Anmod om rådgivning nu
Private Viessmann-Partnere

Nyd godt af Viessmann-garantien

Anmod om rådgivning nu
Foto: © sutadimage Konstantin / Shutterstock.com

Uanset om det drejer sig om varmevekslere i rustfrit stål i kedlen, beholdere i rustfrit stål fra Vitocell 300-serien eller varmestyring via app: Viessmann-produkterne er kendetegnet ved deres fremragende kvalitet, ressourcebesparende teknologi og maksimal effektivitet. Derfor giver vi på mange komponenter en garanti.

Grundlæggende oplysninger om Viessmann-garantien

Ud over den lovpligtige garanti tilbyder vi også yderligere garantiydelser. Garantiperioden begynder med idriftsættelsen, senest 12 måneder efter Viessmanns levering. Med sådanne garantier står vi fast på vores forpligtelse til at give produktejere og varmeinstallatører produkter af høj kvalitet.

  

Yderligere kriterier for at gøre kravene gældende i henhold til garantien

 • Professionel projektering og installation af systemet
 • Installation, vedligeholdelse, kontrol, eftersyn, service og garantiarbejde må udelukkende udføres af en autoriseret installatør
 • Årlig inspektion og vedligeholdelse i henhold til Viessmann-servicevejledningen
 • Der må kun anvendes originale Viessmann-reservedele
 • Fakturaen skal være fuldt ud betalt (både hvad angår selve apparatet og garantigebyret)
 • Produktet skal være placeret og anvendes i Danmark

  

Hvad er udelukket fra garantien?

Visse fejl eller skader er ikke dækket af Viessmann-garantien. Det drejer sig bl.a. om alle fejl eller skader, der skyldes fejl i konstruktionen eller montagen. Det samme gælder, hvis der er blevet anvendt uegnede driftsmidler eller brændstoffer. Fejlagtige ændringer af anlægget eller dele af tredjepartsfabrikat kan også føre til skader, som ikke er dækket af vores garanti. Ligeledes skal sliddele altid udskiftes som angivet af Viessmann. I modsat fald kan du ikke udnytte fordelene ved Viessmann-garantien. Disse mangler omfatter også skader, der skyldes ydre påvirkninger, f.eks. frost.

Ud over disse grundlæggende betingelser tilbyder vi også en række særlige garantiydelser, som er beskrevet nedenfor.

Oversigt

De danske garantibestemmelser for varmepumper op til 19 kW har vi samlet i ét dokument, som du kan downloade her.

De danske garantibestemmelser for gasfyr op til 35 kW har vi samlet i ét dokument, som du kan downloade her.

Garanti for varmevekslere i rustfrit stål op til 150 kW

Viessmann tilbyder 10 års garanti på rustfrie varmevekslere med en effekt på op til 150 kW. Garantien gælder kun for utætheder forårsaget af korrosion.

  

Følgende betingelser gælder for garantien:

 • Indgåelse af en vedligeholdelseskontrakt
 • Gennemførelse af vedligeholdelsesarbejde
 • Fuldt bevis for, at den foreskrevne vedligeholdelse er blevet udført

Vigtig bemærkning: Vær opmærksom på, at du skal registrere alle varmegeneratorer, der er leveret siden 01/04/2018, inden for de første seks måneder (se produktregistrering).

  

Garanti for beholdere af rustfrit stål

Alle tilstødende og vandrette beholdere i Vitocell 300-serien fra Viessmann er fremstillet af rustfrit stål. Disse beholdere repræsenterer den højest mulige produktkvalitet og er kendetegnet ved en lang levetid samt sikker og effektiv drift. Derfor tilbyder Viessmann nu 10 års garanti mod utætheder forårsaget af korrosion på varmevekslerne i rustfrit stål i Vitocell 300-serien, der sælges fra 01/04/2017.

  

Garantien tilbydes på følgende betingelser:

 • Online-registrering af systemet
 • Der skal tegnes en vedligeholdelseskontrakt og fremlægges dokumentation for vedligeholdelse i overensstemmelse med de tekniske dokumenter
 • Overholdelse af vandkvaliteten i henhold til Viessmann-specifikationer
 • Installation af produktet af en autoriseret installatør i overensstemmelse med de medfølgende tekniske dokumenter

Der er tale om en ren produktgaranti, dvs. at eventuelle udgifter til installation, installationsmaterialer, arbejdskraft osv. ikke er omfattet.

Produktregistrering er påkrævet for den automatiske garantiforlængelse (for visse komponenter). For at registrere dig skal du indtaste oplysninger om dit system, og vil derefter modtage et systemcertifikat. Ud over alle vigtige systemdata indeholder dokumentet også garantiforlængelsen. Til registreringen har du brug for dit serienummer samt oplysninger om din installatør. Du kan selv registrere dit Viessmann-produkt eller bede din installatør om at gøre det for dig.