Anmod om rådgivning nu
Private Fagfolk

Nye varmeanlæg i ældre bygninger

Anmod om rådgivning nu
Foto: © ArTono / Shutterstock.com

Nye varmeanlæg i ældre bygninger - effektiv og professionel modernisering

Før eller siden vil alle, der bor i en ældre bygning, spørge sig selv, hvordan de mest effektivt kan modernisere deres gamle varmeanlæg. Modernisering af varmeanlæg kan også være interessant for ejere af nyere bygninger. Men mange husejere føler sig afskrækket af de juridiske bestemmelser og de høje investeringsomkostninger. I vores guide besvarer vi de grundlæggende spørgsmål, der er relevante for emnet modernisering af varmeanlæg i ældre bygninger.

Hvornår betragtes en bolig som en ældre bygning?

Mange boligejere er i første omgang usikre på, om deres ejendom overhovedet tæller som en ældre bygning. Det er vanskeligt at give en samlet definition af en ældre bygning, fordi der er betydelige forskelle mellem bygningsalderen med hensyn til bygningsstruktur, materialer og grundplaner. For at gøre vores anbefalinger så nyttige som muligt for anlægsejere baserer vi spørgsmålet om, hvad der udgør en ældre bygning, på praktiske hensyn. Vi medtager også moderne eksisterende bygninger blandt de ældre bygninger. Så hvis du planlægger at modernisere dit varmesystem og ikke bor i et nybyggeri, vil vores vejledning også give dig et praktisk overblik.

Hvilke omkostninger skal du overveje, når du moderniserer varmesystemer i ældre bygninger?

Da ældre bygninger er meget forskellige alt efter deres alder og historie, er der behov for forskellige typer og mængder arbejde. For at et nyt varmesystem i en ældre bygning kan det være nødvendigt at modernisere lokalerne, røgsystemet, skorstenen og varmeisoleringen for at få plads til og drive et nyt varmesystem på en fornuftig måde. Præcise detaljer kan kun gives af en varmeinstallatør efter en grundig inspektion.

Ud over disse forpligtelser bør du drøfte aspekter som f.eks. brandsikkerhed i kedelrummet med din varmemester og den ansvarlige røggasinspektør, inden du køber et Viessmann-varmeanlæg. Desuden skal der tages hensyn til sikkerheden ved installation af en tank eller boringer til jordvarmesonderne i forbindelse med en jordvarmepumpe.

 

Hvilket nyt varmesystem er egnet til din ældre bygning?

Der findes ikke noget generelt svar på dette spørgsmål, da mange faktorer spiller en rolle. I princippet er der mange Viessmann-varmesystemer, som du kan vælge imellem, når du skal modernisere varmeanlæg i ældre bygninger. Fokus er på innovation og effektivitet - med de klimapolitiske ændringer skal nye varmeanlæg reducere forbruget af fossile brændstoffer. Der er en række måder at gøre dette på.

Ikke alle systemer er egnede til alle eksisterende bygninger. Alt efter hvilken teknologi der er tale om, er der en række forskellige krav, der skal opfyldes. Derfor er det så meget desto vigtigere, at du på forhånd afklarer nogle ting for dig selv og definerer dine udvælgelseskriterier. Nedenfor får du at vide, hvad du bør kigge efter, inden du træffer din beslutning, og hvilke varmesystemer der bedst kan anvendes i en ældre bygning.

Det første spørgsmål er, hvilken energikilde du gerne vil bruge til opvarmning i fremtiden, eller hvor vigtigt bæredygtighed og uafhængighed af elforsyningsvirksomheder er for dig. Derudover vil anskaffelses- og driftsomkostningerne næsten helt sikkert spille en rolle, når du skal beslutte dig for et nyt varmesystem.

Følgende opvarmningssystemer kan komme i betragtning ved en generel overgang til vedvarende energikilder:

Hvis du stadig bruger en kedel med konstant temperatur til olie eller gas, kan du, hvis det drejer sig om olieopvarmning, udskifte den med en oliekondensationskedel med høj ydeevne. Hvis du driver et gasvarmeanlæg, anbefaler vi, at du installerer en effektiv gaskondensationskedel. Den koster ca. det samme som en lavtemperaturgaskedel, men kører meget mere økonomisk.  

Tekniske krav

Der skal tages hensyn til individuelle og tekniske kriterier, før et varmeanlæg moderniseres. Følgende aspekter skal altid kontrolleres:

Hvor stort er anlægget, og er der tilstrækkelig plads til energilagring (kræver f.eks. pillefyret, pelleteringslageret og transportanlægget en vis plads til installation)?

Er det eksisterende røgsystem tilstrækkeligt til moderne varmeanlæg? Husk, at nye kondenserende kedler arbejder med lavere røggassetemperaturer. Der skal træffes passende foranstaltninger for at beskytte rørene og skorstenen mod skader.

Især i ældre bygninger er der ikke standardiserede dimensioner for vinduer eller døråbninger til adgang til kedelrummet. Er gangene og rummene store nok til installation af det nye varmesystem? Vores professionelle handelspartnere rådgiver dig gerne om disse emner.

Hvad skal du være opmærksom på i forvejen?

Du bør overveje følgende faktorer:

  • Varmebelastningsberegning foretaget af en specialiseret varmemester Energistatus i bygningen og behov for modernisering
  • Tidligere energikilde og valg af brændsel
  • Pladsbehov til det nye varmesystem
  • Bygningens strukturelle forhold
  • Ændringer med hensyn til varmebehov
  • Tidligere og ny varmefordeling (radiatorer og arealvarmesystemer)

Fossile varmeanlæg i ældre bygninger

Med Vitodens og Vitoladens tilbyder Viessmann effektive opvarmningsløsninger til fossile brændsler. Viessmann-kondensationskedler er yderst effektive, fordi de udnytter den varme, der er skjult i røggasserne. Desuden udmærker de sig ved et gunstigt pris-ydelsesforhold. En Vitodens eller Vitoladens kan også suppleres med et Viessmann Vitosol solvarmeanlæg. Dette overtager en stor del af opvarmningen af brugsvandet og kan tjene som centralvarme backup, især i forår/høst. Dette reducerer også forbruget af fossile brændstoffer, da solvarmeanlægget bruger gratis solenergi til at levere varme.

Vedvarende energikilder til ældre bygninger

Ud over kombinationen med Vitosol kan man også satse udelukkende på vedvarende energi i en ældre bygning - blandt andet med Vitocal-varmepumper. Varmepumper bruger gratis miljøenergi fra luften eller jorden. Især ved anvendelse af en luftvarmepumpe skal der tages hensyn til en tilsvarende modernisering af energisystemerne i den ældre bygning. Bygningens varmebehov bør være så lavt som muligt, så systemet kan drives effektivt. 

Ofte stillede spørgsmål om planlægning, installation og drift

(Foto: © SN-Photography / Shutterstock.com)

Hvad skal du overveje, når du planlægger et nyt varmesystem til en ældre bygning? Hvordan skal lokalerne være for at varmeinstallatøren kan installere det nye varmeanlæg? Og hvilke skridt skal der tages efter installationen?

Her finder du svar og nyttige empiriske værdier om emnet installation af varmeanlæg i ældre bygninger.

En moderne kondenserende kedel kræver et tilpasset røgsystem, der er beregnet til lavere røggastemperaturer. Desuden skal det sikres, at det kondensat, der dannes i røgrørsystemet, opsamles og afledes. En almindelig afløbstilslutning i nærheden af kedlen er tilstrækkelig til dette.

Der skal være adgang til kedelrummet fra en korridor gennem en brandsikkerhedsdør. Der må ikke være andre rum i umiddelbar tilknytning til kedelrummet. Varmeinstallatøren vil afklare yderligere detaljer under en inspektion på stedet.

Mange døre i ældre bygninger er endnu ikke standardiseret til den almindelige bredde på 80 centimeter. Sørg for, at dine døre har den bredde, der er nødvendig for at systemet kan installeres. For kompakte gassystemer bør køkken- eller badeværelsesdøre være brede nok, afhængigt af hvor gaskedlen er installeret.

I ældre bygninger skal du være opmærksom på kedlens højde, når den er vippet, dvs. apparatets diagonal og ikke kun højden. Dette skyldes, at installatøren af varmeanlægget vil være nødt til at vippe kedlen til transport og installation. Højden, når den er vippet, er altid højere end byggehøjden. Dette afklares bedst under besøget på stedet med varmeanlægsinstallatøren.

Ud over varmesystemet har du måske også moderniseret døre, vinduer eller facaden for at sikre tilstrækkelig varmeisolering. Dette fører til en ændring af luftcirkulationen og fugtigheden i den ældre bygning, da den naturlige luftudveksling reduceres. For at undgå skimmelvækst skal frisk luft udskiftes, og der skal sikres regelmæssig ventilation. Decentral mekanisk ventilation er også en mulighed - du kan læse mere om dette i vores vejledning om mekanisk ventilation.