Anmod om rådgivning nu
Private Viessmann-Partnere

Solceller - strøm fra solen

Anmod om rådgivning nu

Med et solcelleanlæg kan sollys konverteres til elektrisk energi. Dette er baseret på den såkaldte fotoeffekt, som blev opdaget og forklaret allerede i det 19. århundrede, men først anvendt i løbet af det 20. århundrede. Det første anvendelsesområde var rumrejser. I dag kan denne teknologi findes på mange tage og forsyner beboerne med elektricitet fra gratis solenergi.

Hvordan virker solceller?

Solceller omdanner strålingsenergi til elektrisk energi. Cellerne kan forbindes sammen til moduler og derefter installeres på tage, facader og i åbne rum. Elektricitetsproduktionen kan groft sagt opdeles i to trin:

  1. Høst af energi: Når lys falder på solcellemoduler (PV-moduler), frigøres elektroner i solcellerne. Positive og negative ladningsbærere samles ved de respektive elektriske kontakter, hvilket resulterer i en jævnstrømsstrøm mellem cellens for- og bagside. Denne fotoelektriske effekt opstår uden mekaniske eller kemiske reaktioner og er derfor vedligeholdelsesfri og ikke udsat for slitage.
  2. Energikonvertering: Den jævnstrøm, der genereres af solcellegeneratoren, omdannes derefter af inverteren (almindeligvis også kendt som en solcelleinverter eller en nettilslutningsanordning) til vekselstrøm, der er egnet til nettet (230 eller 400 volt vekselstrøm ved 50 Hz). Gennemprøvede sikkerhedsstandarder og fuldt udviklede processorer samt avanceret effektelektronik sikrer en effektiv konvertering af solenergien. Den producerede vekselstrøm kan derefter anvendes i hjemmet eller føres ind i det offentlige net.

Note: Der er forskel på solvarme og solceller. Et solvarme system er det overordnede udtryk for systemer der bruger solenergi, fx solcellesystemer, som omdanner solens stråler til energi og solfangersystermer, som bruger solens energi til at generere varme.

Solcelleeffektiviteten afhænger af fremstillingsprocessen af solcellerne. I Vitovolt 300 fra Viessmann skelner vi mellem monokrystallinske og polykrystallinske celler. Den følgende tabel viser, hvad der adskiller de to typer.

Type af solcelleBeskrivelseEffektivitet

Monokrystallinske  celler

Kraftfulde celler fra rene  enkeltkrystaller

14  til over  19  procent

Polykrystallinsk  celler

Fremstillet  af støbte siliciumblokke med krystaller af forskellig orientering

12  til over  17  procent

I de monokrystallinske solcellemoduler Vitovolt 300 er de særligt mørke monokrystallinske solceller placeret under en jernfattig, meget gennemsigtig specialglasplade. Sammen med en sort anodiseret ramme og en sort Tedlar-folie under cellerne skaber dette moduler, der tilbyder de højeste ydelsesværdier med maksimal stabilitet og et moderne design. På disse moduler yder vi en udvidet produktgaranti på 10 år og en ydelsesgaranti på op til 25 år på mindst 80 procent af den nominelle ydelse. Både monokrystallinske og polykrystallinske Viessmann-solceller er velegnede til brug i boliger, kommunale og kommercielle bygninger.  

Solceller: Kort beskrivelse af konstruktionen  

Foruden solcellerne består solcellemodulerne også af en inverter, kabler og frem for alt strømaftager. Dette kan være elektriske apparater, men også elopbevaring og forbindelse til det offentlige net.

Solinverteren er nødvendig, fordi solcellerne genererer jævnstrøm, hvilket ikke bruges i hjemmet. Derfor skal det konverteres til vekselstrøm, som er det vi bruger i vores hjem.

Fordelene ved Viessmann solceller

Med stigende brug af vedvarende energisystemer vokser forbrugernes vilje til selv at producere egen elektricitet. Et kraftigt solcellesystem giver i dag mulighed for, at bruge den gratis solenergi med profit. Ved at installere solcellemoduler tager du et ansvar for miljøet og yder et aktivt bidrag til at nedsætte CO₂-emissioner.

Med stigende energiomkostninger hjælper et solcellesystem dig med at spare penge og reducerer også din afhængighed af ​​energileverandører. Den selvproducerede elektricitet kan bruges til privat brug eller sendes til det offentlige net. Investeringen i et solcelleanlæg tjener sig selv hjem på få år, takket være den lovmæssigt regulerede aflønning eller besparelserne ved selvforbrug. Under alle omstændigheder medfører dette en stigning i værdien af ​​din bolig.

Uafhængig

Reducere afhængigheden af energileverandører og udsving i energipriserne.

Feed-in-aflønning

Mulighed for at levere overskydende elektricitet til elnettet og modtage betaling.

Stigning i ejendommens værdi

Øge ejendommens værdi ved at installere et solcelleanlæg.

Vedvarende energikilde

Brug af solenergi, som er ubegrænset og vedvarende.

Minimum vedligeholdelse

Lav vedligeholdelse og lang levetid for solcellemodulerne.

Selvforsyning med energi

Kan kombineres med batterisystemer for at øge selvforsyningen.

Ved at installere solcellemoduler viser brugerne deres ansvarlige holdning til miljøet og yder et aktivt bidrag til energieffektivitet ved at reducere CO₂-emissionerne. 8,5 m2 solcelleareal er nok til at dække en gennemsnitlig persons strømforbrug.

Vores solcellemoduler af høj kvalitet sikrer økonomisk effektivitet og en lang levetid. Omfattende serviceydelser - fra projektering og dimensionering til levering og vedligeholdelse - fuldender det solcelleprogram, der tilbydes af Viessmanns professionelle partnere.

Viessmanns solcelleteknologi tilbyder dig perfekt koordinerede komponenter, der består af solcellemoduler, invertere og monteringssystemer, samt elopbevaringssystemer og varmepumper som har til formål at generere din egen el samt mindske dit forbrug af fossile brændstoffer, for på sigt at spare penge og passe på miljøet.  

Effektivt brug af solenergi

Ejere af solcellesystemer tilbydes i øjeblikket to muligheder for at udnytte den producerede elektricitet: Elektriciteten kan enten føres ud i forsyningsnettet eller bruges helt eller delvis. Da selvgenereret solenergi er billigere end, hvis du køber elektricitet fra forsyningsnettet. Et optimalt systemkoncept kombineret med perfekt koordinerede komponenter sikrer et højt niveau af el.

Sikrer et effektivt selvforbrug

Selvforbrug giver økonomiske fordele, da solenergi, der produceres med solceller, er billigere end strøm fra elnettet. Et optimeret systemkoncept med perfekt tilpassede komponenter sikrer et højt niveau af selvforbrug.

Denne illustration viser muligheden for at kombinere dit solcelleanlæg med en Viessmann varmepumpe. [1] Solcellesystem [2] Solcelleinverter [3] Solcellemåler [4] Forbrug [5] Varmepumpe [6] Varmepumpe med Vitotronic 200 (Typ WO1C) [7] Dit ref. nr. og fodringen af forsyningsnettet [8] Offentligt strømnet

Kombiner solceller med en varmepumpe

Den mest effektive elektriske varmeproduktion er varmepumpen. Op til fire kilowattimer varme fås fra én kilowattime elektricitet ved hjælp af varme fra naturen. Så hvis en varmepumpe dækker energibehovet til rumopvarmning og varmt vand, kan solenergi muliggøre billig eller gratis el til varmeforsyning. Hvis du vil kombinere et solcellesystem med en varmepumpe, skal du vælge en varmepumpe, der optimerer dit eget forbrug og kan tilpasse dets funktion til genereringen af ​​solcellepanelet. Viessmann har udviklet et tilsvarende koordineret system af solceller og varmepumper til denne anvendelse.

Med dette system viser de årlige resultater en høj grad af selvforsyning med hensyn til husets energiforbrug.

[1] Solcellemoduler

[2] Solfangere

[3] Split luftvarmepumpe

[4] Udendørs enhed til varmepumpen

[5] Mekanisk ventilationsenhed

[6] Energilagringsenhed

Korrekt planlægning af solcelleanlæg er afgørende for en økonomisk drift

For at teknologien kan fungere økonomisk og pålideligt, er der nogle få punkter, der skal tages i betragtning. Ud over en høj produkt- og udførelseskvalitet afhænger det også af den rigtige planlægning. Enhver, der overvejer at købe et solcelleanlæg, bør først og fremmest undersøge hos en af vores partnere, om forudsætningerne er opfyldt.  

Figuren viser en matrix, der gør det muligt at planlægge solcelleanlæg på baggrund af tagets bredde og højde.

Placering af solceller

Sydvendte tage uden skygge er ideelle til solcelleanlæg. Med en hældning på 30-40 grader rammer solens stråler Vitovolt 300 solcellemodulerne i den helt rigtige vinkel, så cellerne producerer rigeligt med elektricitet. Hvis hældningen er gunstig, men placeringen flyttes mod øst eller vest, vil udbyttet i gennemsnit være 20 % lavere. For at kompensere for tabet skal du købe et større solcelleanlæg.  

Kontroller tagets bæreevne

Solcellemoduler tilføjer en stor vægt til et tag. En statiker kan hurtigt afgøre, om taget kan bære udstyret.  

Standardværdier for konstruktionen i beboelsesejendomme

Med Vitovolt 300-pakkerne fra Viessmann er det særligt nemt at vælge det rigtige solcelleanlæg ud fra få spørgsmål. Hvilket system boligejerne skal anskaffe sig, afhænger af antallet af personer i husstanden og den planlagte anvendelse af teknologien. Der er f.eks. behov for flere solcellemoduler, hvis solcelleanlægget også skal forsyne en varmepumpe med elektricitet.  

Personer i husstanden

Gennemsnitligt strømforbrug pr. år

Kun solceller

Solceller og varmepumpe

  

2

op til ca.  3000  kWh

XS

S

  

3

op til ca. 3500  kWh

S

M

  

4

op til ca. 4500  kWh

M

L

  

5

op til 6000  kWh

L

XL

  

fra 5

op til 6500  kWh

XL

XXL

  

fra 5

fra 6500  kWh

XXL

XXL

  

Hurtig FAQ om solceller

Hvilken tagform er egnet til drift af et solcelleanlæg, og er det nødvendigt med regelmæssig rengøring? Vi besvarer disse og andre spørgsmål nedenfor.

Viessmann solcellemoduler kan installeres hurtigt og sikkert på skrå tage (mellem 10 og 60 graders taghældning) og på flade tage. Den eneste vigtige faktor er, at det pågældende tag kan bære modulernes vægt uden risiko, selv under ugunstige forhold.

I praksis kan omkring 30 procent af et hus' samlede energibehov dækkes af solceller. Du kan opnå et højere selvforbrug ved hjælp af en strømlagerenhed, f.eks. Vitocharge. En andel på 70 til 80 procent er realistisk. Det er også fornuftigt at bruge en elbil eller en elcykel.

Moderne solcellemoduler er næsten selvrensende på grund af deres hældning og meget glatte overflade. Desuden fjerner vind og regn det meste af støvet. I tilfælde af sne eller grovere tilsmudsning forårsaget af f.eks. nedfaldne grene er det dog tilrådeligt at rengøre dem. Det er bedst at hyre et specialiseret firma til dette arbejde, da arbejdshøjden udgør en vis risiko. Der er også en risiko for, at garantien bortfalder på grund af forkert rengøring.