Anmod om rådgivning nu
Private Viessmann-Partnere

Alternativer til gas opvarmning

Anmod om rådgivning nu
Foto: © Fizkes / Shutterstock.com

Find det rigtige alternativ til gasvarme

Stigende gaspriser, som i øjeblikket er genstand for stadig større udsving, samt den klimapolitisk usikre fremtid for gasvarme får mange husejere til at overveje alternativer til deres egen gasvarme. Der er en række ting at overveje - men hvor og hvordan starter man bedst? I den følgende vejledning præsenterer vi et par muligheder, hvis du ønsker at skifte fra gasvarme til et opvarmningssystem med vedvarende energi. Bemærk venligst, at det ikke er muligt at give generelle anbefalinger, da bygninger, lokale forhold og individuel opvarmningsadfærd varierer meget. Omfattende rådgivning fra en lokal Viessmann-partner er vigtig.

Udskiftning af din gasvarme med en varmepumpe

Mange steder anvendes varmepumper i nye bygninger. Men det kan også betale sig i eksisterende bygninger, hvis du konverterer fra et gasvarmesystem til en varmepumpe. Ikke alene reducerer du forbruget af fossile brændstoffer og sparer dermed værdifulde ressourcer og reducerer udledningen af klimaskadelig CO2. Du vælger også et støjsvagt, økonomisk og sikkert varmesystem. Den nye Viessmann Vitocal-varmepumpe er endda specielt udviklet til brug i eksisterende bygninger. Få mere at vide om den smarte varmepumpe:  

Naturlig energi i stedet for fossil naturgas

I princippet bruger varmepumpen såkaldt miljøenergi. Den udvinder varmeenergi fra luften, jorden eller grundvandet. På baggrund af varmepumpens særlige funktion anvendes energien til gengæld til at fordampe et kølemiddel, som derefter komprimeres og dermed opvarmes. I varmepumpens lukkede kredsløb overføres denne varme til opvarmningsvandet, som igen kan bruges til opvarmning af rummene eller til opvarmning af varmt vand. I modsætning til gasopvarmning kræver varmepumpen således slet ikke nogen forbrændingsproces. Kun ca. en fjerdedel af den anvendte energi må være i form af elektricitet. Hvis du ønsker at droppe fossile brændstoffer helt, bør du vælge en elpris eller producere din egen elektricitet med et solcelleanlæg. Det øger ikke kun din selvforsyning med energi, men reducerer også CO2-emissionerne til et minimum. Du kan også leje et modulopbygget Viessmann Electricity-energisystem, herunder solceller, varmepumpe og elopbevaring, hos Viessmann Electricity.

Gradvis overgang til vedvarende energi: gashybridvarmesystemet

Hvis du allerede ejer et gasvarmeanlæg og spekulerer på, hvilke alternativer til gas der er mulige i den nuværende situation, kan en hybridløsning også være en mulighed for dig. Et eksisterende system kan f.eks. med fordel suppleres med varmepumpe- eller trævarmesystemer som nævnt ovenfor. Viessmann tilbyder bl.a. en varmepumpe af den nyeste generation som hybridvariant - Vitocal 250-AH. I en sådan kombination fungerer gasvarmesystemet som en spidslastkedel. Det betyder, at den altid er tændt, når der er et større behov for varme eller varmt vand. Et andet alternativ til ren gasopvarmning er tilføjelse af et solvarmeanlæg. Den overtager varmtvandstilberedningen og understøtter opvarmningen. Om sommeren kan man så helt undvære gasvarmeanlægget.

Tips til at reducere gasforbruget

Det er ikke altid muligt at modernisere varmesystemet med det samme af forskellige årsager. Et alternativ er den allerede nævnte hybridløsning. I samarbejde med din VVS-installatør kan du også planlægge en fuldstændig omlægning på længere sigt, hvor gashybridvarmeanlægget i første omgang er en midlertidig løsning. Desuden er det tilrådeligt at planlægge en omfattende modernisering af opvarmningen nu. Yderligere foranstaltninger som f.eks. udskiftning af radiatorer eller isoleringsforanstaltninger kan således tages i betragtning med det samme. Som et alternativ til at købe et nyt system kan du også leje en Viessmann-varmepumpe.

Reducer dit gasforbrug

Du bør også sørge for at reducere dit gasforbrug. På den måde sparer du ikke kun på ressourcerne og reducerer CO2-emissionerne, du påvirker også aktivt dine energiomkostninger. Det er bl.a. vigtigt at indstille termostaten korrekt. Det er ikke alle rum, der skal opvarmes på samme niveau. Uden yderligere foranstaltninger kan en grad mindre i rummene spare op til seks procent af energien. Der er også et potentiale i at optimere forbruget af varmt vand. Du kan finde flere tips til energibesparelser i afsnittet om opvarmningsvejledninger under energieffektivitet.