Anmod om rådgivning nu
Private Viessmann-Partnere
Vitocal 350-A

Luft til vand varmepumpe

Luft til vand varmepumpe til udendørs/indendørs opstilling

Nominel varmeydelse: 3 til 9 kW
Fremløbsstemperatur på 65 °C
Perfekt til modernisering
Særligt stille

Energieffektive varmepumper - få mere at vide om de forskellige typer og deres fordele!

Learn more now
Nominel varmeydelse

10,6 til 14,5 kW

Høje fremløbstemperatur

op til 65 ° C

Lave driftsomkostninger

på grund af høje COP værdier

Lav støj

på grund af radialventilatoren, den lydoptimerede konstruktion samt reducerede ventilatoromdrejninger i natfunktionen

Høj effektivitet i alle driftspunkter hele året

og dermed lave driftsudgifter på grund af det innovative RCD-system (Refrigerant Cycle Diagnostic System) i forbindelse med den elektroniske ekspansionsventil (EEV)

Betjeningsvenlig varmepumperegulering Vitotronic 200

med mulighed for fjernstyring og -overvågning via Vitocom 100 og 300 samt kaskadefunktion af op til fem varmepumper

Mulighed for kaskade

med 5 enheder

Effektiv afrimning

ved at vende kølekredsen

Uden- og indendørs opstilling

med dertil tilpasset tilbehør

Integreret energiopgørelse

Integreret energiopgørelse

Med meget høje fremløbstemperaturer på op til 65 °C er Vitocal 350-A særligt velegnet til modernisering, eller når der er behov for et højt niveau af varmt brugsvandskomfort.

Vitocal 350-A – perfekt til modernisering

Luft til vand varmepumpen Vitocal 350-A er særlig egnet til modernisering af varmeanlæg, og udnytter effektivt energien fra den omgivende luft.  

Vitocal varmepumper fra Viessmann udnytter den gratis og ubegrænsede naturlige varme fra miljøet. Denne varmeteknik hører til de mest økonomiske og rene muligheder for at producere varme: Der bruges ikke fossile brændstoffer, man bliver uafhængig af stigende fossile energipriser, og varmepumpen kan efter ønske kombineres med solvarme.

Luft til vand varmepumpen Vitocal 350-A med nominelle varmeydelser fra 10,6 til 14,5 kW opnår fremløbstemperaturer op til 65 °C og er særdeles egnet til modernisering. Dermed er de også velegnede til brug i ældre varmeanlæg med radiatorer. Som standard råder varmepumpereguleringen til Vitocal 350- A over en integreret kaskadefunktion som kan kaskadere op til fem varmepumper i bygninger med høje varmebehov, og dermed opnå varmeydelser op til 72,5 kW.

Den elektroniske ekspansionsventil og RCDsystemet giver Vitocal 350-A en særlig høj effektivitet hele året. Luft til vand varmepumpen opnår høje ydelsestal op til 3,6 (iht. EN 14511 ved luft 2 °C/vand 35 °C), som fører til høje årseffektfaktorer og meget lave driftsomkostninger.

RCD står for Refrigerant Cycle Diagnostic System og sørger i Vitocal 350-A for den permanente overvågning af kølekredsen. I forbindelse med den elektroniske ekspansionsventil (EEV) sørger systemet for den højeste effektivitet i alle driftspunkter. Ud over dette gemmes vigtige driftsparametre, som om nødvendigt indgår i diagnosen, optimeringen, energistatussen og i beregningen af årseffektfaktoren (JAZ).

Vitocal 350-A kan efter ønske installeres i eller uden for huset. Varmepumpens tre-trins radialventilator arbejder meget støjsvagt. I forbindelse med den strømningsteknisk optimerede luftføring og det lydisolerede kabinet er Vitocal 350-A meget støjsvagt. Desuden reducerer den trinregulerede ventilatorregulering omdrejningstallene og således støjemissionerne yderligere under natdrift.

Den høje fremløbstemperatur gør det muligt med brugsvandstemperaturer op til 55 °C i varmtvandsbeholderen afhængigt af anlægsudførelsen. På den måde giver Vitocal 350-A en særlig høj brugsvandskomfort. Den høje fremløbstemperatur på 65 °C når Vitocal 350-A selv ved udetemperaturer på minus 10 °C

For at kunne lede varmen ind i huset fra den udendørs opstillede varmepumpe tilbyder Viessmann et komplet tilbehørsprogram. Dette omfatter også specielle, isolerede rørsystemer.

Brugervenlig betjening

Praktisk, intelligent og nemt: Vitotronic tilbyder kontrol af hvert varmesystem.

Vitotronic 200 - kan betjenes når som helst ved hjælp af en app på en smartphone.

Vitotronic 200

Produktdetaljer

Nominel varmeydelse (kW)


10,6 kW | 14,5 kW

Coefficient of performance ε (COP) ved opvarmning

op til 3,6 (ved luft 2 ℃/vand 35 °C)

Energiklasse*

12.7  kW: A++ / A+ | 16.7 and 20.6  kW: A+ / A+
* ved lavtemperaturanvendelse (35 °C)

Energiklasse drikkevandstilberedning

-

Anvendelsesområde

Enfamiliehus, nybyggeri og modernisering

Betjening

Vitotronic 200 regulering med klartekst- og grafikvisning, betjening via Vitotrol App mulig.

Brugsvandsopvarmning

Yderligere varmtvandsbeholder nødvendig til høj varmtvandskomfort.

Yderligere kendetegn

Særligt egnet til modernisering på grund af 65 °C fremløbstemperatur, også ved vinterlige udetemperaturer.

Produktsnit