Anmod om rådgivning nu
Private Viessmann-Partnere

Kolofon og juridiske informationer

Udgiver

Viessmann A/S

Guldalderen 2, 2640 Hedehusene

Telefon: 004546559500

E-mail: info-dk@viessmann.com

  

Administrerende direktører:

Thomas Heim, Vanessa Hellwing, Dr. Markus Klausner

Eksekutivdirektører:

David Gitlin, Thomas Heim, Vanessa Hellwing, Randy Michel, Kevin O'Connor, Nadia Villeneuve

  

Viessmann-webstederne er udarbejdet med den størst mulige omhu. Viessmann kan dog ikke garantere, at oplysningerne heri er korrekte og nøjagtige. Ethvert erstatningsansvar for skader er udelukket, i det omfang dette ikke skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra Viessmann's side.

Viessmann forbeholder sig ret til at ændre indholdet af sine websteder til enhver tid efter eget skøn og uden forudgående varsel.

Viessmann-webstederne indeholder links til andre websteder. Viessmann er ikke ansvarlig for databeskyttelsesstrategien eller indholdet af disse websteder.

  

Oplysninger om bilæggelse af tvister ved forbrugervoldgiftsorganer

Viessmann deltager ikke i tvistbilæggelsesprocedurer ved et forbrugervoldgiftsnævn og er ikke forpligtet til at gøre det.

  

Carrier etisk kodeks

Speak Up

For at vi kan leve op til vores værdier, er det vigtigt at få kendskab til mulige forseelser og at sætte en stopper for dem. Du har til enhver tid mulighed for at indberette uregelmæssig adfærd via vores whistleblowing-system, Carrier - Speak up program.

En særlig tak til shutterstock.com og bildagentur.panthermedia.net og Unsplash for at stille billeder og grafik til rådighed til illustration af webstedet.