Anmod om rådgivning nu
Private Fagfolk

Kolofon og juridiske informationer

Udgiver

Viessmann A/S

Guldalderen 2, 2640 Hedehusene

Telefon: 004546559500

E-mail: info-dk@viessmann.com

 

Formand for bestyrelsen

Maximilian Viessmann

Eksekutivdirektører:

Thomas Heim, Vanessa Hellwing, Dr. Karsten Hoppe, Dr. Markus Klausner, Frauke von Polier

 

Viessmann-webstederne er udarbejdet med den størst mulige omhu. Viessmann kan dog ikke garantere, at oplysningerne heri er korrekte og nøjagtige. Ethvert erstatningsansvar for skader er udelukket, i det omfang dette ikke skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra Viessmann's side.

Viessmann forbeholder sig ret til at ændre indholdet af sine websteder til enhver tid efter eget skøn og uden forudgående varsel.

Viessmann-webstederne indeholder links til andre websteder. Viessmann er ikke ansvarlig for databeskyttelsesstrategien eller indholdet af disse websteder.

 

Oplysninger om bilæggelse af tvister ved forbrugervoldgiftsorganer

Viessmann deltager ikke i tvistbilæggelsesprocedurer ved et forbrugervoldgiftsnævn og er ikke forpligtet til at gøre det.

 

Viessmann adfærdskodeks | Adfærdskodeks

Viessmann-koncernen består af 13.000 familiemedlemmer, som har forpligtet sig til at leve de tre bindende værdier - teamorienteret, ansvarlig og iværksætterisk - hver dag på ny.

Whistleblowing / Viessmann - Integrity Line

For at vi kan leve op til vores værdier, er det vigtigt at få kendskab til mulige forseelser og at sætte en stopper for dem. Du har til enhver tid mulighed for at indberette uregelmæssig adfærd via vores whistleblowing-system, Viessmann - Integrity Line, og vores andre indberetningskanaler (telefonisk, via e-mail, pr. brev osv.).

En særlig tak til shutterstock.com og bildagentur.panthermedia.net for at stille billeder og grafik til rådighed til illustration af webstedet.