Anmod om rådgivning nu
Private Fagfolk

Luft/vand-varmepumper - luft som varmekilde

Anmod om rådgivning nu

Luft/vand-varmepumper er efterhånden blevet en af de mest almindelige typer af varmepumper i Danmark. Dette skyldes at effektiviteten på luft/vand-varmepumper er stigende og nu hvis ikke allerede, så snart, lige så effektive som jordvarmepumper. Samtidig er installationsomkostningerne ikke nær så store som på et jordvarmeanlæg.

Funktion af en luft/vand-varmepumpe

Hvordan varmepumpen genererer varmeenergi med luft kan forenkles med et eksempel på et køleskab. Men hvor kølekredsen i køleskabet fører den varme luft ud af køleskabet, fører luft/vand-varmepumpen varmen fra den omgivende luft ind i rummet. Helt specifikt trækker en ventilator energien ud af luften og overfører den til en varmeveksler (fordamper) installeret i varmepumpen. Her cirkulerer et kølemiddel som ændrer tilstand selv ved lav temperatur og fordamper.

For at hæve denne damp til et temperaturniveau der kan bruges til opvarmning og vandopvarmning, komprimeres den ved hjælp af en elektrisk drevet kompressor. Varmen overføres til varmeanlægget gennem en fordamper, hvori kølemidlet afkøles og ledes videre gennem en ekspansionsventil der tillader kølemidlet at vende tilbage til sin oprindelige tilstand. 

Luftvarmepumper er blandt de mest almindeligt anvendte varmepumper. Det skyldes ikke kun deres relativt lave investeringsomkostninger, men også deres forskellige installationsmuligheder.

I en luft/vand-varmepumpe i monoblokudførsel er alle komponenter der er vigtige for varmeudvindingen placeret inde i varmepumpen. Forbindelsesledningerne mellem indendørs og udendørs enhed kun er fyldt med vand, og derved kan sådanne enheder hurtigt og nemt tages i brug. Installatøren behøver ikke at have et kølecertifikat for at installere enheden. Og da de alle Viessmanns  enheder arbejder meget stille, er det muligt at installere et nærliggende boligområde.

Da ældre bygninger er meget forskellige alt efter deres alder og historie, er der behov for forskellige typer og mængder af arbejde. For at et nyt varmesystem kan få plads til og fungere fornuftigt i en ældre bygning, kan det være nødvendigt at opdatere lokalerne, røgsystemet, skorstenen og varmeisoleringen. Præcise detaljer kan kun oplyses af en varmeinstallatør efter en grundig inspektion.

Vitocal 222-S: Luftvarmepumpe med én udendørs enhed

Fordele ved en luft/vand-varmepumpe

Fordelene ved en luft/vand-varmepumpe varierer alt efter perspektiv. For bedre at kunne klassificere disse pumper er det nyttigt at skelne mellem deres grundlæggende og mere specifikke fordele.

De grundlæggende fordele ved en luft/vand-varmepumpe er først og fremmest den omkostningsfrie og, set fra et menneskeligt perspektiv, uendelige varmekilde. Ved at bruge denne energikilde bliver systemejerne lidt mindre afhængige af deres tidligere brændstofleverandører. Dette skyldes, at luften i modsætning til brændselsolie eller naturgas ikke er underlagt økonomiske eller politiske udsving. Desuden vil udgifterne til skorstene og røggasinspektører blive en saga blot. Når boligejerne beslutter sig for at anvende en luftvarmepumpe, kan de regne med høj driftssikkerhed og en stigning i ejendommens værdi. Andre økonomiske fordele ved en luftvarmepumpe er de attraktive tilskud fra staten, opfyldelse af alle EnEV-krav for nye bygninger og renoverede ældre bygninger samt drift med lav vedligeholdelse. Du kan læse mere om økonomisk støtte fra staten i afsnittet om finansiering af en luftvarmepumpe.Følgende liste giver et overblik over fordelene ved en luftvarmepumpe: 

  • Gratis varmekilde tilgængelig på alle tidspunkter af dagen
  • Relativt lave investeringsomkostninger
  • Kan udvides takket være kaskadefunktion
  • Ingen officiel godkendelse nødvendig
  • Velegnet til både nybyggeri og moderniseringsprojekter
  • Eftermontering er mulig

Ved at drive en luft/vand varmepumpe holder ejere af systemet ikke kun varmeudgifterne på et lavt niveau på lang sigt. De reducerer også mærkbart miljøbelastningen i form af CO₂-emissioner. Hvis boligejerne også vælger at købe varmepumpens elektricitet fra økologiske ressourcer, kan systemet fungere helt CO₂-neutralt.

Miljøbeskyttelsen er også vigtig på det klimapolitiske plan. Mange eksperter mener, at energiomstillingen kan gennemføres ved hjælp af varmepumper. Nøgleord: Sektorkobling, dvs. en intelligent sammenlægning af el- og varmemarkederne. Selv i dag skal grønne kraftværker jo stadig lukkes ned fra tid til anden for ikke at bringe netstabiliteten i fare. Varmepumper kan opsamle denne overskydende strøm, lagre den termisk og derefter bruge den til at levere varme hele året rundt.

Fordele i forhold til andre varmepumper

Ud over den omgivende luft leverer jorden og grundvandet også varmeenergi, som varmepumper kan generere varmeenergi fra. Når boligejerne står over for en købsbeslutning, bør de ikke ignorere fordelene ved luft/vand-varmepumpe i forhold til andre typer varmepumper. Disse er ganske mange.

Sammenlignet med varmepumper med jordvarmepumper er investeringsomkostningerne for en luft-/vand varmepumpe relativt lave. En af grundene hertil er den måde, hvorpå varmekilden udnyttes. I modsætning til en jordvarmepumpe kræves der hverken opgravning af jorden eller dybe boringer. I stedet er den udendørs enhed i en luftvarmepumpe fleksibel i sin installation. Den kan placeres på en sokkel eller på en vægmontering og udvinder varme fra udeluften. Den har et fodaftryk på omkring en kvadratmeter, afhængigt af modellen.

Planlægningsindsatsen for en luft/vand-varmepumpe er lille, da der kun skal tages hensyn til den passende varmeeffekt og støjbeskyttelse. Der er ikke behov for en officiel tilladelse, i modsætning til en jordvarmepumpe. Lydberegneren kan hjælpe med at vurdere lydudbredelsen.

Moderne luft/vand-varmepumper fra Viessmann arbejder meget lydløst og er næsten ikke hørbare under drift. Det har krævet mange års intensivt forsknings- og udviklingsarbejde at opnå dette. Viessmann-varmepumperne er udstyret med Advanced Acoustic Design, hvor alle varmepumpens komponenter er designet til at minimere støjen. Lavfrekvente lyde, der opfattes som særligt generende, er blevet minimeret.

Et helt system: Vitocal 252-A kombineret med solceller og oplader til elbiler.

Lokal myndighed og kommerciel brug er også mulig

Ud over det miljømæssige ansvar er en af fordelene ved en luftvarmepumpe, at den er hurtig og nem at bruge, især i den lokale og kommercielle sektor. Til den kommunale sektor tilbyder Vitocal 300-A f.eks. en nominel varmeeffekt på op til 47,2 kW. Den er udviklet med henblik på at være lydoptimeret. I en kaskade af 5 varmeanlæg opnår den en effekt på op til 236 kilowatt.

Hvorfor kan jeg stole på min Vitocal-varmepumpe?

Vitocal 250-A & 252-A varmepumper

Produktsortiment:

Luft/vand-varmepumper

Vitocal 250-A og 252-A luft/vand-varmepumperne er særligt velegnede til moderniseringsprojekter, Vitocal 200-A luft/vand-varmepumpen til nybyggeri. Sammenlignet med et brine/vand-system er investeringen i en luft/vand-varmepumpe lavere, da der ikke er udgifter til installation af en jordvarmeopsamler eller boring af huller til jordvarmesonder. Varmepumperne kan installeres både indendørs og udendørs. Udendørs installation er en særlig pladsbesparende løsning. Kun styreenheden monteres på væggen i huset.