeskyttelseserklæringen

Denne databeskyttelseserklæring er i øjeblikket gyldig og har en status indtil den 27. august 2020.

På grund af videreudviklingen af vores websted og tilbud på det eller på grund af ændrede juridiske eller officielle krav kan det blive nødvendigt at ændre denne databeskyttelseserklæring. Du kan til enhver tid få adgang til og udskrive den aktuelle databeskyttelseserklæring på hjemmesiden  https://www.viessmann-climatesolutions.com/en/data-protection.html