Anmod om rådgivning nu
Private Fagfolk

Kondenserende gasfyr - teknologi til forskellige behov

Anmod om en gratis konsultation

Når det drejer sig om praktisk varmeproduktion med naturgas, tilbyder Viessmann forskellige teknologier til alle slags krav og situationer. Produktsortimentet omfatter gasvarmeanlæg til nye og eksisterende bygninger samt til ejerlejligheder og fritliggende huse. Der kan også gennemføres store projekter inden for bolig-, erhvervs- og kommunalsektoren.

Kompakte gasfyr er pladsbesparende vidundere

Vægmonterede kondenserende gasfyr er særligt velegnede til brug i nye bygninger og små lejligheder. Disse ekstremt kompakte apparater kan passe ind i stort set ethvert rum. De anvendes enten udelukkende til opvarmning af varmt brugsvand eller også til rumopvarmning. I sidstnævnte tilfælde kaldes de for kombi-kedler. Begge versioner fungerer efter princippet om øjeblikkelig vandopvarmning. De har derfor normalt ikke en vandvarmer og opvarmer kun vand, når der er behov for det. Det betyder, at de reagerer meget hurtigt på skiftende behov. Ulempen ved opvarmning af varmt brugsvand efter princippet om øjeblikkelig vandopvarmning er, at varmt vand ikke er tilgængeligt med det samme. For at undgå at skulle lade vandet løbe fra hanen i lang tid, før det bliver varmt, har nogle vægmonterede kondenserende gasfyr en lille integreret vandvarmer.     

Gulvstående kondenserende gasfyr til større effektivitet ved stort varmtvandsbehov

Gulvstående kondenserende gasfyr fylder lidt mere. Det skyldes primært, at de har en større vandvarmer, hvor det opvarmede varmt brugsvand holdes på en konstant temperatur i længere tid. Dette er især effektivt, hvis der regelmæssigt er behov for større mængder.

Hvis der er planer om at tilslutte et solvarmeanlæg til opvarmning af varmt brugsvand, anbefaler vi at vælge et gulvstående kondenserende gasfyr med integreret indirekte solvarmespiral. Denne monteres på bufferspanden eller i nærheden af udtagspunktet og opvarmer varmt brugsvand. I kombinerede systemer som disse er der ingen sammenblanding af opvarmningsvand og varmt brugsvand. Gulvstående enheder er allerede konstrueret til dual mode-drift. Det betyder, at de let kan kombineres med en anden varmeproducent for at dække varmebehovet. Teknologisk set er Viessmanns kondenserende gasfyr på det nyeste niveau og dækker et ydelsesområde fra ca. 2 til 100 kilowatt (kW). Dermed kan de til enhver tid levere varme effektivt og pålideligt til fritliggende huse, tofamiliehuse og små lejlighedsbygninger.

Gulvstående kondenserende gasfyr fås også i større størrelser. Disse anvendes primært i bygninger med et stort varmebehov, typisk lejlighedskomplekser, offentlige bygninger og erhvervslokaler. Takket være kaskadefunktionen kan flere apparater hurtigt kobles sammen til en enhed og levere pålidelig varme også her.  

Moderne gasvarmeanlæg med solvarmeteknologi

Vitodens 343-F kondenserende gasfyr i nybygget minimalitisk badeværelse

Ved at udskifte gamle gasfyr, der er over 25 år gamle, med højeffektive kondenserende gasfyr kan forbrugerne spare en masse energi - helt op til 35 %, når et moderne gasvarmesystem anvendes sammen med solvarmeteknologi.  

Besparelserne er mulige, fordi kondenseringsteknologien bruger energien ekstremt effektivt. Det skyldes, at den omdanner stort set hele energiindholdet i et brændstof til varme. Så den, der vælger f.eks. en gaskondenserende kedel, kan holde sine varmeudgifter lavt på lang sigt og samtidig mindske belastningen på miljøet. Mindre forbrænding betyder trods alt også færre CO₂-emissioner.

Alle Viessmann kondenserende gasfyr opfylder de EU-dækkende krav til effektiv kondenserende teknologi. 98 procent eller mere af den anvendte energi omdannes til varme.  

Grafen viser, hvor meget varme kondenseringsteknologi i gasfyr bruger sammenlignet med ældre varmesystemer.

Hvordan virker et kondenserende gasfyr?

Som allerede nævnt bruger kondenseringsteknologien energien meget effektivt. Den udnytter ikke kun forbrændingsvarmen som en målbar temperatur i de varme gasser (brændværdi), men også vanddampindholdet (brændværdi). Denne indeholder "latent" varme, som i ældre varmeanlæg afgives til den frie luft via skorstenen. Denne latente varme kan genvindes ved at lade røggasserne fra forbrændingen passere gennem en varmeveksler, indtil den vanddamp, der er indeholdt i gasserne, kondenserer. Kondenseringsprocessen producerer varmeenergi, som derefter bruges til at forvarme opvarmningsvandet.

Fremtidssikret, pålidelig opvarmningsteknologi er her nu med Viessmanns gasfyr

Kravene om ressourcebesparende opvarmningsteknologier bliver stadig højere og højere. Viessmann har derfor allerede nu fremtidssikret sine gaskondenserende varmeanlæg. Takket være deres forbrændingsstyring tilpasser disse gasfyr sig automatisk til forskellige gastyper - også biogasblandinger. Desuden er produkterne i øjeblikket også egnede til brug med naturgas/brintblandinger med op til 20 procent brint. Vi vil dog gerne øge denne andel yderligere.

  

Viessmann Vitodens 200-W vægmonteret kondenserende gasfyr ved siden af en lille pige

Fordelene ved vægmonterede og gulvstående kondenserende gasfyr

Kondensationsteknologi er nu standarden for nye gasvarmesystemer. Systemejere, der vælger denne teknologi, nyder godt af mange fordele:

Den energi, der er indeholdt i brændstoffet, omdannes til varme stort set uden tab
Effektiv forbrænding reducerer emissioner
Gennemprøvet teknologi sikrer høj driftssikkerhed og reducerer risikoen for uventede fejl
Mulighed for at kombinere med vedvarende opvarmningssystemer

Hvis du vælger et gaskondensationsvarmeanlæg, betyder det også, at der ikke er behov for et brændselslager i huset. Hvis der er en gastilslutning til rådighed, er det ikke nødvendigt med en tank. De kompakte kondenserende gasfyr er også pladsbesparende.

Hus med Viessmann gaskondenserende fyr i kælderen og solvarmeanlæg på taget. Et eksempel hvordan du kan forbinde forskellige enheder fra Viessmann.

Gasfyr er lette at kombinere med vedvarende opvarmningssystemer

Som allerede nævnt er en af fordelene ved gaskondenseringsteknologi dens høje kompatibilitetsniveau. I praksis betyder det, at de fleste kondenserende gasfyr leveres fra fabrikken allerede forberedt til kombineret drift. Kombinationen af gasfyr og solvarmeanlæg har vist sig at være meget økonomisk. I denne konfiguration står solvarmeanlægget for opvarmning af varmt brugsvand ved hjælp af den gratis solenergi. Det betyder, at gasfyret ikke behøver at udføre så meget arbejde. Dette reducerer også varmeudgifterne.

Til produktsortimentet for solvarmeanlæg

Kombinationen med en varmepumpe er en anden mulighed. I denne dobbeltdrift leverer varmepumpen ikke kun varmt brugsvand hele året rundt, men også varme. Hvis der opstår spidsbelastninger, når vejret er meget koldt, tændes gasfyret også.

Viessmann-tjenester

Betjening via app, udvidet garantiservice eller varmekontraktering - få mere at vide om Viessmann's brede vifte af tjenester.

ViCare-appen giver dig en praktisk måde at betjene dit Viessmann gasvarmesystem og spare energi på - når som helst og hvor som helst. Den giver dig mulighed for at holde øje med systemets status til enhver tid.

ViCare app info & krav

Hvis du vælger at tilslutte dit nye Viessmann gasvarmeanlæg til internettet via Vitoconnect-grænsefladen, får du en udvidet garanti på fem år. Med ViCare-appen er det så muligt at styre gasvarmeanlægget nemt og bekvemt via internettet.

*Garantibetingelser

Gasfyr: Produktsortiment

Uanset om det drejer sig om gasfyr, gulvmonterede enheder med integreret indirekte solvarmepresse eller kaskadérbare varmeapparater til høje varmebehov, kan Viessmann tilbyde det rigtige gaskondenserende varmesystem til en lang række behov.