Anmod om rådgivning nu
Private Fagfolk

Nyd godt af Viessmann-garantien på op til 10 år

Anmod om rådgivning nu
Foto: © sutadimage Konstantin / Shutterstock.com

Uanset om det drejer sig om varmevekslere i rustfrit stål i kondenseringskedlen, flasker i rustfrit stål fra Vitocell 300-serien eller varmestyring via app: Viessmann-produkterne er kendetegnet ved deres fremragende kvalitet, ressourcebesparende teknologi og maksimal effektivitet. Derfor giver vi på mange komponenter en garanti på op til 10 år.

Grundlæggende oplysninger om Viessmann-garantien

Ud over den lovpligtige garanti tilbyder vi også yderligere garantiydelser. Garantiperioden begynder med idriftsættelsen, senest 3 måneder efter Viessmann's levering. Med sådanne garantier står vi fast på vores forpligtelse til at give produktejere og varmeinstallatører produkter af høj kvalitet, der fungerer perfekt. Viessmann tilbyder at udbedre fejl gratis. Dette er under forudsætning af, at disse faktisk skyldes materiale- eller fabrikationsfejl.

 

Yderligere krav for at gøre krav gældende i henhold til garantien

 • Professionel projektering og installation af systemet.
 • Installation, vedligeholdelse, kontrol, eftersyn, service og garantiarbejde må udelukkende udføres af en anerkendt varmemester.
 • Årlig inspektion og vedligeholdelse i henhold til Viessmann-servicevejledningen.
 • Der må kun anvendes originale Viessmann-reservedele.
 • Fakturaen skal være fuldt ud betalt (både hvad angår selve apparatet og garantigebyret).
 • Produktet skal være placeret og anvendes i Danmark

 

Hvad er udelukket fra garantien?

Visse fejl eller skader er ikke dækket af Viessmann-garantien. Det drejer sig bl.a. om alle fejl eller skader, der skyldes fejl i konstruktion eller montering. Det samme gælder, hvis der er blevet anvendt uegnede driftsmidler eller brændstoffer. Fejlagtige ændringer af anlægget eller dele af tredjeparts fabrikat kan også føre til skader, som ikke er dækket af vores garanti. Ligeledes skal sliddele altid udskiftes som angivet af Viessmann. I modsat fald kan du ikke udnytte fordelene ved Viessmann-garantien. Disse mangler omfatter også skader, der skyldes ydre påvirkninger, f.eks. frost.

Ud over disse grundlæggende betingelser tilbyder vi også en række særlige garantiydelser, som er beskrevet nedenfor.

Oversigt

Garanti for varmevekslere i rustfrit stål op til 150 kW

Viessmann tilbyder 10 års garanti på varmevekslere i rustfrit stål med en effekt på op til 150 kW. Garantien gælder kun for utætheder forårsaget af korrosion.

 

Følgende betingelser gælder for garantien:

 • Indgåelse af en vedligeholdelseskontrakt
 • Gennemførelse af vedligeholdelsesarbejde
 • Fuldt bevis for, at den foreskrevne vedligeholdelse er blevet udført

Vigtig bemærkning: Vær opmærksom på, at du skal registrere alle varmegeneratorer, der er leveret siden 01/04/2018, inden for de første seks måneder (se produktregistrering).

 

Garanti for flasker af rustfrit stål

Alle tilstødende og vandrette cylindre i Vitocell 300-serien fra Viessmann er fremstillet af rustfrit stål. Disse cylindre repræsenterer den højest mulige produktkvalitet og er kendetegnet ved en lang levetid samt sikker og effektiv drift. Derfor tilbyder Viessmann nu 10 års garanti mod utætheder forårsaget af korrosion på flasker i rustfrit stål i Vitocell 300-serien, der sælges fra 01/04/2017.

 

Garantien tilbydes på følgende betingelser:

 • Online-registrering af systemet
 • Der skal tegnes en vedligeholdelseskontrakt og fremlægges dokumentation for vedligeholdelse i overensstemmelse med de tekniske dokumenter.
 • Overholdelse af vandkvaliteten i henhold til Viessmann-specifikationerne
 • Installation af produktet af en anerkendt varmemester i overensstemmelse med de medfølgende tekniske dokumenter

Der er tale om en ren produktgaranti, dvs. at eventuelle udgifter til installation, installationsmaterialer, arbejdskraft osv. ikke er omfattet.

Produktregistrering er påkrævet for den automatiske garantiforlængelse (for visse komponenter). For at registrere dig skal du indtaste oplysninger om dit system i vores system og vil derefter modtage et systemcertifikat. Ud over alle vigtige systemdata indeholder dette også garantiforlængelsen. Til registreringen har du kun brug for dit serienummer. Du kan selv registrere dit Viessmann-produkt eller bede din varmemester om at gøre det for dig.

Du får 5 års garanti, når du tilslutter dit system via ViCare-appen. Dette gælder for alle varmegeneratorer med en effekt på op til 60 kW, der er købt siden 01/04/2016. Et andet vigtigt punkt er den styringsenhed, der kan tilsluttes via internettet. Desuden skal webtilslutningen etableres inden for de første 24 måneder efter fakturering fra Viessmann.

Desuden gælder garantien kun, hvis anlægget forbliver tilsluttet i hele garantiperioden. Desuden skal service, inspektion, vedligeholdelse og garantiarbejde udføres af en varmeinstallatør.

Der er også 5 års garanti på udvalgte pakker i 300-serien fra Viessmann-serien. Garantien begynder ved idriftsættelse af systemet og senest tre måneder derefter. Den udløber efter 5 år og forlænges eller fornyes ikke ved en opfattet garantiservice.

 

Hvad dækker garantien for pakkerne i 300-serien?

I tilfælde af et garantikrav udbedrer Viessmann gratis fejlene i standardleverancepakken. Skaden skal beviseligt skyldes en materiale- eller fabrikationsfejl. Rejse- og arbejdsomkostninger i forbindelse med fejlfinding er inkluderet, ligesom fjernelse af defekte komponenter og installation af erstatningsdele er inkluderet. Alle sliddele og hjælpematerialer er udelukket fra garantien. Du kan finde ud af, hvad det præcist er, i BDH-informationsblad 14 om årlig inspektion og vedligeholdelse af varmeanlæg. Ligeledes er alle skader, der skyldes manglende overholdelse af monterings-, betjenings- og serviceanvisninger eller ydre påvirkninger, ikke omfattet af garantien.

Med dit nye Viessmann-varmeanlæg kan du regne med pålidelig og effektiv drift og en lang levetid. Når du køber og installerer en Vitoset Protect-pakke, får du 6 års System Plus-garanti på en Viessmann-varmegenerator med en effekt på op til 60 kW, der købes efter 01/04/2020. For at være berettiget til garantien skal du oprette en webforbindelse via ViCare-appen. Det originale Vitoset Protect-tilbehør omfatter et armatur, der er tilpasset dit system, til påfyldning af behandlet vand i dit varmesystem samt en smudsudskiller med magnet og en luftudskiller. Disse komponenter er med til at sikre, at dit system fungerer korrekt.