Anmod om rådgivning nu
Private Fagfolk

Viessmann: en virksomhed med traditioner og visioner

I fire generationer har Viessmann bidraget til at forbedre menneskers livskvalitet med innovative teknologier - i første omgang med varme. I løbet af denne periode har den familieejede virksomhed udviklet sig fra en varmeproducent til en leverandør af intelligente varme- og energiløsninger. Teknisk fremskridt er dog ikke Viessmanns eneste fokus. Bæredygtig tænkning og handling er også solidt forankret i virksomhedens værdier. På denne måde bidrager Viessmann til at skabe og bevare livsrum for fremtidige generationer.

Viessmann-familien er stor og international

Fra Allendorf til hele verden. Siden grundlæggelsen i 1917 er Viessmann som virksomhed vokset støt og roligt. Det er nu en stor familie med mere end 13.000 medlemmer i 74 lande. Sammen med partnere fra forskellige brancher arbejder vores medlemmer hver eneste dag for at opfylde kundernes stadigt skiftende behov og for at ændre energiforsyningen på en bæredygtig måde.

Med 22 produktionsselskaber i 11 lande samt salgsselskaber og repræsentationer i 74 lande og 120 salgsfilialer på verdensplan, har Viessmann en international profil, hvor 56 procent af omsætningen udgøres af eksport til udlandet.

Leve og gennemføre bæredygtighed

Som familievirksomhed med en over 100-årig historie fokuserer Viessmann på langsigtede mål. For eksempel når det gælder en af nutidens største udfordringer - energiomstillingen. Varmemarkedet rummer et enormt potentiale for energibesparelser. Som en del af dette marked er Viessmann sig sit ansvar bevidst. Et af målene er aktivt at præge omlægningen af branchen og at fremme udskiftningen af fossile brændstoffer med vedvarende energikilder. Dette afspejler sig i virksomhedens produktportefølje og også på andre områder.

Kombinationen af økonomiske, økologiske og sociale mål

Viessmann fokuserer på bæredygtighed som et krydsfelt mellem økonomi, miljø og socialt engagement. Dette illustreres af en række løsninger og projekter - fra innovative opvarmningssystemer, der drives af brint, til internationale skovrejsningsprojekter. Andre ambitiøse mål, som Viessmann for øjeblikket forfølger, fremgår af den klimarapport, der offentliggøres i slutningen af 2021. Målet om netto-nul-emissioner skal efter planen nås inden 2050, både i vores egne aktiviteter og i de værdikæder, som Viessmann er en del af. 

Viessmann Allendorf Stiftung: Engagement og ansvar

Viessmann bekender sig til sit samfundsmæssige og sociale ansvar. I overensstemmelse med dette virksomhedsprincip engagerer virksomheden sig i videnskab, kunst, kultur og det sociale. Der gives hvert år sekscifrede summer i bidrag til projekter i Tyskland og på internationalt plan.

For at holde dette flersidede engagement på et konsistent grundlag og for at sikre dens kontinuitet i fremtiden blev „Viessmann Allendorf Stiftung“ grundlagt. I august 2010 overrakte formanden for den lokale regering Dr. Walter Lübcke stiftelsesbeviset til Dr. Martin Viessmann.

Du kan få mere at vide om virksomheden på Viessmann.family på engelsk.

Bæredygtig udvikling i det nye århundrede