Anmod om rådgivning nu
Private Viessmann-Partnere

FAQ om partnerskabet mellem Viessmann og Carrier

Svar på de hyppigst stillede spørgsmål fra kunder og partnere.

Annonceringen af partnerskabet mellem Viessmann Climate Solutions og Carrier har medført mange spørgsmål fra kunder og partnere - lige fra, hvad baggrunden for samarbejdet er til hvilke konsekvenser aftalen vil have. I denne artikel har vi samlet svarene på de mest stillede spørgsmål.

Du kan finde flere oplysninger om partnerskabet i vores pressemeddelelse.

FAQ til vores kunder og partnere

Ved at fusionere Viessmann Climate Solutions og Carrier forretningsområderne skaber vi i fællesskab en af de førende udbydere af klimaløsninger på verdensplan.

I forbindelse med denne fusion vil det traditionelle Viessmann-mærke fortsætte uændret.  

De respektive kontaktpersoner hos Viessmann vil også fortsat være ansvarlige.    

Partnere og kunder hos Viessmann Climate Solutions vil få stor gavn af dette nye partnerskab:

  1. Produktudbuddet vil blive udvidet: Viessmann Climate Solutions' integrerede premiumtilbud vil blive suppleret med elektrificerede produkter og tjenester fra Carrier og dets undermærker, f.eks. køle- og ventilationsløsninger, kommercielle varmepumper, luft-til-luft-varmepumper, klimaanlæg samt digitale og værdiskabende tjenester. Med andre ord vil dette partnerskab betyde en betydelig udvidelse af det produktsortiment, som Viessmann Climate Solutions vil tilbyde i fremtiden.
  2. Viessmann Climate Solutions vil få bedre adgang til leverandører gennem Carriers globale netværk. Det betyder, at vi gennem partnerskabet kan sikre vores partnere og kunder kortere leveringstider. Produkterne kan leveres og installeres hurtigere, og som følge heraf vil ventetiderne blive betydeligt kortere. Da tiden mellem færdiggørelse og installation er væsentligt kortere, kan vi hurtigere bidrage til dekarboniseringen af husstandene.

Partnerskabet med Carrier har til formål at fremme varmeovergangen betydeligt i Danmark og på verdensplan, især gennem øget kapacitet.

Viessmann Climate Solutions' hovedkontor forbliver i Allendorf (Eder), Tyskland. Den tyske produktion vil også forblive i Tyskland. Varmepumperne vil fortsat blive produceret i Europa til Europa. Viessmann Climate Solutions' nuværende direktion og ledelse med administrerende direktør Thomas Heim i spidsen vil fortsat lede virksomheden og dermed sikre kontinuitet. Samtidig vil Viessmann Climate Solutions' integrerede premiumtilbud blive yderligere suppleret med Carrier-produkter og -tjenester. Dette vil betyde en betydelig udvidelse af produktsortimentet.

Viessmann Group er fortsat en uafhængig familievirksomhed, der er fuldt ud ejet af Viessmann-familien. Transaktionen omfatter et delvist salg af forretningsområdet "Climate Solutions". Alle Viessmann-koncernens øvrige aktiviteter og forretningsområder berøres ikke af fusionen af forretningsområdet "Climate Solution" med Carrier.  

Viessmann-familien vil fortsætte sine aktiviteter indenfor iværksætteri. Målet er at tage endnu mere hensyn til missionen "Designing living spaces for future generations", som går ud over forretningsområdet Climate Solution. Fokus er på aktiviteter til CO2-forebyggelse, CO2-reduktion og CO2-lagring. Den vil fortsat udvide disse.

Indtil videre ændres der ikke noget: Kontaktpersonerne for partnere samt for kunderne forbliver de samme - de vil fortsat stå til rådighed for vores partnere og kunder.  

Desuden ændrer partnerskabet ikke gyldigheden af eksisterende kontrakter og har ingen indflydelse på de nuværende leveringsprocesser. Bestilte og delvist leverede ordrer vil fortsat blive leveret som sædvanligt, og nye ordrer kan afgives som sædvanligt.

Selvfølgelig vil vi fortsat opfylde vores garantiforpligtelser og sikre en uændret levering af reservedele.

Desuden vil kontaktpersonerne for vores partnere forblive de samme - de vil fortsat stå til rådighed for vores partnere.

Carrier forventer en betydelig vækst i Europa inden for klimaløsninger til boliger og erhvervsklima. Når transaktionen er afsluttet, vil Viessmann Climate Solutions blive en vigtig drivkraft i Carriers vækststrategi i Europa. Det betyder, at de tyske og østrigske markeder er mere relevante end nogensinde før.

Partnerskabet med Carrier ændrer ikke gyldigheden af eksisterende kontrakter og har ingen indvirkning på de nuværende leveringsprocesser, garanti og service. Bestilte ordrer og delvist leverede ordrer vil fortsat blive leveret som normalt, og nye ordrer kan afgives som sædvanligt.

Der er ingen planer om at eksportere europæiske varmepumper til USA. Varmepumperne produceres i Europa til Europa. Takket være partnerskabet med Carrier kan vi øge vores produktionskapacitet for varmepumper og dermed i væsentlig grad fremme den globale varmeomlægning i Danmark og på verdensplan. Vi vil kunne producere mere og hurtigere og dermed kunne levere bedre og hurtigere.  

Nej, tværtimod: Viessmann vil bl.a. være langt mere engageret i løsninger, produkter og tjenester i forbindelse med klimabeskyttelse og CO2-reduktion, lagring og fjernelse af CO2 samt optimering af CO2. Kvalitetsstandarden for vores premiumprodukter er fortsat høj - og Carrier står også bag dette løfte.

Den globale energiomstilling kan kun håndteres med succes, hvis virksomhederne tænker, handler og samarbejder globalt. Ved at slå os sammen med Carrier tager vi vores bidrag til dekarbonisering af byggesektoren til det næste niveau: med større relevans og rækkevidde på globalt plan.    

Partnerskabet med Carrier har til formål at kunne levere bedre og hurtigere, især gennem øget produktionskapacitet for varmepumper, og dermed fremme varmeomlægningen i Danmark betydeligt. Desuden vil det internationale partnerskab føre til en større portefølje af løsninger til vores kunder.

Konklusionen: De 10.700 familiemedlemmer af Viessmann Climate Solutions vil blive yderligere styrket som "enablers" gennem partnerskabet med Carrier og kan dermed yde et endnu større og hurtigere bidrag til succesen med energiovergangen i bygninger i Danmark og Europa.

Fusionen af Viessmann Climate Solutions SE med Carrier Global Corporation har ingen indvirkning på de tidligere databeskyttelsesforpligtelser i de respektive databeskyttelseserklæringer. Der vil især ikke ske nogen overførsel af eventuelle kunde- eller brugerdata til fremtidige søsterselskaber eller moderselskabet i USA eller andre, også europæiske lande - uden forudgående kontrol af databeskyttelsen og opfyldelse af alle nødvendige lovmæssige krav i den forbindelse. De foranstaltninger, der er nødvendige i den forbindelse, omfatter, afhængigt af formål og modtagere, tilsvarende kontrakter om ren kontrol/datatransmission/behandling af/til EU-USA eller tredjelande samt virksomheder med hjemsted i EU, en tilsvarende opfyldelse af oplysningspligten og sidst men ikke mindst opfyldelse af de yderligere rettigheder for de registrerede, som er fastsat af den europæiske lovgiver.