Anmod om rådgivning nu
Private Viessmann-Partnere

Varmepumper i ældre bygninger

Anmod om rådgivning

En varmepumpe udnytter naturlig energi på en særlig effektiv måde: Energi hentes fra den omgivende luft, jorden eller grundvandet ved hjælp af en varmeveksler og hæves i et varmepumpekredsløb til et temperaturniveau, der er nyttigt til opvarmning. Ved at bruge denne gratis energi fra naturen er man ikke længere afhængig af olie eller gas. Desuden tjener din investering sig selv hjem på få år.

Luft til vand varmepumper gør det nemt at modernisere varmeanlæggene  

De nye luft til vand varmepumper Vitocal 250-A og Vitocal 252-A gør det nemt at modernisere varmeanlæggene selv i ældre huse. Blandt innovationerne er det særligt propan kølemiddel, det patenterede hydrauliksystem og den nye elektroniske platform med Viessmann Energy Management.

Eksisterende radiatorer kan stadig anvendes

Vitocal 250-A er designet som et særligt pladsbesparende vægmonteret apparat, mens Vitocal 252-A er et kompakt gulvstående apparat med en integreret 190 liters varmtvandsbeholder. Apparaterne, der er specielt udviklet til modernisering af varmeanlæg i enfamilie- og tofamiliehuse, drives konventionelt med kølemidlet R290 (propan), som er særdeles energieffektiv i forhold til de kølemidler, der anvendes i andre varmepumper.

Med dette kølemiddel kan de nye varmepumper også opnå høje fremløbstemperaturer på op til 70 grader celsius, selv når det er minus 15 grader celsius udenfor. Generelt er det derfor muligt at fortsætte med at bruge de eksisterende radiatorer. Det er ikke nødvendigt at installere gulvvarme, hvilket bidrager til at holde udgifterne til moderniseringsprojektet inden for rammerne.

Omkostningsbesparende installation gennem innovativ hydraulik

Der er også sikret omkostningsbesparelser, hvis en eksisterende varmepumpe udskiftes med en af de nye, der har det patenterede Hydro AutoControl-hydrauliksystem. Dette tilpasser sig stort set alle eksisterende varmesystemer under moderniseringen og reducerer installationstiden betydeligt i forhold til andre varmepumper. Desuden er det hydrauliske system med til at reducere systemets pladsbehov med to tredjedele.

De nye luft til vand varmepumper Vitocal 250-A og Vitocal 252-A gør det nemt at modernisere varmeanlæggene selv i ældre huse.

Langt den mest lydsvage udedel af sin art

Den nye Vitocal-udedel har en fremragende forarbejdning og produktkvalitet. Den imponerer med sin støjsvage drift takket være et avanceret akustisk design. Disse enheder er særligt velegnede til tæt bebyggede områder.

Drift af varmepumper med et solcelleanlæg

Et solcelleanlæg er også en god måde at gøre brug af gratis miljøenergi på. Solcelleanlæg absorberer solstråling ved hjælp af en absorber, hvorefter solenergien omdannes til elektricitet. Afhængigt af orientering, solfangertype og global stråling kan et solcelleanlæg dække en stor del af et hus' elforbrug. I kombination med en varmepumpe kan solenergien anvendes til kølekredsløbsprocessen. Dette er med til at gøre systemets brugere lidt mere uafhængige af deres eludbydere. Desuden betyder denne kombination næsten helt kulstoffri varme, hvilket er godt for miljøet. Selve varmepumpen har en intelligent PV-optimeringsfunktion, som udnytter den selvproducerede solcelleenergi bedst muligt.

Kombinationen af varmepumpe og solceller kan også være nyttig for husejere, der ønsker at opnå standarden for et lavenergihus. Dette reducerer det årlige primærenergibehov og gør husejere berettiget til attraktive statstilskud til varmepumper i nybyggeri.

Uanset om varmepumpen anvendes i en ny eller ældre bygning, skal varmeanlægget for at sikre en pålidelig og økonomisk drift på lang sigt passe så godt som muligt til varmebehovet. I afsnittet om køb af varmepumpe forklares det, hvad boligejere bør være opmærksomme på, når de overvejer et sådant køb.

Mekanisk ventilation med varmegenvinding

For dem, der bor og arbejder i lukkede indendørs rum, er kontrolleret luftudveksling afgørende. Kontrolleret mekanisk ventilation sikrer et behageligt rumklima, reducerer ventilationsvarmetabet og sænker varmeudgifterne. Ventilationsaggregater genvinder op til 98 % af den latente varme i udsugningsluften og bruger den til at opvarme den indkommende udeluft. Når det kombineres med en Vitocal-varmepumpe, bliver det til et komplet klimaanlæg.