Anmod om rådgivning nu
Private Viessmann-Partnere

Varmepumper til nybyggeri: valg og systemstyrker

Anmod om rådgivning
Billede: © kazoka / Shutterstock.com

Varmepumper er en energi- og omkostningseffektiv opvarmning og i nye bygninger er betingelserne ideelle. Det er en af grundene til, at varmepumper er et stadig mere populært valg i byggeprojekter. Men hvorfor er varmepumper særligt populære i denne sammenhæng? Svaret på dette og andre spørgsmål kan findes nedenfor.

I nybyggeri er betingelserne for høj effektivitet optimale

Nye bygninger har normalt gode energiværdier og et lavt varmebehov. Det skyldes bl.a. den effektive isolering, som giver et meget lille varmetab. I kombination med gulvvarme eller radiatorer med stor overflade er fremløbstemperaturerne lave.

Et kig på, hvordan en varmepumpe fungerer, viser det tydeligt:  Hvis forskellen mellem fremløbstemperaturen (gulvvarme/radiator) og temperaturen i den omgivende energikilde (luft eller jord) er lille, skal der tilføres mindre energi. Som følge heraf er varmepumpens elforbrug i nye bygninger normalt lavere end i ældre bygninger. I øvrigt forbruges elektriciteten hovedsageligt af kompressoren, som spiller en stor rolle i at hæve energien fra omgivelserne til et højere temperaturniveau.

Yderligere fordele ved varmepumpen i nye bygninger

Krav til nybyggeri

Installationen af en varmepumpe bidrager til at opfylde de lovmæssige krav til nye bygninger.

Planlægning

Fælles planlægning af en ny bygning og et nyt varmesystem skaber optimale betingelser.

Forskellige faktorer påvirker valget af varmepumpemodel

Hvilken varmepumpe, der er egnet til en ny bygning, afhænger af forskellige faktorer. Relevante overvejelser omfatter:

  • Pladsmæssige forhold

  • Tilgængeligt budget

  • Beregnet varmebehov

Hvor meget plads er der i den nye bygning til varmepumpen?

Et afgørende kriterium er pladsbehovet. Da installationen af en varmepumpe i en ny bygning kan planlægges, før selve byggeriet går i gang, er det nemt at tage højde for den nødvendige plads i bygningen. Ofte er grunden der bygges på dog begrænset i størrelse. Dette spiller en rolle for både jordvarmepumper og luft/vand-varmepumper.

  • Luft til vand-varmepumper: Støjniveauet for varmepumpen, eller i det mindste udedelen, er relevant i denne forbindelse. Selvom støjudledningerne er lave takket være avancerede teknologier, som Viessmann Super Silent, er der stadig lovkrav. F.eks. skal varmepumpens placering vælges, så der holdes en minimumsafstand på tre meter til naboejendommen.

  • Jordvarmepumper: Støjniveauet er mindre kritisk i dette tilfælde. Den vigtigste overvejelse er, om det er muligt at bruge jorden som varmekilde. Som regel graves overfladekollektorer eller sonder ned i jorden til dette formål. Mens kollektorer optager mere plads på ejendommen, kan sondeboringer kræve en tilladelse til varmepumpen.

Hvad er det individuelle budget?

Omkostningerne ved en varmepumpe afhænger i høj grad af den valgte energikilde. Sammenlignet med jordvarmepumper er luft til vand-varmepumper billigere at planlægge og installere i nye bygninger og derfor billigere. Deres forholdsvis hurtige installationstid er en yderligere fordel.  

At bruge jorden som energikilde giver på den anden side større effektivitet i driften. Årsagen til dette er, at forskellen mellem temperaturen fra varmekilde (jorden) og fremløbstemperaturen er mindre. Det skyldes, at jordtemperaturen svinger mindre end lufttemperaturen i løbet af året.

  

Hvor stort er varmebehovet?

Før man køber en varmepumpe, er det nødvendigt med en omfattende planlægning af varmesystemet. I den proces bestemmes også varmebehovet. Værdien beregnet i kilowatt-timer pr. år angiver den mængde energi pr. kvadratmeter, der skal bruges til opvarmning i løbet af et år. Det har også indflydelse på valget af energikilde.

Mere uafhængighed og systemeffektivitet

Varmepumpen henter omkring 75 procent af den energi, der kræves til varmeproduktion, fra omgivelserne - luften eller jorden. Den resterende energi (strøm) til at drive varmepumpen kommer normalt fra det offentlige elnet.  

Denne del kan reduceres, hvis varmepumpen i en ny bygning kombineres med et solcellesystem, som også reducerer afhængigheden af elleverandører. Det skyldes, at den strøm, der er nødvendig for driften, dækkes til en vis grad med egenproduceret energi fra solen. Kombinationen med et batteri til oplagring af energien øger selvforbruget yderligere. Batteriet leverer så også strøm til varmepumpen, når solen ikke skinner.

Styring via app giver mere end blot bekvemmeligheden

Apps som ViCare tilbyder et højt niveau af brugervenlighed. Det skyldes, at systemet nemt kan styres via en smartphone eller tablet. Udover den høje brugervenlighed kan man også styre indstillingerne for varmepumpen, du kan koble både gulvvarmestyring og radiatortermostater på, så deres forbrug også kan tilpasses.  

Er varmesystemet samtidig koblet på ViGuide, som giver din installatør mulighed for at fjernovervåge systemet, så har du mulighed for langt bedre og hurtigere at få hjælp, hvis behovet opstår.