Anmod om rådgivning nu
Private Viessmann-Partnere

Luft til vand varmepumper - luft som varmekilde

Anmod om rådgivning nu

Luft til vand varmepumper er efterhånden blevet en af de mest almindelige typer af varmepumper i Danmark.  Dette skyldes at effektiviteten på luft til vand varmepumper er stigende og nu hvis ikke allerede, så snart, lige så effektive som jordvarmepumper. Samtidig er installationsomkostningerne ikke nær så store som på et jordvarmeanlæg.

Sådan fungerer luft til vand-varmepumper  

Hvordan varmepumpen genererer varmeenergi med luft kan forenkles med et eksempel på et køleskab. Men hvor kølekredsen i køleskabet fører den varme luft ud af køleskabet, fører luft til vand varmepumpen varmen fra den omgivende luft ind i rummet. Helt specifikt trækker en ventilator energien ud af luften og overfører den til en varmeveksler (fordamper) installeret i varmepumpen. Her cirkulerer et kølemiddel som ændrer tilstand selv ved lav temperatur og fordamper.

For at hæve denne damp til et temperaturniveau der kan bruges til opvarmning og vandopvarmning, komprimeres den ved hjælp af en elektrisk drevet kompressor. Varmen overføres til varmeanlægget gennem en fordamper, hvori kølemidlet afkøles og ledes videre gennem en ekspansionsventil der tillader kølemidlet at vende tilbage til sin oprindelige tilstand.  

Luft til vand varmepumper er blandt de mest almindeligt anvendte varmepumper. Det skyldes ikke kun deres relativt lave investeringsomkostninger, men også deres forskellige installationsmuligheder.

I en luft til vand varmepumpe i monoblokudførsel  er alle komponenter der er vigtige for varmeudvindingen placeret inde i varmepumpen. Forbindelsesledningerne mellem indendørs og udendørs enhed kun er fyldt med vand, og derved kan sådanne enheder hurtigt og nemt tages i brug.  Installatøren behøver ikke at have et kølecertifikat for at installere enheden. Og da de  alle Viessmanns    enheder arbejder meget stille, er det muligt at installere et nærliggende boligområde.

Da ældre bygninger er meget forskellige alt efter deres alder og historie, er der behov for forskellige typer og mængder af arbejde. For at et nyt varmesystem kan få plads til og fungere fornuftigt i en ældre bygning, kan det være nødvendigt at opdatere lokalerne, røgsystemet, skorstenen og varmeisoleringen. Præcise detaljer kan kun oplyses af en varmeinstallatør efter en grundig inspektion.

Vitocal 222-S: Luft til vand varmepumpe med én udendørs enhed.

Fordele ved en  luft til vand varmepumpe

Fordelene ved en luft til vand varmepumpe varierer alt efter perspektiv. For bedre at kunne klassificere disse pumper er det nyttigt at skelne mellem deres grundlæggende og mere specifikke fordele.

De grundlæggende fordele ved en luft til vand varmepumpe er først og fremmest den omkostningsfrie og, set fra et menneskeligt perspektiv, uendelige varmekilde. Ved at bruge denne energikilde bliver systemejerne lidt mindre afhængige af deres tidligere brændstofleverandører. Dette skyldes, at luften i modsætning til brændselsolie eller naturgas ikke er underlagt økonomiske eller politiske udsving. Desuden vil udgifterne til skorstene og røggasinspektører blive en saga blot. Når boligejerne beslutter sig for at anvende en luftvarmepumpe, kan de regne med høj driftssikkerhed og en stigning i ejendommens værdi.

Andre økonomiske fordele ved en luft til vand varmepumpe er de attraktive tilskud fra staten, opfyldelse af alle EnEV-krav for nye bygninger og renoverede ældre bygninger samt drift med lav vedligeholdelse. Du kan læse mere om økonomisk støtte fra staten i afsnittet om finansiering af en luft til vand varmepumpe.

Følgende liste giver et overblik over fordelene ved en luft til vand varmepumpe:  

  • Gratis varmekilde tilgængelig på alle tidspunkter af dagen
  • Relativt lave investeringsomkostninger
  • Kan udvides takket være kaskadefunktion
  • Ingen officiel godkendelse nødvendig
  • Velegnet til både nybyggeri og moderniseringsprojekter
  • Eftermontering er mulig

Ved at drive en  luft til vand varmepumpe holder ejere af systemet ikke kun varmeudgifterne på et lavt niveau på lang sigt. De reducerer også mærkbart miljøbelastningen i form af CO₂-emissioner. Hvis boligejerne også vælger at købe varmepumpens elektricitet fra naturlige ressourcer, kan systemet fungere helt CO₂-neutralt.

Miljøbeskyttelsen er også vigtig på det klimapolitiske plan. Mange eksperter mener, at energiomstillingen kan gennemføres ved hjælp af varmepumper. Nøgleord: Sektorkobling, dvs. en intelligent sammenlægning af el- og varmemarkederne. Selv i dag skal grønne kraftværker jo stadig lukkes ned fra tid til anden for ikke at bringe netstabiliteten i fare. Varmepumper kan opsamle denne overskydende strøm, lagre den termisk og derefter bruge den til at levere varme hele året rundt.

Fordele i forhold til andre varmepumper

Ud over den omgivende luft leverer jorden og grundvandet også varmeenergi, som varmepumper kan generere varmeenergi fra. Når boligejerne står over for en købsbeslutning, bør de ikke ignorere fordelene ved luft til vand varmepumpe i forhold til andre typer varmepumper. Disse er ganske mange.

Sammenlignet med varmepumper med jordvarmepumper er investeringsomkostningerne for en  luft til vand varmepumpe relativt lave. En af grundene hertil er den måde, hvorpå varmekilden udnyttes. I modsætning til en jordvarmepumpe kræves der hverken opgravning af jorden eller dybe boringer. I stedet er den udendørs enhed i en luftvarmepumpe fleksibel i sin installation. Den kan placeres på en sokkel eller på en vægmontering og udvinder varme fra udeluften. Den har et pladsbehov på omkring en kvadratmeter, afhængigt af modellen.

Planlægningsindsatsen for en  luft til vand varmepumpe er lille, da der kun skal tages hensyn til den passende varmeeffekt og støjbeskyttelse. Der er ikke behov for en officiel tilladelse, i modsætning til en jordvarmepumpe.  

Moderne  luft til vand varmepumper fra Viessmann arbejder meget lydløst og er næsten ikke hørbare under drift. Det har krævet mange års intensivt forsknings- og udviklingsarbejde at opnå dette. Viessmann-varmepumperne er udstyret med Advanced Acoustic Design, hvor alle varmepumpens komponenter er designet til at minimere støjen. Lavfrekvente lyde, der opfattes som særligt generende, er blevet minimeret.

Et helt system: Vitocal 252-A kombineret med solceller og oplader til elbiler.

Lokal myndighed og kommerciel brug er også mulig

Ud over det miljømæssige ansvar er en af fordelene ved en luft til vand varmepumpe, at den er hurtig og nem at bruge, især i den lokale og kommercielle sektor. Til den kommunale sektor tilbyder Vitocal 200-A Pro f.eks. en nominel varmeeffekt på op til 128 kW.  

Hvorfor kan jeg stole på min Vitocal-varmepumpe?

Vitocal 250-A & 252-A varmepumper

Produktsortiment:

Luft til vand varmepumper

Vitocal 250-A og 252-A luft til vand varmepumperne er særligt velegnede til moderniseringsprojekter, Vitocal 200-A luft til vand varmepumpen til nybyggeri. Sammenlignet med et brine/vand-system er investeringen i en luft til vand varmepumpe lavere, da der ikke er udgifter til installation af en jordvarmeopsamler eller boring af huller til jordsonder. Varmepumperne kan installeres både indendørs og udendørs. Udendørs installation er en særlig pladsbesparende løsning. Kun styreenheden monteres på væggen i huset.