Om Viessmann 

Viessmann er den førende leverandør af klimavenlige løsninger til alle typer boliger. 'Integrated Viessmann Solutions Offering' giver brugerne mulighed for at forbinde produkter og systemer problemfrit via digitale platforme og tjenester til klima (opvarmning, køling, luftkvalitet) og køleløsninger. Alle løsninger er baseret på vedvarende energi og maksimal effektivitet.

Alle aktiviteter i familieselskabet, der blev grundlagt i 1917, er baseret på dets formål. ”We create living spaces for generations to come” - det er det ansvar, som driver hele den globale Viessmann familie, med 13.000 medlemmer og en omsætning på 3,4 mia. euro.

Med 22 produktionsselskaber i 11 lande samt salgsselskaber og repræsentationer i 74 lande og 120 salgsfilialer på verdensplan, har Viessmann en international profil, hvor 56 procent af omsætningen udgøres af eksport til udlandet.

 


Miljøbeskyttelse

Miljøbeskyttelse

Energiemanagement

Energiemanagement

Innovationen

Innovationen


nachhaltigkeit.jpg

Bæredygtighed i praksis

Som familievirksomhed lægger Viessmann særlig vægt på ansvarsfuld og langsigtet handling, hvor bæredygtigheden allerede er fast forankret i den grundlæggende virksomhedsfilosofi. For Viessmann betyder bæredygtighed i praksis at bringe økonomi, økologi og social ansvarlighed i overensstemmelse i hele virksomheden, således at nuværende behov bliver tilgodeset uden at begrænse livsgrundlaget for de kommende generationer.

I egenskab af miljøpioner og teknologisk foregangsvirksomhed inden for varmebranchen har Viessmann i årtier leveret særligt miljøvenlige og energieffektive varmesystemer til olie og gas samt solvarmesystemer, træfyringsanlæg og varmepumper. Mange af Viessmanns løsninger regnes for at være milepæle inden for varmeteknik.


effizienz-plus.png

Det samlede produktprogram fra Viessmann

Det samlede produkt fra Viessmann byder på individuelle løsninger med effektive systemer og ydelser på 1,5 til 120.000 kilowatt til alle anvendelsesområder og alle energikilder. Dertil hører kondenserende væghængte apparater fra 1,9 til 150 kW og gulvmonterede kondensationssystemer fra 1,9 til 6 000 kW samt kraftvarmeværker (BHKW) fra 1,0 til 530 kWel eller fra 5,3 til 660 kWth. Kraftvarmeværker er beregnet til drift med natur- eller bionaturgas og fås i kombination med en leveringsaftale for bionaturgas.

Tilbuddet med regenerative energisystemer omfatter termiske solvarmeanlæg med flade- og vakuumrørkollektorer til brugsvandsopvarmning, opvarmningssupplement og bygningsafkøling med solvarme, specialkedler og fyringsanlæg fra 4 kW til 50 MW for brænde, træflis og træpiller, varmepumper fra 1,7 til 2.000 kW til udnyttelse af varme fa jorden, grundvandet eller den omgivende luft samt fotovoltaiksystemer.

Også til lokale varmenet og bioenergilandsbyer tilbyder Viessmann alt på et og samme sted – fra de første gennemførlighedsundersøgelser og detailprojekteringer over leveringen af alle de nødvendige komponenter som biogasanlæg, varmeforsynere, kraftvarmeværker, jordvarmerør og koblingsstationer til lejligheder og helt til konstruktion og idriftsættelse.

Med et omfattende produktsortiment af temperaturstyrede rum, effektive køleceller og -aggregater, køleløsninger til handel med levnedsmidler samt tilbehør og tjenesteydelser dækker Viessmann Gruppen køleteknikområdet.

Produktprogram

Beboelsesejendomme

til Produktinfo

Erhvervsvirksomheder

til Produktinfo
infocenter.jpg

Komplet platform for service ydelser

Til det samlede udbud stiller Viessmann en omfattende palet af supplerende serviceydelser til rådighed. På denne måde tilbyder Viessmann-akademiet et omfattende kursus- og videreuddannelsesprogram for varmeinstallatører, planlæggere, arkitekter, boligselskaber, skorstensfejere, tekniske uddannelsesinstitutioner og egne medarbejdere. Dermed tager virksomheden højde for det stigende kompetencebehov på markedet, der er resultatet af udviklingen på varmemarkedet i retning af effektiviseringsteknologier og regenerative energisystemer samt den dertilhørende udvidelse af det teknologiske spektrum. Hvert år deltager 92.000 fagfolk på verdensplan i Viessmann-akademiets videreuddannelsesarrangementer.

Viessmanns serviceydelsestilbud omfatter derudover assistance fra den tekniske service, kundetilpasset software, rådgivning ved reklame og salgsfremstød samt et betjeningsvenligt informations- og bestillingssystem, som er tilgængeligt døgnet rundt via internettet.

Energi- og faglige forummer

Højtstående energi- og klimaeksperter mødes regelmæssigt til Viessmann-akademiets energi- og faglige forummer for at drøfte relevante temaer og udveksle erfaringer. Siden det første arrangement i 2008 har ca. 2 500 markedspartnere – VVS-installatører samt planlæggere, arkitekter og ingeniører – indtil videre deltaget i disse. Dette viser det store behov for saglige informationer og forklaring af de politiske og teknologiske sammenhænge.

Ved disse arrangementer præsenterer kendte eksperter fra den politiske, videnskabelige og varmetekniske sektor deres synspunkter, fremlægger løsningsforslag og besvarer spørgsmål i diskussionsrunder.

foren.jpg
ueberreichung_stiftungsurkunde.jpg

Viessmann Allendorf Stiftung: Engagement og ansvar

Viessmann bekender sig til sit samfundsmæssige og sociale ansvar. I overensstemmelse med dette virksomhedsprincip engagerer virksomheden sig i videnskab, kunst, kultur og det sociale. Der gives hvert år sekscifrede summer i bidrag til projekter i Tyskland og på internationalt plan.

For at holde dette flersidede engagement på et konsistent grundlag og for at sikre dens kontinuitet i fremtiden blev „Viessmann Allendorf Stiftung“ grundlagt. I august 2010 overrakte formanden for den lokale regering Dr. Walter Lübcke stiftelsesbeviset til Dr. Martin Viessmann.

Start_Landebahn.jpg

Flyveplads Allendorf (Eder)

Flyvepladsen Allendorf (Eder) blev bygget i 1966 og grundlæggende moderniseret i 2005 dvs. udvidet og opfylder i dag alle de krav, der stilles til en moderne Business-Airport. Derudover anvendes den af luftsportforeningen Ederbergland, som især bruger den til arbejde med unge.