Anmod om rådgivning nu
Private Fagfolk

Olieopvarmning - gennemprøvet effektivitet, avanceret teknologi

Anmod om rådgivning nu
En blå-gul flamme, der produceres af et oliefyr.

Olievarmeanlæg har været i brug i årtier. De er kendetegnet ved deres høje driftssikkerhed og økonomiske effektivitet. En ud af fire varmegeneratorer bruger stadig råolie til at opvarme bygningen til den ønskede temperatur. Det viser den vigtige rolle, som olieopvarmning stadig spiller.

Fra fritliggende huse med et lavt varmebehov til lejlighedsbygninger og store industriprojekter: Vi har det rigtige oliefyr med den tilsvarende opvarmningsteknologi til ethvert behov. Mens bygninger med et meget stort varmebehov opvarmes pålideligt og sikkert med kondensations oliefyr eller lavtemperatur-oliefyr, er olievarmeanlæg med kondensationsteknologi nu obligatorisk i boligbyggerier op til 400 kilowatt (kW).

Fordele

Meget pålidelig
Etableret teknologi, der har været anvendt i årtier
Nem vedligeholdelse og reparation
Sikker forsyning takket være de mange importlande (op til 30 producentlande)
Mangfoldighed af leverandører giver mulighed for mere omkostningseffektiv bestilling af olie
Lavprisdrift med effektiv opvarmningsteknologi
Kan også anvendes i nye bygninger
Forskellige kombinationer mulige
Fremtidssikret kontrolteknologi

Hvordan fungerer olieopvarmning?

Ud over den målbare varme (brændværdi) produceres der varme røggasser med temperaturer på op til 200 grader Celsius ved forbrænding af olie. Afhængigt af sammensætningen af den anvendte brændselsolie varierer røggassernes bestanddele i surhedsgrad og kan beskadige både selve oliefyret og røgrørene, herunder skorstenen. Af denne grund leder lavtemperatur-oliefyr røggasserne direkte ud i det fri, så der ikke opstår kondensering. Et oliefyr med kondenseringsteknologi løser netop dette problem ved bevidst at få røggasserne til at kondensere. Den kondensationsvarme, der frigøres i processen, udnyttes i varmesystemet, hvilket reducerer belastningen på oliefyret - og sparer penge for ejeren af systemet. 

Kondenserende oliefyr teknologi betyder ressourceeffektivitet

Kondenserende oliefyr udvinder næsten al varmen i røggasserne og omdanner den til ekstra varmeenergi. Viessmann kondenserende oliefyr er derfor udstyret med Inox-Radial-varmevekslere i rustfrit stål. Disse køler røggasserne, inden de ledes ud i skorstenen, så meget, at den vanddamp, der er indeholdt i disse gasser, bevidst kondenseres. Dermed frigøres yderligere varme, som overføres til varmesystemet. Dette reducerer varmeudgifterne i det lange løb og skåner samtidig miljøet. Der skal nemlig brændes mindre fossilt brændsel for at opnå den samme mængde varme.

Kondensat på en varmeveksler er et klassisk symbol på olieopvarmning.

Høj effektivitet af olieopvarmning

Ved at købe et kondenserende fyr yder du et aktivt bidrag til at spare på ressourcerne og energien. Virkningsgraden af disse oliefyr er uovertruffen høj, idet op til 98 procent af den anvendte brændselsolie omdannes til varme. For anlægsejerne betyder det lave varmeudgifter.

Krav til driften af et oliekondensationsvarmeanlæg

Der er nogle få ting, der er nødvendige for driften af et oliekondenseringsfyr. Kondensationsoliefyr er kendetegnet ved, at de afkøler forbrændingsgasserne og får dem til at kondensere. For at dette kan fungere, skal røggasserne ledes forbi det kølige returvand. Hvis temperaturen på dette returvand er for høj, vil der ikke ske kondensering. Derfor er det vigtigt, at fremløbstemperaturen er så lav som muligt. Dette kan primært opnås med store varmeflader som f.eks. gulvvarme eller vægvarme. 

Desuden kan de sure bestanddele i kondensatet på lang sigt beskadige aftrækssystemet. Ved køb af et olievarmeanlæg bør boligejere derfor kigge efter et egnet røgrørssystem, der er modstandsdygtigt over for vand og syre. Det syreholdige vand skal også bortskaffes. Derfor er det vigtigt, at boligejere tænker på kondensatafledning, inden de køber et oliefyr. Kondensatet kan som regel ledes direkte ud i spildevandet. I nogle få tilfælde er det dog nødvendigt at neutralisere det, inden det udledes.

Røggassernes tæthed reduceres også. Et naturligt træk i det fri er ikke længere muligt på grund af de lave densitetsforskelle. Derfor skal der anvendes en ventilator (f.eks. brænderventilator).

Opvarmningsteknologi med ny bioolie

Vores oliefyr leveres færdigudrustet til at kunne anvendes ved overgang fra fossil olie til brændselsolie blandet med en vis procentdel bioolie og kan således også anvendes med vedvarende brændselstyper. En langsigtet endelig omstilling til vedvarende brændsler som f.eks. anvendelse af miljøenergi med en varmepumpe eller biomasse med et fastbrændselsfyr kan realiseres trinvis.

Grønne brændstoffer 

Den nyeste generation af oliefyr til flydende brændsel fra Viessmann er forberedt til brug af grønne brændsler.

Olietanken som en vigtig del af et olievarmesystem

Det er nødvendigt at have et lager af brændselsolie, så den automatisk og i den rigtige mængde kan komme ind i forbrændingskammeret. Tanken, der er nødvendig til dette formål, er normalt fremstillet af metal eller plast. For at mindske risikoen for lækager er mange tanke dobbeltvæggede og har også sikkerhedskomponenter som f.eks. en grænseomformer eller andre måleinstrumenter.

Et udvalg af solvarmeanlæg, der kan kombineres med olieopvarmning.

Forbedre livscyklusvurderingen af et olievarmesystem

Når du køber et nyt oliefyr, er det også vigtigt at tage livscyklusvurderingen med i betragtning. Denne kan forbedres, hvis boligejerne tilslutter deres oliefyr til et andet opvarmningssystem. Dette kan enten være et solvarmeanlæg eller en varmepumpe. I begge tilfælde opvarmer systemejerne på en ansvarlig og økonomisk måde, da begge opvarmningssystemer har adgang til gratis og næsten uendelige varmekilder.

Kombiner olieopvarmning med solvarmeteknologi og udnyt gratis solenergi

Et nyt olievarmesystem kan kombineres med gratis solenergi: Alle vores oliefyr er konstrueret til tilslutning af et solvarmeanlæg til opvarmning af varmt brugsvand eller som backup for centralvarme. Ved dobbelt drift leverer solvarmeanlægget varmt brugsvand og kan næsten helt erstatte oliefyret i foråret og efteråret.

Kombinationen reducerer varigt varmeudgifterne. Desuden giver solvarmeteknologien dig en vis grad af uafhængighed af din brændselsleverandør. Fra styreenhed til reservedele og styring via app garanterer den anvendte systemteknologi et samspil mellem alle komponenter.

Hvorfor skulle du modernisere dit olievarmeanlæg, hvis det stadig fungerer?

Ældre oliedyr arbejder ineffektivt og bruger meget mere brændstof end nødvendigt. De er også meget mere modtagelige for defekter og svigt, som normalt opstår, når der er mest brug for varmeenergi. I begge tilfælde fører det til høje varmeudgifter. Desuden forbrænder olievarmeanlæg olie for at generere varme. Ved afbrænding af olie produceres skadelige gasser som f.eks. kuldioxid, der er en væsentlig medvirkende årsag til den globale opvarmning. Da nye oliefyr forbrænder mindre olie for den samme mængde varme, sparer de ikke kun penge for systemejerne, men mindsker også påvirkningen af miljøet. 

 

Olievarmeanlæg til lokale myndigheder og kommercielle applikationer

Som allerede nævnt er den teknologi, der anvendes i olievarmeanlæg, gennem mange år afprøvet, pålidelig i drift og en garanti for en økonomisk anvendelse. Viessmann-oliefyr fås i mange forskellige effektniveauer. Til erhvervsmæssig brug omfatter Viessmanns produktprogram kondensations oliefyr med en nominel varmeeffekt på op til 545 kW og lavtemperatur-oliefyr på op til 2000 kW.

Hvilken type fyr der er bedst egnet til den specifikke anvendelse - lavtemperatur- eller kondenserende oliefyr - skal undersøges som led i en omfattende forberedelse og planlægning af projektet.

Fordelene ved lavtemperatur-oliefyr

Oliefyr med konstant temperatur er forældede. De blev drevet med en konstant fyrvandstemperatur uanset behovet og derfor uden at tage hensyn til vejrforholdene. Som følge heraf blev en stor del af energien ikke brugt og gik tabt. Avancerede lavtemperatur-oliefyr tilpasser derimod deres fyrvandstemperatur præcist til de aktuelle vejrforhold og varmebehovet.

Når det drejer sig om gennemprøvet opvarmningsteknologi i det mellemste ydelsesområde, opfylder Viessmanns lavtemperatur-oliefyr alle krav til den nyeste opvarmningsteknologi. Med en nominel varmeeffekt på op til 2000 kW dækker de økonomisk og pålideligt det store varmebehov, der ofte findes i erhvervslivet. Takket være deres sektionsformede design er Viessmann støbejerns lavtemperatur-oliefyr lette at manøvrere og hurtige og enkle at installere. Det betyder, at installationen er mulig uden problemer, selv på trange steder. Lavtemperatur-oliefyr fra Viessmann er velegnede til erhvervsvirksomheder og kommuner, både ved nybyggeri og modernisering.

Produktsortiment til opvarmning med olie

Vores sortiment af oliefyr opfylder alle dine ønsker til et effektivt olievarmesystem - uanset om det er til brug i et fritliggende hus eller et lille lejlighedsbyggeri. Med et bredt udvalg af forskellige ydelser på op til 80 kW er oliefyr også ideelt forberedt til enhver anvendelse.